Czy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi podlegającemu ochronie na mocy art. 39 k.p.?

articleImage: Czy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi podlegającemu ochronie na mocy art. 39 k.p.? fot. Thinkstock
Pracodawca ma zamiar wypowiedzieć warunki pracy i płacy (art. 43 k.p.) pewnej grupie pracowników (dyspozytorzy), wśród której znajdują się osoby objęte tzw. ochroną przedemerytalną (art. 39 k.p.).
Czy można obniżyć tym pracownikom wynagrodzenie poprzez wypowiedzenie zmieniające?
Co zrobić kiedy pracownik chroniony w trybie art. 39 k.p. nie przyjmie zaproponowanych warunków?
Czy wtedy definitywnie rozwiązuje się umowa o pracę?

Art. 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., daje wyraźną podstawę do wypowiedzenia pracownikowi będącemu pod ochroną art. 39 k.p. warunków pracy i płacy. A zatem odpowiadając na pytanie należy stwierdzić, że na zasadzie art. 43 k.p. w związku z art. 42 k.p. wolno w drodze wypowiedzenia zmieniającego obniżyć pracownikowi chronionemu wynagrodzenie. Należy jednakże bezwzględnie mieć na względzie przesłanki, przy których takie wypowiedzenie może nastąpić. A są nimi:
1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
2) stwierdzona orzeczeniem lekarskim utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do jej wykonywania.
Tylko w tych dwóch przypadkach ochrona nie działa.


Co do definitywnego rozwiązania umowy o pracę w razie odmowy przyjęcia nowych warunków należy stwierdzić, że taki skutek nastąpi. "W myśl art. 42 do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym, w tym także te, które ustanawiają szczególne ograniczenia w zakresie wypowiadania umów (tzw. szczególną ochronę przed wypowiedzeniem). Komentowany przepis normuje wyjątki od tej reguły zezwalając w pewnych szczególnych okolicznościach na wypowiedzenie warunków pracy i płacy wobec pracownika objętego zakazem wypowiedzenia definitywnego. W myśl normy prawnej zamieszczonej w tym przepisie pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można wypowiedzieć umowy o pracę, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 43. Wówczas możliwe jest skorzystanie przez pracodawcę z wypowiedzenia zmieniającego, które w razie odmowy przez pracownika przyjęcia zaproponowanych warunków doprowadzi do rozwiązania z nim umowy o pracę." (Małgorzata Gersdorf [w:] Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VIII) ss. 956).

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Czy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi podlegającemu ochronie na mocy art. 39 k.p.?

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Od marca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej bez wpływu na otrzymywane świadczenie

  Obrazek do artykułu: Od marca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej bez wpływu na otrzymywane świadczenie

  Od marca wzrośnie wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2014 r. będzie wynosiła 2676,40 zł, natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 4970,40 zł, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i... Więcej

 • Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  Obrazek do artykułu: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora