Czy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi podlegającemu ochronie na mocy art. 39 k.p.?

articleImage: Czy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi podlegającemu ochronie na mocy art. 39 k.p.? fot. Thinkstock
Pracodawca ma zamiar wypowiedzieć warunki pracy i płacy (art. 43 k.p.) pewnej grupie pracowników (dyspozytorzy), wśród której znajdują się osoby objęte tzw. ochroną przedemerytalną (art. 39 k.p.).
Czy można obniżyć tym pracownikom wynagrodzenie poprzez wypowiedzenie zmieniające?
Co zrobić kiedy pracownik chroniony w trybie art. 39 k.p. nie przyjmie zaproponowanych warunków?
Czy wtedy definitywnie rozwiązuje się umowa o pracę?

Art. 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., daje wyraźną podstawę do wypowiedzenia pracownikowi będącemu pod ochroną art. 39 k.p. warunków pracy i płacy. A zatem odpowiadając na pytanie należy stwierdzić, że na zasadzie art. 43 k.p. w związku z art. 42 k.p. wolno w drodze wypowiedzenia zmieniającego obniżyć pracownikowi chronionemu wynagrodzenie. Należy jednakże bezwzględnie mieć na względzie przesłanki, przy których takie wypowiedzenie może nastąpić. A są nimi:
1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
2) stwierdzona orzeczeniem lekarskim utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do jej wykonywania.
Tylko w tych dwóch przypadkach ochrona nie działa.


Co do definitywnego rozwiązania umowy o pracę w razie odmowy przyjęcia nowych warunków należy stwierdzić, że taki skutek nastąpi. "W myśl art. 42 do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym, w tym także te, które ustanawiają szczególne ograniczenia w zakresie wypowiadania umów (tzw. szczególną ochronę przed wypowiedzeniem). Komentowany przepis normuje wyjątki od tej reguły zezwalając w pewnych szczególnych okolicznościach na wypowiedzenie warunków pracy i płacy wobec pracownika objętego zakazem wypowiedzenia definitywnego. W myśl normy prawnej zamieszczonej w tym przepisie pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można wypowiedzieć umowy o pracę, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 43. Wówczas możliwe jest skorzystanie przez pracodawcę z wypowiedzenia zmieniającego, które w razie odmowy przez pracownika przyjęcia zaproponowanych warunków doprowadzi do rozwiązania z nim umowy o pracę." (Małgorzata Gersdorf [w:] Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VIII) ss. 956).

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Czy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi podlegającemu ochronie na mocy art. 39 k.p.?

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

 • W 2014 roku pracownicy odbiorą dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  Obrazek do artykułu: W 2014 roku pracownicy odbiorą dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  W tym roku pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę będą mogli skorzystać z prawa do odebrania dnia wolnego za przypadające w sobotę święto. Taka możliwość to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 roku. W tym roku w sobotę wypadają dwa dni świąteczne. W ubiegłym nie było takiego przypadku. Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora