Jakie warunki trzeba spełnić, aby okres pracy w gospodarstwie rolnym był zaliczony do stażu pracy?

articleImage: Jakie warunki trzeba spełnić, aby okres pracy w gospodarstwie rolnym był zaliczony do stażu pracy? fot. Thinkstock
Pracownik wystąpił o zaliczenie mu do stażu pracy okresu pracy przypadające po 31 grudnia 1982 r. w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Właścicielami gospodarstwa byli rodzice pracownika a następnie brat. Okresy, o które pracownik wnosi o zaliczenie, przypadają na czas kiedy właścicielami gospodarstwa byli rodzice a następnie brat. Pracownik dostarczył zeznania świadków; urząd gminy nie posiadał stosownych dokumentów do wydania zaświadczenia.
Czy indywidualne gospodarstwo rolne, gdzie pracownik pracował w charakterze domownika, musi należeć do rodziców, czy mogło należeć do innego członka rodziny, np. brata? Czy jeżeli we wnioskowanym o zaliczenie okresie pracy w gospodarstwie rolnym pracownik był zatrudniony na umowę zlecenie w innym zakładzie pracy, to czy nie jest to przesłanka do nie zaliczania okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Indywidualne gospodarstwo rolne, w którym pracownik pracował w charakterze domownika, nie musi należeć do jego rodziców.


Problematykę zaliczania do pracowniczego stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) - dalej u.w.o.p. Jak wynika z art. 1 ust. 1 u.w.o.p., ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:
1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.w.o.p., przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.
Jak wynika z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), przez domownika w jej rozumieniu, rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
a) ukończyła 16 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
Niewątpliwie więc można uznać, że pracownik był osobą bliską wobec swojego brata.
Równoległe wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia nie ma żadnego wpływu na możliwość zaliczenia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy, gdyż jest to umowa cywilnoprawna, której trwanie nie podlega zaliczaniu do stażu pracy.
Co więcej, nawet w sytuacji gdyby równolegle z wykonywaniem pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym osoba ta była zatrudniona w ramach stosunku pracy, to również to nie przekreślałoby prawa do zaliczenia do stażu pracy okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Taka osoba miałaby prawo wyboru, czy zaliczyć do stażu pracy okres pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, czy też w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Takie stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 października 1994 r., I PRN 82/1994, OSNP 1995, nr 2, poz. 23.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 3 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Jakie warunki trzeba spełnić, aby okres pracy w gospodarstwie rolnym był zaliczony do stażu pracy?

 • Zbigniew Łoziński IP: 176.107.* 11-05-2012
  W latach 1968-1974 z przerwą na zasadniczą służbę wojskową pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców,którego nie przejąłem.Czy zakład może mi to zaliczyć do wysługi.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Ewa Choina IP: 83.19.* 11-05-2012
  Urodziłam się 24.12.1952 roku i po ukończeniu 16 roku pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik i proszę mi powiedzieć czy ten okres po ukończeniu 16 roku przed 31.12.1982roku mogę wliczyć do stażu pracy. Za odpowiedź bardzo dziękuję z pozdrowieniami E.Ch.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Ewa Choina IP: 83.19.* 11-05-2012
  Urodziłam się 24.12.1952 roku i po ukończeniu 16 roku pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik i proszę mi powiedzieć czy ten okres po ukończeniu 16 roku przed 31.12.1982roku mogę wliczyć do stażu pracy. Za odpowiedź bardzo dziękuję z pozdrowieniami E.Ch.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • W 2014 roku pracownicy odbiorą dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  Obrazek do artykułu: W 2014 roku pracownicy odbiorą dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  W tym roku pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę będą mogli skorzystać z prawa do odebrania dnia wolnego za przypadające w sobotę święto. Taka możliwość to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 roku. W tym roku w sobotę wypadają dwa dni świąteczne. W ubiegłym nie było takiego przypadku. Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Obrazek do artykułu: Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Współczynnik ekwiwalentowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy i jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. W 2014 r. współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,83, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora