Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie warunki trzeba spełnić, aby okres pracy w gospodarstwie rolnym był zaliczony do stażu pracy?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby okres pracy w gospodarstwie rolnym był zaliczony do stażu pracy?

12.03.08
articleImage: Jakie warunki trzeba spełnić, aby okres pracy w gospodarstwie rolnym był zaliczony do stażu pracy? fot. Thinkstock
Pracownik wystąpił o zaliczenie mu do stażu pracy okresu pracy przypadające po 31 grudnia 1982 r. w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Właścicielami gospodarstwa byli rodzice pracownika a następnie brat. Okresy, o które pracownik wnosi o zaliczenie, przypadają na czas kiedy właścicielami gospodarstwa byli rodzice a następnie brat. Pracownik dostarczył zeznania świadków; urząd gminy nie posiadał stosownych dokumentów do wydania zaświadczenia.
Czy indywidualne gospodarstwo rolne, gdzie pracownik pracował w charakterze domownika, musi należeć do rodziców, czy mogło należeć do innego członka rodziny, np. brata? Czy jeżeli we wnioskowanym o zaliczenie okresie pracy w gospodarstwie rolnym pracownik był zatrudniony na umowę zlecenie w innym zakładzie pracy, to czy nie jest to przesłanka do nie zaliczania okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Indywidualne gospodarstwo rolne, w którym pracownik pracował w charakterze domownika, nie musi należeć do jego rodziców.


Problematykę zaliczania do pracowniczego stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) - dalej u.w.o.p. Jak wynika z art. 1 ust. 1 u.w.o.p., ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:
1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.w.o.p., przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.
Jak wynika z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), przez domownika w jej rozumieniu, rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
a) ukończyła 16 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
Niewątpliwie więc można uznać, że pracownik był osobą bliską wobec swojego brata.
Równoległe wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia nie ma żadnego wpływu na możliwość zaliczenia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy, gdyż jest to umowa cywilnoprawna, której trwanie nie podlega zaliczaniu do stażu pracy.
Co więcej, nawet w sytuacji gdyby równolegle z wykonywaniem pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym osoba ta była zatrudniona w ramach stosunku pracy, to również to nie przekreślałoby prawa do zaliczenia do stażu pracy okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Taka osoba miałaby prawo wyboru, czy zaliczyć do stażu pracy okres pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, czy też w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Takie stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 października 1994 r., I PRN 82/1994, OSNP 1995, nr 2, poz. 23.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 5 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • michal oleksak IP: 83.24.* 21-01-2015
  czy zus moze zaliczyc mi lata pracy nieskladkowe w rolnictwie od 1986 do 1989 w tych latach pracowalem u rodzicow w gospodarstwie o pow 3.20 tato byl na2 gr renty a mama oplacala krus w tym czasie bylem zonaty i zameldowany w tymze powiecie co rodzice ale mieszkalem i pracowalem na tym gospodarswie pomagajac im. obecnie od 1996 r przejolem te gospodarstwo i jestem tam zameldowany ipracuje do chwili obecnej. gmina wydala mi zaswiadczenie o pracy w rolnictwie co potwierdzili swiadkowie . pracuje tez zawodowo obecnie mam 38 lat pracy sklad

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Zbigniew Łoziński IP: 176.107.* 11-05-2012
  W latach 1968-1974 z przerwą na zasadniczą służbę wojskową pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców,którego nie przejąłem.Czy zakład może mi to zaliczyć do wysługi.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Halina Komenda IP: 83.14.* 25-01-2016
   Czy zalicza się praca w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik do stażu pracy, bez przejmowania go na własność przed 31 .12. 1982 r. Urodziłam się 6 maja 1954r. po 16 roku życia pracowałam jako domownik w gospodarstwie rolnym rodziców - od 7.05.1970 r. do 31.08.1973 r. Dzięki.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Ewa Choina IP: 83.19.* 11-05-2012
  Urodziłam się 24.12.1952 roku i po ukończeniu 16 roku pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik i proszę mi powiedzieć czy ten okres po ukończeniu 16 roku przed 31.12.1982roku mogę wliczyć do stażu pracy. Za odpowiedź bardzo dziękuję z pozdrowieniami E.Ch.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Ewa Choina IP: 83.19.* 11-05-2012
  Urodziłam się 24.12.1952 roku i po ukończeniu 16 roku pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik i proszę mi powiedzieć czy ten okres po ukończeniu 16 roku przed 31.12.1982roku mogę wliczyć do stażu pracy. Za odpowiedź bardzo dziękuję z pozdrowieniami E.Ch.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE