Mniej formalności w dokumentach o przyznanie ryczałtu energetycznego

articleImage: Mniej formalności w dokumentach o przyznanie ryczałtu energetycznego fot. Thinkstock

Ministerstwo Pracy przygotowało projekt zmiany rozporządzenia z 6 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania (Dz. U. Nr 46, poz. 537).

Projekt zmian dotyczy wymagań formalnych wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego, który składa się do odpowiedniego oddziału ZUS. Dokument ten nie musi zawierać numeru NIP, ponieważ odstąpiono od obowiązku jego podawania przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Źródło: www.mpips.gov.pl