Czy pracodawca może zwolnić pracownika w trakcie oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czy powinien poczekać do wykorzystania 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego?

articleImage: Czy pracodawca może zwolnić pracownika w trakcie oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czy powinien poczekać do wykorzystania 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego? fot. Thinkstock
Pracownik został zatrudniony 4 marca 2008 r. od dnia 30 czerwca 2008 r. do dnia 28 grudnia 2008 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim (wyczerpał 182). Do ZUS zostały złożone dokumenty o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Mogliśmy pracownika zwolnić już po upływie 3 miesięcy choroby zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1a, ale tego nie zrobiliśmy, ponieważ przegapiliśmy sprawę.
Czy mogę zwolnić ww. pracownika w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego, a raczej oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czy powinna teraz poczekać do wykorzystania 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego?

Prawo do rozwiązania stosunku pracy powstało w omawianej sytuacji po upływie 3 miesięcy niezdolności do pracy i trwa nadal.
Pracodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy trwa dłużej niż 3 miesiące. Autorka nie rozumie stwierdzenia zawartego w pytaniu o "przegapieniu sprawy". Pracodawca zyskał prawo do rozwiązania stosunku pracy po upływie 3 miesięcy niezdolności do pracy i prawo to trwa nadal. Nie jest bowiem tak, że okres niezdolności do pracy "dolicza się" do stażu, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p. Stanowisko to potwierdza Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lipca 1999 r. I PKN 161/99 OSNAPiUS 2000/19 poz. 717, który stanowi, że: "Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, krótszego niż 6 miesięcy, od którego przepis art. 53 § 1 pkt 1 lit. a k.p. uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, nie dolicza się okresu tej niezdolności.". W przypadku określonym w art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. należy poczekać z rozwiązaniem umowy o pracę do czasu rozstrzygnięcia kwestii spełniania przez pracownika przesłanek do przyznania mu świadczenia rehabilitacyjnego. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Sądu Najwyższego "Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p.)."(Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 kwietnia 2007 r. II PK 263/2006 OSNP 2008/9-10 poz. 128). Por. także: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 września 2006 r. II PK 6/2006 OSNP 2007/17-18 poz. 252. W takiej sytuacji należy poczekać na orzeczenie ZUS albowiem w razie gdyby rozwiązano umowę o pracę a następnie okazało się, że pracownik otrzymał świadczenie z mocą od dnia zakończenia okresu zasiłkowego takie rozwiązanie będzie niezgodne z prawem. W sytuacji opisanej w pytaniu jednak prawo do rozwiązania stosunku pracy powstało z upływem 3 miesięcy okresu zasiłkowego i trwa nadal.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w trakcie oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czy powinien poczekać do wykorzystania 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego?

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  Obrazek do artykułu: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora