Czy zapewnione przez pracodawcę środki higieny osobistej stanowią przychód pracownika?

Czy zapewnione przez pracodawcę środki higieny osobistej stanowią przychód pracownika?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy pracodawca jest zobowiązany do wydawania pracownikom środków higieny osobistej np. ręczników?

Środki te w niezbędnych ilościach stanowią w większości wyposażenie urządzeń higieniczno-sanitarnych tj. wyposażenie pakamer na budowach oraz wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w siedzibie firmy.

Czy wydawane na podstawie przepisów bhp środki higieny osobistej (ręcznik frotte wydawany raz na 6 miesięcy) są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS?

Czy środki te stanowią przychód pracownika?

Odpowiedź:

Pracodawca ma obowiązek zapewniać pracownikom środki higieny osobistej. Środki te stanowią przychody podatkowe, ale - jako świadczenia bhp - są one wolne od podatku i składek ZUS.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy i jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jednym z obowiązków pracodawcy jest organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bhp w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Po szczegóły sięgnąć należy do § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca jest obowiązany zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. Ustawodawca nie narzuca przy tym katalogu środków higieny osobistej. Tym samym dostarczanie mydła i ręczników (zarówno papierowych, jak i materiałowych) mieści się w tym pojęciu, a więc jest przejawem realizacji obowiązku nałożonego na pracodawcę. Jednocześnie są to świadczenia bhp wolne od podatku i składek ZUS odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) lub § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). Ze zwolnienia nie będą korzystały świadczenia, których wartość byłaby znacznie zawyżona, ale trudno jest uznać, że jeden ręcznik frotte na 6 miesięcy, to świadczenie zawyżone.

Warto dodać, że świadczenia bhp pozostają przychodami, ale są zwolnione od podatku i składek.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 5 maja 2013 r.

Data publikacji: 7 maja 2013 r.
04.03.14
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Czy zapewnione przez pracodawcę środki higieny osobistej stanowią przychód pracownika?

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora