Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS

Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS

27.02.08
articleImage: Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS fot. Thinkstock
Czy bilety do teatru zakupione z ZFŚS dla pracowników i ich rodzin należy opodatkować i oskładkować? Czy są wolne od podatku? Jak rozliczyć bilet dla małżonka pracownika?

Bilet nie jest znakiem podlegającym wymianie na towar lub usługę, a tym samym świadczenie w postaci biletu może korzystać ze zwolnienia podatkowego przy spełnieniu pozostałych warunków. Pozostanie natomiast nieozusowany.
Bilet na małżonka pracownika można rozliczyć dwojako. Jeżeli wydajemy dwa bilety pracownikowi, to należy uznać, iż jest to przychód pracownika (zwolnienie podatkowe w ramach limitu, brak składek). Jeżeli natomiast bilet jest wręczany bezpośrednio małżonkowi pracownika, firma nie pobiera ani podatku, ani składek, ale na koniec roku wykazuje wartość przychodów w PIT-8C wystawianym na rzecz małżonka pracownika.


Zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., objęte są świadczenia rzeczowe, z wyłączeniem bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Tymczasem w przypadku biletów trudno jest uznać, że są to znaki podlegające wymianie na towar lub usługę. Idąc do kina nie wymieniamy biletu na seans, tylko określoną kwotę pieniędzy, a bilet jedynie potwierdza ten fakt. Zgodnie zresztą z definicją słownikową słowa "bilet" oznacza ono "kartkę z odpowiednim nadrukiem wydającej ją instytucji, będącą dowodem uiszczenia opłaty przez nabywcę, uprawniającą do określonej, zwykle jednorazowej usługi". Skoro zaś nie jest to "znak podlegający wymianie na towar lub usługę" - jest objęty zwolnieniem podatkowym. Potwierdzenie tej tezy znaleźć można chociażby w piśmie Urzędu Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 lutego 2006 r. (sygn. A1-D-415-4/2006; www.mf.gov.pl), zgodnie z którym "ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy, korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym np. bilety do kina, teatru, muzeum, karnetu na basen czy siłownię, paczki świąteczne itp.".
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym od wydawanych pracownikom biletów sfinansowanych ze środków ZFŚS nie będzie odprowadzać się składek ZUS, bez względu na kwoty świadczenia.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE