Jak prawidłowo w świadectwie pracy podać informację o okresie pobierania zasiłku?

articleImage: Jak prawidłowo w świadectwie pracy podać informację o okresie pobierania zasiłku? fot. Thinkstock
Pracownica jest zatrudniona od 22 maja 2009 r. Umowa kończy się 30 maja 2011 r. Od 12 października 2010 r. do 13 marca 2011 r. pracownica miała wypłacony zasiłek chorobowy. Po 13 marca 2011 r. pracownica oprócz wypłaty zasiłku chorobowego nie chorowała i nie miała wypłacanego wynagrodzenia za czas choroby.
Czy w pkt 4 ppkt 4 świadectwa pracy: "był niezdolny do pracy przez okres", należy wpisać 0 dni czy 33 dni pobierania zasiłku chorobowego?

W sytuacji gdy pracownik, który na dzień 31 grudnia nabył prawo do zasiłku chorobowego choruje nadal, od 1 stycznia będzie uprawniony do zasiłku chorobowego za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z takim pracownikiem w świadectwie pracy w pkt 4 ppkt 4 pracodawca powinien wpisać "pracownik był niezdolny do pracy przez okres 0 dni", bowiem w roku ustania stosunku pracy pracownikowi nie zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe.

Na podstawie przepisów art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., w przypadku rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy. Z przepisów k.p. i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) wynika zakres podawanych w świadectwie pracy informacji. Ponadto w załączniku do rozporządzenia zawarty jest wzór świadectwa pracy i wyjaśnienia dotyczące sposobu jego wypełniania. Na podstawie wyjaśnień w pkt 4 ppkt 4 świadectwa pracy pracodawca powinien wpisać ilość dni za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe zgodnie z art. 92 k.p., w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy.
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przysługuje za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (art. 92 k.p.).
W sytuacji gdy pracownik zaczyna chorować przed końcem roku i na dzień 31 grudnia otrzymuje wynagrodzenie chorobowe od 1 stycznia następnego roku uzyska prawo do wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 33 lub 14 dni choroby. Natomiast pracownik, który na dzień 31 grudnia nabył prawo do zasiłku chorobowego i nadal choruje, od 1 stycznia będzie uprawniony do zasiłku chorobowego za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.
W sytuacji opisanej w pytaniu nieprzerwany okres niezdolności do pracy, za który pracownica otrzymała zasiłek chorobowy trwał od 12 października 2010 r. do 13 marca 2011 r. Po tym okresie choroby do dnia ustania stosunku pracy w 2011 r. pracownica nie chorowała, nie uzyskując wynagrodzenia chorobowego. W konsekwencji w świadectwie pracy w pkt 4 ppkt 4 pracodawca powinien wpisać, że pracownik był niezdolny do pracy przez okres 0 dni. Pracownica w przypadku niezdolności do pracy na skutek choroby w trakcie zatrudnienia u następnego pracodawcy będzie miała prawo do 33 lub 14 dni wynagrodzenia chorobowego przysługującego za 2011 r.
 
Przykład
 
Przykład 1:
Pracownica (nie ukończyła 50 roku życia), której umowa kończy się 30 maja 2011 r., chorowała nieprzerwanie od 12 października 2010 r. do 13 marca 2011 r.. W świadectwie pracy w pkt 4 ppkt 4 "pracownik był niezdolny do pracy przez okres", pracodawca wpisał 0 dni, bowiem w roku 2011 nie zostało wypłacone pracownicy wynagrodzenia chorobowe.
Przykład 2:
Pracownica (nie ukończyła 50 roku życia), której umowa kończy się 30 maja 2011 r., chorowała nieprzerwanie od 12 grudnia 2010 r. do 13 marca 2011 r., na dzień 31 grudnia 2010 r. uzyskując prawo do wynagrodzenia chorobowego. W świadectwie pracy w pkt 4 ppkt 4 "pracownik był niezdolny do pracy przez okres", pracodawca wpisał 33 dni, bowiem w 2011 r. pracownicy wypłacono wynagrodzenie chorobowe za 33 dni.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

VI Konwent Prawa Pracy

Jak prawidłowo w świadectwie pracy podać informację o okresie pobierania zasiłku?

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Pracodawco, pamiętaj o ZUS IWA za 2014 rok

  Obrazek do artykułu: Pracodawco, pamiętaj o ZUS IWA za 2014 rok

  Płatnicy składek mają czas do 2 lutego 2015 r. na złożenie „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2014 r., przypomina ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne

  Obrazek do artykułu: Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie ma charakteru powszechnego. Jest to świadczenie ze stosunku pracy, które przysługuje wyłącznie tym grupom zatrudnionych, dla których przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje zakładowe, przewidują uprawnienie do tego rodzaju nagród. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie jest, więc uregulowane w kodeksie pracy, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń... Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora

PIT 2014