Czy zapewnione przez pracodawcę środki higieny osobistej stanowią przychód pracownika?

Czy zapewnione przez pracodawcę środki higieny osobistej stanowią przychód pracownika?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy pracodawca jest zobowiązany do wydawania pracownikom środków higieny osobistej np. ręczników?

Środki te w niezbędnych ilościach stanowią w większości wyposażenie urządzeń higieniczno-sanitarnych tj. wyposażenie pakamer na budowach oraz wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w siedzibie firmy.

Czy wydawane na podstawie przepisów bhp środki higieny osobistej (ręcznik frotte wydawany raz na 6 miesięcy) są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS?

Czy środki te stanowią przychód pracownika?

Odpowiedź:

Pracodawca ma obowiązek zapewniać pracownikom środki higieny osobistej. Środki te stanowią przychody podatkowe, ale - jako świadczenia bhp - są one wolne od podatku i składek ZUS.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy i jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jednym z obowiązków pracodawcy jest organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bhp w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Po szczegóły sięgnąć należy do § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca jest obowiązany zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. Ustawodawca nie narzuca przy tym katalogu środków higieny osobistej. Tym samym dostarczanie mydła i ręczników (zarówno papierowych, jak i materiałowych) mieści się w tym pojęciu, a więc jest przejawem realizacji obowiązku nałożonego na pracodawcę. Jednocześnie są to świadczenia bhp wolne od podatku i składek ZUS odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) lub § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). Ze zwolnienia nie będą korzystały świadczenia, których wartość byłaby znacznie zawyżona, ale trudno jest uznać, że jeden ręcznik frotte na 6 miesięcy, to świadczenie zawyżone.

Warto dodać, że świadczenia bhp pozostają przychodami, ale są zwolnione od podatku i składek.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 5 maja 2013 r.

Data publikacji: 7 maja 2013 r.
04.03.14
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Czy zapewnione przez pracodawcę środki higieny osobistej stanowią przychód pracownika?

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

Aktualności - Kadry

Tego samego autora