Czy po zakończeniu umowy na okres próbny firma musi wystawić świadectwo pracy?

articleImage: Czy po zakończeniu umowy na okres próbny firma musi wystawić świadectwo pracy? fot. Thinkstock
Firma zawarła w dniu 13 kwietnia umowę na okres próbny 3 miesiące od dnia 18 kwietnia do dnia 17 lipca 2011. Następnie zamierza zawrzeć z tym pracownikiem umowę na czas określony 1 roku lub nieokreślony.
Czy po zakończeniu umowy na okres próbny firma musi wystawić świadectwo pracy?
Proszę o podanie przykładu.

Obowiązek wystawienia świadectwa pracy po okresie próbnym powstanie, gdy po zakończeniu umowy na okres próbny zostanie z pracownikiem nawiązana umowa o pracę na czas nieokreślony, która nie jest wymieniona w katalogu umów, do których ma zastosowanie przepis art. 97 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 181), wprowadziła zmiany do k.p., które umożliwiają pracodawcy, który zatrudnia pracownika na podstawie:
- umowy o pracę na okres próbny,
- umowy o pracę na czas określony lub
- umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy
wydanie jednego zbiorczego świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów zawartych w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia pierwszej umowy (art. 97 § 11 k.p.).
W sytuacji, gdy rozwiązanie lub wygaśniecie umowy zawartej przed upływem 24 miesięcy będzie przypadało po upływie okresu 24 miesięcy, pracodawca będzie miał obowiązek wydać świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 97 § 12 k.p.).
Należy również podkreślić, że przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy pomiędzy kolejnymi umowami terminowymi wystąpią okresy przerwy. Pracodawca nie będzie musiał wydać świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy terminowej, gdy po krótkiej przerwie będzie miał zamiar zatrudnić pracownika ponownie.
Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa po 24 miesiącach od dnia zawarcia umowy terminowej nie wyklucza prawa pracownika pozostającego w zatrudnieniu na podstawie umów terminowych do żądania wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 13 k.p.). Pracownik po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy terminowej może zgłosić żądanie wydania świadectwa pracy, niezależnie od obowiązku pracodawcy wynikającego z przepisów art. 97 § 11 k.p., a pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.
Odpowiedź na pytanie Czytelnika zależy od tego, na podstawie, jakiej umowy będzie kontynuowany stosunek pracy. Obowiązek wystawienia świadectwa pracy po okresie próbnym powstanie, gdy po zakończeniu umowy na okres próbny zostanie z pracownikiem nawiązana umowa o pracę na czas nieokreślony, która nie jest wymieniona w katalogu umów, do których ma zastosowanie przepis art. 97 § 11 k.p.
Pozostałe przypadki zostaną rozpatrzone na przykładach:
  
Przykład 1:
Firma zawarła z pracownikiem umowę na 3-miesięczny okres próbny od dnia 18 kwietnia do dnia 17 lipca 2011. Po zakończeniu umowy na okres próbny zawarto z pracownikiem umowę czas określony od dnia 18 lipca 2011 r. do dnia 17 lipca 2012 r. Następnie pracodawca zamierza zawrzeć z tym pracownikiem umowę na czas nieokreślony.
W przedstawionym przypadku pracodawca będzie zobowiązany do wydania jednego zbiorczego świadectwa po zakończeniu umowy na czas określony, pomimo iż nie upłynął jeszcze okres 24 miesięczny. Przepis art. 97 § 11 k.p. nie dotyczy sytuacji, gdy stosunek pracy jest kontynuowany na podstawie umowy na czas nieokreślony.
Przykład 2:
Firma zawarła z pracownikiem umowę na 3-miesięczny okres próbny od dnia 18 kwietnia do dnia 17 lipca 2011 r. Po zakończeniu umowy na okres próbny zawarto z pracownikiem umowę czas określony od dnia 18 lipca 2011 r. do dnia 17 lipca 2013 r.
Pracodawca będzie zobowiązany do wydania jednego zbiorczego świadectwa po zakończeniu umowy na czas określony obejmującej okres zatrudnienia od 18 kwietnia 2011 do 17 lipca 2013 r., a więc okres 27 miesięcy.
Przykład 3:
Firma zawarła z pracownikiem umowę na 3-miesięczny okres próbny od dnia 18 kwietnia do dnia 17 lipca 2011. Po zakończeniu umowy na okres próbny zawarto z pracownikiem umowę czas nieokreślony.
W przedstawionej sytuacji pracodawca, który po 3-miesięczym okresie próbnym zatrudni pracownika na czas nieokreślony, będzie zobowiązany do wydania świadectwa pracy po zakończeniu umowy na okres próbny.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Perspektywy HR 2014

Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Czy po zakończeniu umowy na okres próbny firma musi wystawić świadectwo pracy?

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • GUS: wynagrodzenie w kwietniu rdr wzrosło o 3,8 proc.

  Obrazek do artykułu: GUS: wynagrodzenie w kwietniu rdr wzrosło o 3,8 proc.

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło 3 tys. 976,8 zł, co oznacza wzrost o 3,8 proc. rdr, a mdm spadek o 1 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według ekspertów poprawiająca się sytuacja na rynku zachęci Polaków do większych zakupów. Więcej

 • Polska w czołówce światowego rankingu nt. jakości edukacji

  Polska w czołówce światowego rankingu nt. jakości edukacji Polska zajęła wysokie, 10. miejsce w międzynarodowym rankingu „The Learning Curve”, oceniającym poziom edukacji w niemal 40 krajach na całym świecie i opracowanym przez renomowany brytyjski zespół badawczy The Economist Intelligence Unit. Najnowsze wydanie raportu „The Learning Curve 2014” zostało opublikowane 8 maja 2014 r. przez firmę... Więcej

 • Kobiety tworzą nową jakość w środowisku biznesowym

  Obrazek do artykułu: Kobiety tworzą nową jakość w środowisku biznesowym

  W obecnych czasach jednym z elementów sukcesu nowoczesnej firmy jest realizacja i promocja zasad równego traktowania w codziennym funkcjonowaniu. Cenna jest zwłaszcza umiejętności wykorzystania potencjału kobiet w środowisku biznesowym i społecznym – oceniają eksperci z firmy doradczej Deloitte. Deloitte po raz kolejny był głównym partnerem merytorycznym organizowanego od 2006 roku Tygodnia Kobiet... Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora

Polecamy: