Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS

articleImage: Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS fot. Thinkstock
Czy bilety do teatru zakupione z ZFŚS dla pracowników i ich rodzin należy opodatkować i oskładkować? Czy są wolne od podatku? Jak rozliczyć bilet dla małżonka pracownika?

Bilet nie jest znakiem podlegającym wymianie na towar lub usługę, a tym samym świadczenie w postaci biletu może korzystać ze zwolnienia podatkowego przy spełnieniu pozostałych warunków. Pozostanie natomiast nieozusowany.
Bilet na małżonka pracownika można rozliczyć dwojako. Jeżeli wydajemy dwa bilety pracownikowi, to należy uznać, iż jest to przychód pracownika (zwolnienie podatkowe w ramach limitu, brak składek). Jeżeli natomiast bilet jest wręczany bezpośrednio małżonkowi pracownika, firma nie pobiera ani podatku, ani składek, ale na koniec roku wykazuje wartość przychodów w PIT-8C wystawianym na rzecz małżonka pracownika.


Zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., objęte są świadczenia rzeczowe, z wyłączeniem bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Tymczasem w przypadku biletów trudno jest uznać, że są to znaki podlegające wymianie na towar lub usługę. Idąc do kina nie wymieniamy biletu na seans, tylko określoną kwotę pieniędzy, a bilet jedynie potwierdza ten fakt. Zgodnie zresztą z definicją słownikową słowa "bilet" oznacza ono "kartkę z odpowiednim nadrukiem wydającej ją instytucji, będącą dowodem uiszczenia opłaty przez nabywcę, uprawniającą do określonej, zwykle jednorazowej usługi". Skoro zaś nie jest to "znak podlegający wymianie na towar lub usługę" - jest objęty zwolnieniem podatkowym. Potwierdzenie tej tezy znaleźć można chociażby w piśmie Urzędu Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 lutego 2006 r. (sygn. A1-D-415-4/2006; www.mf.gov.pl), zgodnie z którym "ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy, korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym np. bilety do kina, teatru, muzeum, karnetu na basen czy siłownię, paczki świąteczne itp.".
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym od wydawanych pracownikom biletów sfinansowanych ze środków ZFŚS nie będzie odprowadzać się składek ZUS, bez względu na kwoty świadczenia.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Opodatkowanie i oskładkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Jest sposób na załatwienie prywatnych spraw w godzinach pracy

  Obrazek do artykułu: Jest sposób na załatwienie prywatnych spraw w godzinach pracy

  W każdej firmie zdarza się, że pracownicy muszą załatwić prywatną sprawę w godzinach pracy czy też wyjść z firmy wcześniej. W jaki sposób pracodawca może uregulować te kwestie tak, by nie wprowadzać zbędnej biurokracji, a jednocześnie utrzymać płynną organizację pracy? Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora