Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy pracodawca może zwolnić pracownika w trakcie oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czy powinien poczekać do wykorzystania 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego?

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w trakcie oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czy powinien poczekać do wykorzystania 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego?

14.01.09
articleImage: Czy pracodawca może zwolnić pracownika w trakcie oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czy powinien poczekać do wykorzystania 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego? fot. Thinkstock
Pracownik został zatrudniony 4 marca 2008 r. od dnia 30 czerwca 2008 r. do dnia 28 grudnia 2008 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim (wyczerpał 182). Do ZUS zostały złożone dokumenty o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Mogliśmy pracownika zwolnić już po upływie 3 miesięcy choroby zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1a, ale tego nie zrobiliśmy, ponieważ przegapiliśmy sprawę.
Czy mogę zwolnić ww. pracownika w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego, a raczej oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czy powinna teraz poczekać do wykorzystania 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego?

Prawo do rozwiązania stosunku pracy powstało w omawianej sytuacji po upływie 3 miesięcy niezdolności do pracy i trwa nadal.
Pracodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy trwa dłużej niż 3 miesiące. Autorka nie rozumie stwierdzenia zawartego w pytaniu o "przegapieniu sprawy". Pracodawca zyskał prawo do rozwiązania stosunku pracy po upływie 3 miesięcy niezdolności do pracy i prawo to trwa nadal. Nie jest bowiem tak, że okres niezdolności do pracy "dolicza się" do stażu, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p. Stanowisko to potwierdza Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lipca 1999 r. I PKN 161/99 OSNAPiUS 2000/19 poz. 717, który stanowi, że: "Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, krótszego niż 6 miesięcy, od którego przepis art. 53 § 1 pkt 1 lit. a k.p. uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, nie dolicza się okresu tej niezdolności.". W przypadku określonym w art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. należy poczekać z rozwiązaniem umowy o pracę do czasu rozstrzygnięcia kwestii spełniania przez pracownika przesłanek do przyznania mu świadczenia rehabilitacyjnego. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Sądu Najwyższego "Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p.)."(Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 kwietnia 2007 r. II PK 263/2006 OSNP 2008/9-10 poz. 128). Por. także: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 września 2006 r. II PK 6/2006 OSNP 2007/17-18 poz. 252. W takiej sytuacji należy poczekać na orzeczenie ZUS albowiem w razie gdyby rozwiązano umowę o pracę a następnie okazało się, że pracownik otrzymał świadczenie z mocą od dnia zakończenia okresu zasiłkowego takie rozwiązanie będzie niezgodne z prawem. W sytuacji opisanej w pytaniu jednak prawo do rozwiązania stosunku pracy powstało z upływem 3 miesięcy okresu zasiłkowego i trwa nadal.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Brak wspólnej bazy danych blokuje prace nad jednolitą daniną

  Obrazek do artykułu: Brak wspólnej bazy danych blokuje prace nad jednolitą daniną

  Na obecnym etapie prac nad jednolitą daniną, która miałaby wejść w życie od początku 2018 roku, konieczna jest nowelizacja ustawy, która umożliwi połączenie baz danych MF oraz ZUS – poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Więcej

 • Lewiatan: wysoka płaca minimalna zagraża mikroprzedsiębiorstwom

  Obrazek do artykułu: Lewiatan: wysoka płaca minimalna zagraża mikroprzedsiębiorstwom

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku do 2000 tys. zł, czyli do 47 proc. przeciętnej płacy w gospodarce narodowej oznacza, że w mikroprzedsiębiorstwach może ono stanowić nawet ponad 70 proc. średniej płacy. W konsekwencji mikrofirmy będą... Więcej

 • Eurostat: prawie 1 mln Polaków miał w 2015 r. dwie prace

  Obrazek do artykułu: Eurostat: prawie 1 mln Polaków miał w 2015 r. dwie prace

  917 tys. pracujących w Polsce miało w 2015 roku drugą pracę – tak wynika z danych Eurostatu. Biorąc pod uwagę liczbę pracujących w Polsce w tym czasie – 16 mln osób, to dwa miejsca pracy ma ponad 6 proc. z nich. Więcej

 • MRPiPS powołało nowego wiceprezesa PFRON

  Obrazek do artykułu: MRPiPS powołało nowego wiceprezesa PFRON

  Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dorota Habich została powołana z dniem 25 sierpnia 2016 r. na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Akt powołania wręczyła minister... Więcej

 • Biuro przyszłości będzie mobilne

  Obrazek do artykułu: Biuro przyszłości będzie mobilne

  Zmienia się rola przestrzeni biurowej, wyzwaniem jest uczynienie pracy z domu wygodniejszą i bardziej produktywną w sytuacji, w której główną barierą jest połączenie z Internetem i komunikacja, nie zaś odległość geograficzna - czytamy w raporcie... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE