Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

 W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? 
Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. 
Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? 

articleImage: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie? fot. Thinkstock

Odpowiedź: okres niezdolności do pracy stwierdzony zaświadczeniem lekarskim - co do zasady - może obejmować nie więcej niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym zostało przeprowadzone przez lekarza badanie, jeżeli wynik tego badania wskazuje, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Przepisy nie określają wprost maksymalnej liczby okresu niezdolności do pracy przypadającego po dniu przeprowadzenia badania, jaki może być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Zobacz także: Zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy


Uzasadnienie: podstawowym dokumentem niezbędnym do stwierdzenia, czy ubezpieczony ma prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego jest zaświadczenie lekarskie. Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich regulują przepisy ustawy zasiłkowej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 65, poz. 741, z późn. zm.) - dalej r.sz.z.

Zobacz także: Przedsiębiorca na chorobowym może podpisywać faktury

 

Z art. 54 ustawy zasiłkowej wynika, że zaświadczenia lekarskie wystawiają lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do tego w drodze decyzji administracyjnej ZUS. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny - stosownie do art. 55 ust. 1 u.ś.p. - wystawiane jest na druku, którego wzór został określony w załączniku do r.sz.z. Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy - co wynika z § 1 ust. 1 r.sz.z. - może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.
Stosownie do § 3 ust. 1 r.sz.z. zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. Z ust. 1a § 3 r.sz.z. wynika jednak, że zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres niezdolności do pracy przypadający po dniu przeprowadzenia badania, nie później jednak niż 4 dnia po dniu badania, tylko wówczas, gdy bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy albo badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy.

Zobacz także: Pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby

Zgodnie z § 3 ust. 2 r.sz.z. zaświadczenie lekarskie może być również wystawione na okres niezdolności do pracy przypadający przed dniem, w którym przeprowadzono badania, ale okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień badania i jest to dopuszczalne jedynie wtedy, gdy wynik badania wskazuje, że w okresie tym ubezpieczony niewątpliwie był niezdolny do pracy. Należy przy tym dodać, że lekarz psychiatra może wystawić zaświadczenie lekarskie na okres wcześniejszy niż 3 dni poprzedzające dzień badania w razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.

Zarówno przepisy u.ś.p., jak i r.sz.z. nie określają maksymalnej liczby dni, na jaką może być wystawione zaświadczenie lekarskie. § 2 r.sz.z. stanowi jednak, że zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego. Ponadto z § 4 ust. 2 r.sz.z. wynika, że w przypadku pobytu ubezpieczonego w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej dłuższego niż 14 dni zaświadczenie lekarskie wystawia się co 14 dni, w celu umożliwienia wypłaty zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego. Natomiast zgodnie z § 6 ust. 1 r.sz.z. po 30 dniach niezdolności do pracy prowadzący leczenie, przed wystawieniem ubezpieczonemu zaświadczenia lekarskiego o dalszej niezdolności do pracy, ocenia jednocześnie, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - wypełnia wniosek o rehabilitację leczniczą, według wzoru ustalonego w przepisach odrębnych. 

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Piotr Kostrzewa 26.09.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  • Agnieszka IP: 89.228.* 29-08-2012
    Witam.
    Mam pytanie miałam zwolnienie lekarskie do 10.08.(piątek) a na kolejną wizytę do swojego psychiatry poszłam 15.08(środa),gdyż lekarz przyjmuje tylko w środę i piątek.Niestety nie było wolnych miejsc na piątek.Na zwolnieniu mam 2 tzn.,że mogę chodzić (zalecenie mojego lekarza,żeby jak najwięcej przebywać z córką wśród ludzi z powodu śmierci męża i braku pracy). W ubiegły piątek w swojej skrzynce znalazłam zawiadomienie z Zusu,że dzień wcześniej miałam kontrol z Zusu,ale niestety nie było mnie i córki w domu.Wysłałam wyjaśnienie do Zusu z powodu mojej nieobecności.I czy w takim przypadku Zus mi wypłaci zaległe chorobowe?Z góry dziękuje za odpowiedź.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

Aktualności - Kadry

Tego samego autora