Jakie warunki trzeba spełnić, aby okres pracy w gospodarstwie rolnym był zaliczony do stażu pracy?

articleImage: Jakie warunki trzeba spełnić, aby okres pracy w gospodarstwie rolnym był zaliczony do stażu pracy? fot. Thinkstock
Pracownik wystąpił o zaliczenie mu do stażu pracy okresu pracy przypadające po 31 grudnia 1982 r. w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Właścicielami gospodarstwa byli rodzice pracownika a następnie brat. Okresy, o które pracownik wnosi o zaliczenie, przypadają na czas kiedy właścicielami gospodarstwa byli rodzice a następnie brat. Pracownik dostarczył zeznania świadków; urząd gminy nie posiadał stosownych dokumentów do wydania zaświadczenia.
Czy indywidualne gospodarstwo rolne, gdzie pracownik pracował w charakterze domownika, musi należeć do rodziców, czy mogło należeć do innego członka rodziny, np. brata? Czy jeżeli we wnioskowanym o zaliczenie okresie pracy w gospodarstwie rolnym pracownik był zatrudniony na umowę zlecenie w innym zakładzie pracy, to czy nie jest to przesłanka do nie zaliczania okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Indywidualne gospodarstwo rolne, w którym pracownik pracował w charakterze domownika, nie musi należeć do jego rodziców.


Problematykę zaliczania do pracowniczego stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) - dalej u.w.o.p. Jak wynika z art. 1 ust. 1 u.w.o.p., ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:
1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.w.o.p., przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.
Jak wynika z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), przez domownika w jej rozumieniu, rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
a) ukończyła 16 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
Niewątpliwie więc można uznać, że pracownik był osobą bliską wobec swojego brata.
Równoległe wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia nie ma żadnego wpływu na możliwość zaliczenia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy, gdyż jest to umowa cywilnoprawna, której trwanie nie podlega zaliczaniu do stażu pracy.
Co więcej, nawet w sytuacji gdyby równolegle z wykonywaniem pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym osoba ta była zatrudniona w ramach stosunku pracy, to również to nie przekreślałoby prawa do zaliczenia do stażu pracy okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Taka osoba miałaby prawo wyboru, czy zaliczyć do stażu pracy okres pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, czy też w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Takie stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 października 1994 r., I PRN 82/1994, OSNP 1995, nr 2, poz. 23.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 4 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
 
Ebook - badania lekarskie

Jakie warunki trzeba spełnić, aby okres pracy w gospodarstwie rolnym był zaliczony do stażu pracy?

 • michal oleksak IP: 83.24.* 21-01-2015
  czy zus moze zaliczyc mi lata pracy nieskladkowe w rolnictwie od 1986 do 1989 w tych latach pracowalem u rodzicow w gospodarstwie o pow 3.20 tato byl na2 gr renty a mama oplacala krus w tym czasie bylem zonaty i zameldowany w tymze powiecie co rodzice ale mieszkalem i pracowalem na tym gospodarswie pomagajac im. obecnie od 1996 r przejolem te gospodarstwo i jestem tam zameldowany ipracuje do chwili obecnej. gmina wydala mi zaswiadczenie o pracy w rolnictwie co potwierdzili swiadkowie . pracuje tez zawodowo obecnie mam 38 lat pracy sklad

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Zbigniew Łoziński IP: 176.107.* 11-05-2012
  W latach 1968-1974 z przerwą na zasadniczą służbę wojskową pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców,którego nie przejąłem.Czy zakład może mi to zaliczyć do wysługi.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Ewa Choina IP: 83.19.* 11-05-2012
  Urodziłam się 24.12.1952 roku i po ukończeniu 16 roku pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik i proszę mi powiedzieć czy ten okres po ukończeniu 16 roku przed 31.12.1982roku mogę wliczyć do stażu pracy. Za odpowiedź bardzo dziękuję z pozdrowieniami E.Ch.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Ewa Choina IP: 83.19.* 11-05-2012
  Urodziłam się 24.12.1952 roku i po ukończeniu 16 roku pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik i proszę mi powiedzieć czy ten okres po ukończeniu 16 roku przed 31.12.1982roku mogę wliczyć do stażu pracy. Za odpowiedź bardzo dziękuję z pozdrowieniami E.Ch.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  Obrazek do artykułu: W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  W tym roku pracownicy będą mogli po raz drugi odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawcy zrekompensują podwładnym 2 dni świąteczne -15 sierpnia i 26 grudnia. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 r. Autorka Meritum Prawa Pracy radzi pracodawcom jak oddać dzień wolny zgodnie z przepisami. Więcej

 • Zielone Świątki dniem wolnym od pracy

  Obrazek do artykułu: Zielone Świątki dniem wolnym od pracy

  W najbliższe święto kościelne przypadające w niedzielę, 24 maja, obowiązuje zakaz pracy w handlu, dlatego sklepy będą zamknięte. Wszystko przez art. 151(9) kodeksu pracy zakazujący pracy w święta kościelne, również gdy przypadają w niedzielę. Więcej

 • Nowe zasady ustalania wysokości emerytur wejdą w życie 1 maja

  Obrazek do artykułu: Nowe zasady ustalania wysokości emerytur wejdą w życie 1 maja

  21 kwietnia została ogłoszona znowelizowana ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa, która wchodzi w życie 1 maja 2015 r. podwyższa wysokość świadczeń emerytalnych ustalonych według nowych i starych zasad. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora