Od kwietnia osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne otrzymają 200 zł więcej?

Od kwietnia osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne otrzymają 200 zł więcej?

Od kwietnia do grudnia rząd będzie wypłacał pomoc finansową, realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pomoc będzie przysługiwała w wysokości 200 zł miesięcznie.

Takie założenia zostały przyjęte w przygotowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z tym projektem, postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu - przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Prawo do pomocy przysługiwać ma osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie ma być przyznawana niezależnie od dochodu. Wypłata pomocy będzie następowała w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Projekt został przygotowany w ramach realizacji zapowiedzi premiera podniesienia wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Rząd docelowo planuje zwiększenie świadczenia do wysokości wynagrodzenia minimalnego. Premier podkreślił, że rząd chce wypracować system, który od 2014 roku będzie zwiększać świadczenia tak, by w ciągu pięciu lat osiągnąć pułap płacy minimalnej.

Planuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 25 marca 2013 r.

Data publikacji: 25 marca 2013 r.
25.03.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Perspektywy HR 2014

Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Od kwietnia osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne otrzymają 200 zł więcej?

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Obrazek do artykułu: Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Współczynnik ekwiwalentowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy i jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. W 2014 r. współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,83, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracownica miała zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony od 7 kwietnia 2006 r. Pracodawca w dniu 24 września 2010 r. wypowiedział jej umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 kodeksu pracy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 grudnia 2010 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą... Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora