Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak wyliczyć wysokość premii jubileuszowej?

Jak wyliczyć wysokość premii jubileuszowej?

22.07.09
articleImage: Jak wyliczyć wysokość premii jubileuszowej? fot. Thinkstock
Naliczam nagrodę jubileuszową. Od stycznia 2009 r. przysługują pracownikom premie kwartalne. W lipcu 2009 r. wypłacę nagrodę jubileuszową.
Jak naliczyć składnik z tej premii do nagrody jubileuszowej, biorąc pod uwagę to, że nagrody przysługują od stycznia 2009 r., a składnik do podstawy muszę uwzględnić do czerwca 2009 r.?
Obliczając wysokość premii jubileuszowej należy podzielić kwotę premii przez 12.
Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) - dalej r.z.u.u.w. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.
Przepisy nie uzależniają przy tym długości okresu, z którego się oblicza omawiane składniki od jakichkolwiek dodatkowych warunków. Powoduje to, że w sytuacji określonej w pytaniu należy sumę dwóch premii kwartalnych podzielić przez 12.

Warto przy tym zaznaczyć, iż przepis § 17 ust. 2 r.z.u.u.w. stwierdza, iż odpowiednio stosuje się przepisy § 11 i 16 ust. 2 r.z.u.u.w. Przepisy te dotyczą jednak innych sytuacji. Zgodnie z § 11 r.z.u.u.w., jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za pracę, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie. Jeżeli zaś pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie za pracę (składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, z wyjątkiem składników w stałej kwocie miesięcznej) za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.

W myśl zaś § 16 ust. 2 r.z.u.u.w. jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego ustala się podstawę wymiaru, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Tymczasem o zmianach w składnikach wynagrodzeniowych mówi § 10 r.z.u.u.w., do którego przepis § 17 nie odsyła.
W omawianym przypadku mamy do czynienia ze składnikiem przysługującym za okres dłuższy niż miesiąc, wobec czego - zdaniem autora odpowiedzi - pomimo że premie przysługują od pewnego momentu należy uśrednić je z 12 miesięcy.
Paweł Ziółkowski - specjalista z zakresu prawa pracy
Abc/Kadry 22.07.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Ślub jednopłciowy uprawnia do urlopu okolicznościowego

  Obrazek do artykułu: Ślub jednopłciowy uprawnia do urlopu okolicznościowego

  Jeżeli pracownik zamierza wziąć ślub poza granicami Polski, gdzie istnieje możliwość małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci, to należy uznać, że przysługuje mu z tego tytułu urlop okolicznościowy. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, w... Więcej

 • W Niemczech rusza debata o kolejnym podwyższeniu wieku emerytalnego

  Obrazek do artykułu: W Niemczech rusza debata o kolejnym podwyższeniu wieku emerytalnego

  Niemcy obawiają się, że ich gospodarka - choć świetnie sobie radzi - nie udźwignie ciężaru emerytur. Dlatego dyskutują o kolejnym podniesieniu wieku emerytalnego. Na stole są trzy propozycje: do 69, 70, a nawet 73 lat. Więcej

 • Rotacja stanowisk - strategiczne narzędzie rozwoju talentów

  Obrazek do artykułu: Rotacja stanowisk - strategiczne narzędzie rozwoju talentów

  Przyszło nam żyć i pracować w niezwykle ciekawych czasach - cztery generacje pracowników współdzielą jedno środowisko pracy. Dla prawdziwego HR-owca-pasjonata to z pewnością bardzo interesujące zagadnienie, lecz dla biznesu - poważne wyzwanie. Na... Więcej

 • Firmy inwestują w stroje pracowników

  Obrazek do artykułu: Firmy inwestują w stroje pracowników

  Firmowe ubrania uszyte na miarę pomagają kształtować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Gwarantują idealne dopasowanie do sylwetki i elegancki wygląd, dają też możliwość personalizacji i dopasowania do wizerunku firmy. Po rozwiązanie to coraz... Więcej

 • ZUS chce usprawnić obsługę zaświadczeń A1

  Obrazek do artykułu: ZUS chce usprawnić obsługę zaświadczeń A1

  Szczegółowe poradniki i specjalni doradcy, a dodatkowo elektroniczny rejestr dla całego kraju - Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza ułatwienia w obsłudze zaświadczeń A1, dotyczących m.in. delegowania pracowników. To niezwykle ważne, biorąc pod... Więcej

 • Ismellurine IP: *.*.* 10-07-2008
  Kiedy w związku z tym należy się spodziewać publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw? Czy można zakładać, że po tym, jak ustawa przestanie obowiązywać wrócimy do przepisów obowiązujących przed 11 maja 2007r?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE