Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS

Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS

27.02.08
articleImage: Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS fot. Thinkstock
Czy bilety do teatru zakupione z ZFŚS dla pracowników i ich rodzin należy opodatkować i oskładkować? Czy są wolne od podatku? Jak rozliczyć bilet dla małżonka pracownika?

Bilet nie jest znakiem podlegającym wymianie na towar lub usługę, a tym samym świadczenie w postaci biletu może korzystać ze zwolnienia podatkowego przy spełnieniu pozostałych warunków. Pozostanie natomiast nieozusowany.
Bilet na małżonka pracownika można rozliczyć dwojako. Jeżeli wydajemy dwa bilety pracownikowi, to należy uznać, iż jest to przychód pracownika (zwolnienie podatkowe w ramach limitu, brak składek). Jeżeli natomiast bilet jest wręczany bezpośrednio małżonkowi pracownika, firma nie pobiera ani podatku, ani składek, ale na koniec roku wykazuje wartość przychodów w PIT-8C wystawianym na rzecz małżonka pracownika.


Zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., objęte są świadczenia rzeczowe, z wyłączeniem bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Tymczasem w przypadku biletów trudno jest uznać, że są to znaki podlegające wymianie na towar lub usługę. Idąc do kina nie wymieniamy biletu na seans, tylko określoną kwotę pieniędzy, a bilet jedynie potwierdza ten fakt. Zgodnie zresztą z definicją słownikową słowa "bilet" oznacza ono "kartkę z odpowiednim nadrukiem wydającej ją instytucji, będącą dowodem uiszczenia opłaty przez nabywcę, uprawniającą do określonej, zwykle jednorazowej usługi". Skoro zaś nie jest to "znak podlegający wymianie na towar lub usługę" - jest objęty zwolnieniem podatkowym. Potwierdzenie tej tezy znaleźć można chociażby w piśmie Urzędu Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 lutego 2006 r. (sygn. A1-D-415-4/2006; www.mf.gov.pl), zgodnie z którym "ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy, korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym np. bilety do kina, teatru, muzeum, karnetu na basen czy siłownię, paczki świąteczne itp.".
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym od wydawanych pracownikom biletów sfinansowanych ze środków ZFŚS nie będzie odprowadzać się składek ZUS, bez względu na kwoty świadczenia.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Brak wspólnej bazy danych blokuje prace nad jednolitą daniną

  Obrazek do artykułu: Brak wspólnej bazy danych blokuje prace nad jednolitą daniną

  Na obecnym etapie prac nad jednolitą daniną, która miałaby wejść w życie od początku 2018 roku, konieczna jest nowelizacja ustawy, która umożliwi połączenie baz danych MF oraz ZUS – poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Więcej

 • Lewiatan: wysoka płaca minimalna zagraża mikroprzedsiębiorstwom

  Obrazek do artykułu: Lewiatan: wysoka płaca minimalna zagraża mikroprzedsiębiorstwom

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku do 2000 tys. zł, czyli do 47 proc. przeciętnej płacy w gospodarce narodowej oznacza, że w mikroprzedsiębiorstwach może ono stanowić nawet ponad 70 proc. średniej płacy. W konsekwencji mikrofirmy będą... Więcej

 • Eurostat: prawie 1 mln Polaków miał w 2015 r. dwie prace

  Obrazek do artykułu: Eurostat: prawie 1 mln Polaków miał w 2015 r. dwie prace

  917 tys. pracujących w Polsce miało w 2015 roku drugą pracę – tak wynika z danych Eurostatu. Biorąc pod uwagę liczbę pracujących w Polsce w tym czasie – 16 mln osób, to dwa miejsca pracy ma ponad 6 proc. z nich. Więcej

 • MRPiPS powołało nowego wiceprezesa PFRON

  Obrazek do artykułu: MRPiPS powołało nowego wiceprezesa PFRON

  Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dorota Habich została powołana z dniem 25 sierpnia 2016 r. na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Akt powołania wręczyła minister... Więcej

 • Biuro przyszłości będzie mobilne

  Obrazek do artykułu: Biuro przyszłości będzie mobilne

  Zmienia się rola przestrzeni biurowej, wyzwaniem jest uczynienie pracy z domu wygodniejszą i bardziej produktywną w sytuacji, w której główną barierą jest połączenie z Internetem i komunikacja, nie zaś odległość geograficzna - czytamy w raporcie... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE