Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

Pracownica miała zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony od 7 kwietnia 2006 r. Pracodawca w dniu 24 września 2010 r. wypowiedział jej umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 kodeksu pracy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 grudnia 2010 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Ponadto z uwagi na zmniejszenie się liczby zdających egzamin na prawo jazdy dalsze istnienie stanowiska jest nieuzasadnione. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie?

Kiedy to powinno nastąpić, w jakiej wysokości i jak to należy wyliczyć?
articleImage: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika fot. Thinkstock
Odpowiedź: jeżeli pracodawca wskazany w pytaniu zatrudnia 20 i więcej pracowników, to wówczas będzie zobowiązany do wypłaty odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

Jeżeli pracodawca wskazany w pytaniu zatrudnia 20 i więcej pracowników, to wówczas – w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika – będzie zobowiązany do wypłacenia odprawy z tego tytułu. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) – dalej u.s.z.r. jeżeli przyczyny niedotyczące pracownika, stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 u.s.z.r. tj. mniej niż w sytuacji zwolnień grupowych, a więc mniej niż:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.
Odprawa ta wynosi równowartość (art. 8 ust. 1 u.s.z.r.):
1) miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
2) 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
3) 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Zgodnie z art. 8 ust. 3-4 u.s.z.r. odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a jej kwota nie nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy (tj. jeżeli dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w 2010 r. - maksymalna kwota wyniesie 19.755 zł).
Wypłata odprawy powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, ostatecznie w terminie wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę.
 
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Michał Culepa 18.01.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 12 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Perspektywy HR 2014

Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

 • Beata Andrzejewska IP: 109.125.* 18-09-2014
  Pracowałam w jednym zakładzie pracy 14 lat na czas nieokreślony. W tym roku dostałam razem z 3 pracownikami wypowiedzenia z powodu likwidacji placówki. Zakład pracy nadal istnieje. Okres wypowiedzenia trwał 3-m-ce. Czy w takim wypadku należy się nam odprawa? Tym bardziej, że powód zwolnienia był fikcyjny.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • anna nowak IP: 5.172.* 09-09-2014
  Mam umowe do końca 2016 roku, jesli jutro dostane wypowiedzenie ( bo cos tak czuje). Jaka przysluguje mi odprawa, pracuję w tej firmie od 4 lat.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • elzbieta sykut IP: 77.91.* 30-01-2014
  w zakladzie pracuje od 1993 roku jako renciska z grupa iinwalidzka w2006 r roku przeslam na emeryture dostalam wypowiedzenie trzy miesiecne z powodu likwidacji stanowiska czy nalezy sie odprawa

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • elzbieta sykut IP: 77.91.* 30-01-2014
  w zakladzie pracuje od 1993 roku jako renciska z grupa iinwalidzka w2006 r roku przeslam na emeryture dostalam wypowiedzenie trzy miesiecne z powodu likwidacji stanowiska czy nalezy sie odprawa

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • elzbieta sykut IP: 77.91.* 30-01-2014
  w zakladzie pracuje od 1993 roku jako renciska z grupa iinwalidzka w2006 r roku przeslam na emeryture dostalam wypowiedzenie trzy miesiecne z powodu likwidacji stanowiska czy nalezy sie odprawa

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Jan Kowalski IP: 31.0.* 10-01-2014
  Pracowałem w zakładzie 28 lat , w dniu 31.05.2011 r otrzymałem pisemne wypowiedzenie umowy o prace z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy / byłem głównym księgowym/ w związku z restruktyryzacją zakładu pracy. Zaklad zatrudniał na koniec sierpnia 2011 r 9 pracowników etatowych. Czy należy mi się odprawa pieniężna i czy nie przedawniło się ta odprawa , jeżeli się należy.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Ewa Kowlaska IP: 91.102.* 14-07-2013
  Pracuję w firmie 5 lat,mam umowe na czas określony do końca lipca,ostatni dzień w pracy jestem 19 lipca,potem mam urlop wypoczynkowy.Odział w naszym miasteczku zostaje zamknięty z dniem 20 lipca.Przy czym firma nadal istnieje i ma sie dobrze.Inni pracownicy dostali wymówienia.Ja nie.Co w tym przypadku?Czy przysługuje mi cokolwiek?Odprawa?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Ewa Kowlaska IP: 91.102.* 14-07-2013
  Pracuję w firmie 5 lat,mam umowe na czas określony do końca lipca,ostatni dzień w pracy jestem 19 lipca,potem mam urlop wypoczynkowy.Odział w naszym miasteczku zostaje zamknięty z dniem 20 lipca.Przy czym firma nadal istnieje i ma sie dobrze.Inni pracownicy dostali wymówienia.Ja nie.Co w tym przypadku?Czy przysługuje mi cokolwiek?Odprawa?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Barbara Złoch IP: 188.252.* 06-01-2013
  Mój mąż przepracował w zakładzie 18 lat .Ma umowę na czas nieokreślony.Wszystkich pracowników jest 5 .Pod koniec stycznia 2013 ma otrzymać wypowiedzenie w związku z likwidacją zakładu pracy.Czy należy mu się odprawa i odszkodowanie z tytułu zwolnienia przez pracodawcę?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Ewa Kosińska IP: 91.222.* 01-10-2012
  "Wypłata odprawy powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, ostatecznie w terminie wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę." A co w sytuacji, jeżeli ostatni dzień pracy przypadał w dzień wolny (niedziela)? Kiedy w takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić odprawę?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Jolanta Przybylska IP: 192.109.* 13-07-2012
  A czy odprawa należy się , jezli tak to w jakiej wysokości, jezli pracownik jest zatrudniony na umowę na czas określony 7 miesięcy a likwidacja firmy następuje przed okresem zakończenia tej umowy ?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • adam czeferski IP: 83.175.* 28-05-2012
  Oczywiście istnieje prawo dotyczące sytuacji, w której zwalniany pracownik powinien otrzymać odprawę, jednak zawsze można spróbować negocjować warunki, stawki, także tzw. bonusy niefinansowe. Wszystko zależy od sytuacji, dobrej woli pracodawcy i wyników rozmów. Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z możliwości i przysługujących mu praw. Warto się interesować co się dzieje w firmie wokół nas, znać precedensowe sytuacje, czy niestandardowe sytuacje zakończenia współpracy i przede wszystkim pytać. A kiedy już jesteśmy sami w takiej sytuacji nie zawahajmy się poprowadzić negocjacji z przełożonymi, to naprawdę nie boli, a możemy zyskać wiele. Początkującym polecam znakomitą książkę na temat negocjacji pt:"Zdobądź więcej" S.Diamonda. Po tej lekturze sam zacząłem rozwiązywać spory o niebo skuteczniej, spokojniej i z lepszymi rezultatami. Pamiętajmy, że postawa roszczeniowa niczemu dobremu nie służy. Wykażmy się zrozumieniem także dla postawy drugiej strony, dla jej argumentów. Odrobina empatii nie zaszkodzi nigdy emoticon

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Obrazek do artykułu: Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Współczynnik ekwiwalentowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy i jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. W 2014 r. współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,83, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej

Aktualności - Kadry

Polecamy: