Czy wypłacając pracownikowi wynagrodzenie za grudzień, w styczniu następnego roku należy uwzględnić kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu?

articleImage: Czy wypłacając pracownikowi wynagrodzenie za grudzień, w styczniu następnego roku należy uwzględnić kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu? fot. Thinkstock
Czy wypłacając pracownikowi wynagrodzenie za grudzień 2011 r. w styczniu 2012 r., należy uwzględnić kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 r.?

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej na pełen wymiar czasu pracy powinno być określone co najmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2012 r. Należy też przyjąć obowiązujące w 2012 r. koszty i skalę podatkową, gdyż wynagrodzenie za grudzień 2011 r. wypłacone w styczniu 2012, jest przychodem za rok 2012 r.

Wynagrodzenie za pracę powinno zostać określone w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia ustalonego na rok 2012. Jeżeli więc kwota wynagrodzenia danego pracownika będzie niższa niż 1500 zł brutto, to zastosowane znajduje art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) - dalej u.m.w. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.
Oznacza to, że pracownikowi należy wypłacić w styczniu 2012 wynagrodzenie już z wyrównaniem do kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 r.
Należy też pamiętać, że do kwoty wynagrodzenia za pracę zalicza się płacę zasadniczą i wszystkie inne składniki płacowe poza (art. 6 ust. 5 u.m.w.):
1) odprawą emerytalno-rentową,
2) nagrodą jubileuszową,
3) wypłatami za nadgodziny.
Co do składki na ubezpieczenie zdrowotne i kosztów uzyskania przychodów oraz wysokości zaliczki na podatek, to decydują o tym przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dalej u.p.d.o.f. Przychodem są - w myśl art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. - otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Przychód powstaje dopiero wtedy, gdy podatnik otrzymuje pieniądze, albo kiedy pieniądze są postawione do jego dyspozycji, a nie w chwili samego stwierdzenia przez osobę zobowiązaną, że podatnikowi przysługuje należność w określonej wysokości (wyrok NSA z dnia 24 lutego 1994 r., SA/Wr 1804/93, POP 1996, nr 5, poz. 160).
Dla określenia wysokości zaliczki podatkowej należy przyjąć skalę podatkową i koszty uzyskania przychodu obowiązujące na dzień wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli więc pracownik otrzymał wynagrodzenie po 1 stycznia 2012 r. (np. 9 stycznia), to znaczy, że zaliczka podatkowa powinna być ustalona według skali i kosztów uzyskania przychodów na rok 2012.
Wynagrodzenie za grudzień 2011 r. wypłacone w styczniu 2012 r. jest już bowiem przychodem - i także dochodem - za rok 2012.
Michał Culepa 10.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Czy wypłacając pracownikowi wynagrodzenie za grudzień, w styczniu następnego roku należy uwzględnić kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu?

 • Tadeusz Dziewoński IP: *.*.* 17-05-2010
  Już dawno akt (Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 246) został wydany dnia 2010.03.19, a obowiązuje od dnia 2010.04.03.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora

Polecamy: