Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS

Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS

27.02.08
articleImage: Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS fot. Thinkstock
Czy bilety do teatru zakupione z ZFŚS dla pracowników i ich rodzin należy opodatkować i oskładkować? Czy są wolne od podatku? Jak rozliczyć bilet dla małżonka pracownika?

Bilet nie jest znakiem podlegającym wymianie na towar lub usługę, a tym samym świadczenie w postaci biletu może korzystać ze zwolnienia podatkowego przy spełnieniu pozostałych warunków. Pozostanie natomiast nieozusowany.
Bilet na małżonka pracownika można rozliczyć dwojako. Jeżeli wydajemy dwa bilety pracownikowi, to należy uznać, iż jest to przychód pracownika (zwolnienie podatkowe w ramach limitu, brak składek). Jeżeli natomiast bilet jest wręczany bezpośrednio małżonkowi pracownika, firma nie pobiera ani podatku, ani składek, ale na koniec roku wykazuje wartość przychodów w PIT-8C wystawianym na rzecz małżonka pracownika.


Zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., objęte są świadczenia rzeczowe, z wyłączeniem bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Tymczasem w przypadku biletów trudno jest uznać, że są to znaki podlegające wymianie na towar lub usługę. Idąc do kina nie wymieniamy biletu na seans, tylko określoną kwotę pieniędzy, a bilet jedynie potwierdza ten fakt. Zgodnie zresztą z definicją słownikową słowa "bilet" oznacza ono "kartkę z odpowiednim nadrukiem wydającej ją instytucji, będącą dowodem uiszczenia opłaty przez nabywcę, uprawniającą do określonej, zwykle jednorazowej usługi". Skoro zaś nie jest to "znak podlegający wymianie na towar lub usługę" - jest objęty zwolnieniem podatkowym. Potwierdzenie tej tezy znaleźć można chociażby w piśmie Urzędu Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 lutego 2006 r. (sygn. A1-D-415-4/2006; www.mf.gov.pl), zgodnie z którym "ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy, korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym np. bilety do kina, teatru, muzeum, karnetu na basen czy siłownię, paczki świąteczne itp.".
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym od wydawanych pracownikom biletów sfinansowanych ze środków ZFŚS nie będzie odprowadzać się składek ZUS, bez względu na kwoty świadczenia.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  Obrazek do artykułu: W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  W tym roku pracownicy będą mogli po raz drugi odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawcy zrekompensują podwładnym 2 dni świąteczne -15 sierpnia i 26 grudnia. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 r. Autorka Meritum Prawa Pracy radzi pracodawcom jak oddać dzień wolny zgodnie z przepisami. Więcej

 • Rewolucja w oskładkowaniu umów zleceń już w 2016 r.

  Obrazek do artykułu: Rewolucja w oskładkowaniu umów zleceń już w 2016 r.

  Od 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831). Więcej

 • Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  Obrazek do artykułu: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE