Czy wypłacając pracownikowi wynagrodzenie za grudzień, w styczniu następnego roku należy uwzględnić kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu?

articleImage: Czy wypłacając pracownikowi wynagrodzenie za grudzień, w styczniu następnego roku należy uwzględnić kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu? fot. Thinkstock
Czy wypłacając pracownikowi wynagrodzenie za grudzień 2011 r. w styczniu 2012 r., należy uwzględnić kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 r.?

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej na pełen wymiar czasu pracy powinno być określone co najmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2012 r. Należy też przyjąć obowiązujące w 2012 r. koszty i skalę podatkową, gdyż wynagrodzenie za grudzień 2011 r. wypłacone w styczniu 2012, jest przychodem za rok 2012 r.

Wynagrodzenie za pracę powinno zostać określone w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia ustalonego na rok 2012. Jeżeli więc kwota wynagrodzenia danego pracownika będzie niższa niż 1500 zł brutto, to zastosowane znajduje art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) - dalej u.m.w. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.
Oznacza to, że pracownikowi należy wypłacić w styczniu 2012 wynagrodzenie już z wyrównaniem do kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 r.
Należy też pamiętać, że do kwoty wynagrodzenia za pracę zalicza się płacę zasadniczą i wszystkie inne składniki płacowe poza (art. 6 ust. 5 u.m.w.):
1) odprawą emerytalno-rentową,
2) nagrodą jubileuszową,
3) wypłatami za nadgodziny.
Co do składki na ubezpieczenie zdrowotne i kosztów uzyskania przychodów oraz wysokości zaliczki na podatek, to decydują o tym przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dalej u.p.d.o.f. Przychodem są - w myśl art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. - otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Przychód powstaje dopiero wtedy, gdy podatnik otrzymuje pieniądze, albo kiedy pieniądze są postawione do jego dyspozycji, a nie w chwili samego stwierdzenia przez osobę zobowiązaną, że podatnikowi przysługuje należność w określonej wysokości (wyrok NSA z dnia 24 lutego 1994 r., SA/Wr 1804/93, POP 1996, nr 5, poz. 160).
Dla określenia wysokości zaliczki podatkowej należy przyjąć skalę podatkową i koszty uzyskania przychodu obowiązujące na dzień wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli więc pracownik otrzymał wynagrodzenie po 1 stycznia 2012 r. (np. 9 stycznia), to znaczy, że zaliczka podatkowa powinna być ustalona według skali i kosztów uzyskania przychodów na rok 2012.
Wynagrodzenie za grudzień 2011 r. wypłacone w styczniu 2012 r. jest już bowiem przychodem - i także dochodem - za rok 2012.
Michał Culepa 10.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Perspektywy HR 2014

Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Czy wypłacając pracownikowi wynagrodzenie za grudzień, w styczniu następnego roku należy uwzględnić kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu?

 • Tadeusz Dziewoński IP: *.*.* 17-05-2010
  Już dawno akt (Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 246) został wydany dnia 2010.03.19, a obowiązuje od dnia 2010.04.03.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Obrazek do artykułu: Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Współczynnik ekwiwalentowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy i jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. W 2014 r. współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,83, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracownica miała zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony od 7 kwietnia 2006 r. Pracodawca w dniu 24 września 2010 r. wypowiedział jej umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 kodeksu pracy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 grudnia 2010 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą... Więcej

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry