Na podstawie świadectwa dojrzałości pracodawca można zaliczyć 4 lata nauki w szkole średniej do stażu urlopowego o ile jest w nim potwierdzony fakt ukończenia liceum ogólnokształcącego

Czy pracodawca może zaliczyć 4 lata szkoły średniej do stażu urlopowego tylko na podstawie świadectwa dojrzałości?

articleImage: Na podstawie świadectwa dojrzałości pracodawca można zaliczyć 4 lata nauki w szkole średniej do stażu urlopowego o ile jest w nim potwierdzony fakt ukończenia liceum ogólnokształcącego fot. Thinkstock

Odpowiedź: Na podstawie świadectwa dojrzałości pracodawca można zaliczyć 4 lata nauki w szkole średniej do stażu urlopowego o ile w świadectwie dojrzałości jest potwierdzony fakt ukończenia liceum ogólnokształcącego przez pracownika. W przypadku gdy brak jest sformułowania o ukończeniu danej szkoły pracodawca powinien wymagać przedstawienia przez pracownika świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania określonych danych osobowych, w tym informacji dotyczących wykształcenia. Natomiast zgodnie z art. 155 § 1 pkt 4 k.p. naukę w średniej szkole ogólnokształcącej można zaliczyć do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pod warunkiem ukończenia tejże szkoły.
Tak wiec w przedstawionych powyżej przepisach brak wyraźnego wskazania jakiego rodzaju dokumentu pracodawca może wymagać jest jedynie wskazane, iż ten dokument powinien potwierdzać ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej. Zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolnictwa, w zależności od rodzaju szkoły, wydawane są różne wzory dokumentów dojrzałości, większość z nich potwierdza również ukończenie szkoły średniej.
Reasumując jeśli świadectwo dojrzałości potwierdza ukończenie liceum ogólnokształcącego pracodawca nie musi wymagać przedstawienia odrębnego świadectwa ukończenia liceum przez pracownika. Jednak w sytuacji gdy w świadectwie dojrzałości brak takiego zapisu pracodawca powinien wymagać dokumentu, który potwierdzi ukończenie szkoły średniej.
 Małgorzata Skibińska
 
Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? 
Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych