Strona główna » Wiedza » Aktualności » Pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

08.04.13

Od 1 kwietnia 2013 r. pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

articleImage: Pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne fot. Thinkstock
Krąg osób uprawnionych
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma ww. osób (tj. opiekuna faktycznego dziecka, osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135), lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
 
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł miesięcznie. Jednocześnie za każdy miesiąc od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, w wysokości 100 zł.
Od 1 lipca 2013 r. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł.
Za niepełne miesiące kalendarzowe świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Łącznie wsparcie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiło więc 820 zł.
 
Program rządowy
Z dniem 1 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - dalej r.s.w.r. Rozporządzenie r.s.w.r. określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Ważne!
Nie oznacza to wzrostu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, a jedynie czasowe dodanie do świadczenia pielęgnacyjnego kwoty 200 zł wynikającej z rządowego programu pomocowego.
 
Osoby uprawnione
Prawo do pomocy przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy. Mając przyznane świadczenie pielęgnacyjne do kwietnia lub maja, od maja czy też czerwca lub cały czas, tj. za kwiecień, maj, czerwiec aż do grudnia – w każdym z tych przypadków pomoc należy się.
Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu, tj. zgodnie zasadami przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
 
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy
Pomocy udzielana jest osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu. Nie trzeba więc składać wniosku o przyznanie ww. pomocy.
Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. W sprawach o przyznanie pomocy nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182) - dalej u.p.s.
W sprawach dotyczących ustalania nienależnie pobranej pomocy oraz kosztów obsługi pomocy stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 i 33 ust. 2a u.p.s.
 
Finansowanie
Pomoc jest finansowana z budżetu państwa. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest realizowany przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa.
08.04.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 8 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • DOROTA IP: 83.28.* 06-06-2013
  Opiekuje się ojcem który ma 78lat który wymaga calodobowej opieki ,mój mąż opiekuje się matką tak bardzo chorą która wymaga jeszcze więcej poświęcenia ponieważ oprócz choroby psychicznej ma chorobę parkinsona, ruchy mimowolnie całego ciała,cukrzycę co trzeba mierzyć cukier parę razy dnia chodzic do lekarzy z mama jak również z tatą zakupić leki ,wyprac ,ugotowac podać leki n.To jest praca calodobowa .Ooprócz tego na naszym utrzymaniu mamy piątkę dzieci wszystkie uczęszczają do szkół.Najmłodszą córkę mamy w przedszkolu po którą trzeba dojeżdżać autobusem bo nie mamy samochodu bo nas nie stać.Pytam pana Tuska jak my mamy z mężem podjąć pracę bo nie mamy żadnej możliwości odejść z domu przy tak chorych osobach .I jak mamy wyżywić swoją rodzinę bo nam się od lipca nic nie należy bo nie mamy nawet na chleb .Bralismy do tej pory po 520 zł żadne dodatki nam się nie należały ani po 100 zł ani od kwietnia po 200 jak my mamy dalej żyć jakie to jest prawo w Polsce które zostawia rodzinę bez środków do życia .Zasiłek nam się należał bezterminowo dopóki rodzice żyją a teraz nam bezprawne odebrano.Pytam pana TUSKA co on by zrobił gdyby jego rodzina była w takiej sytuacji bez środków do życia

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • DOROTA DYBAS IP: 83.28.* 06-06-2013
  Opiekuje się ojcem który ma 78lat który wymaga calodobowej opieki ,mój mąż opiekuje się matką tak bardzo chorą która wymaga jeszcze więcej poświęcenia ponieważ oprócz choroby psychicznej ma chorobę parkinsona, ruchy mimowolnie całego ciała,cukrzycę co trzeba mierzyć cukier parę razy dnia chodzic do lekarzy z mama jak również z tatą zakupić leki ,wyprac ,ugotowac podać leki n.To jest praca calodobowa .Ooprócz tego na naszym utrzymaniu mamy piątkę dzieci wszystkie uczęszczają do szkół.Najmłodszą córkę mamy w przedszkolu po którą trzeba dojeżdżać autobusem bo nie mamy samochodu bo nas nie stać.Pytam pana Tsuka jak my mamy z mężem podjąć pracę bo nie mamy żadnej możliwości odejść z domu przy tak chorych osobach .I jak mamy wyżywić swoją rodzinę bo nam się od lipca nic nie należy bo nie mamy nawet na chleb .Bralismy do tej pory po 520 zł żadne dodatki nam się nie należały ani po 100 zł ani od kwietnia po 200 jak my mamy dalej żyć jakie to jest prawo w Polsce które zostawia rodzinę bez środków do życia .Zasiłek nam się należał bezterminowo dopóki rodzice żyją a teraz nam bezprawne odebrano.Pytam pana TUSKA co on by zrobił gdyby jego rodzina była w takiej sytuacji bez środków do życia

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • LIDIA IP: 83.25.* 12-06-2013
   TE USTAWY RZĄDU WOŁAJĄ O POMSTĘ DO NIEBA,A PAN TUSK NIE MA ZIELONEGO POJĘCIA O ŻYCIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.JESTEM OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ,WYMAGAJĄCĄ CAŁODOBOWEJ POMOCY I OPIEKI OSOBY DRUGIEJ.MĄŻ NIE MOŻE PODJĄĆ ŻADNEJ PRACY BO OPIEKUJE SIĘ MNĄ.TERAZ W CZERWCU,DOSTANIE OSTATNIE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.NIE WIEM JAK BĘDZIEMY ŻYĆ DALEJ.MAM RENTĘ Z KTÓREJ NIE DA SIĘ ŻYĆ,OPŁACIĆ WSZYSTKO,WYKUPIĆ LEKI.MĄŻ NIE MOŻE SIĘ POGODZIĆ Z TYM ŻE OD CZERWCA BĘDZIE NA MOIM UTRZYMANIIU.W URZĘDZIE GMINY DOWIEDZIAŁAM SIĘ,ŻE MĄŻ POWINNIEN BYĆ ZE MNĄ W SEPERACJI JEŚLI CHCE OTRZYMYWAĆ ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.GŁUPOTA RZĄDU NIE ZNA GRANIC.DLA RODZICÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI TA POMOC JEST.A JA SIĘ PYTAM CO Z DOROSŁYMI OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.CZY PAN TUSK MYŚLI,ŻE SĄ TYLKO DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE.MOŻE TRZEBA PANA TUSKA OŚWIECIĆ.PO PROSTU BRAK MI SŁÓW.OPIEKA PRZY DOROSŁEJ OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ JEST CIĘŻSZA NIŻ PRZY DZIECKU,TO NIE MA NAWET CO PORÓWNYWAĆ TYMCZASEM TAKIE OSOBY JAK JA ZOSTAŁY BEZ POMOCY FINANSOWEJ ZE STRONY RZĄDU.NIE WIADOMO CO WYBRAĆ-ŻYĆ BEZ LEKARSTW CO I TAK SPOWODUJE ŚMIERĆ,CZY KUPIĆ LEKI I NIE MIEĆ PIENIĘDZY NA ŻYCIE.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • iwona IP: 178.235.* 01-06-2013
  ja tego nie rozumiem opiekuje sie mama ktora potrzebuje całodobowej opieki ale nie mam dodatku i w lipcu mi go zabiora pytam dlaczego skoro to swiadczenie to jest to inna zarobkowa praca oktorym jest mowa.pytam pana tuska i reszty co mam zrobic teraz z mamą?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Asia B IP: 88.199.* 29-04-2013
  Panie Zenku my pobieramy świadczenie w wysokości 520 zł + dodatek 100 zł razem 620 zł.Od lipca nie będzie już wypłacany ten dodatek (100 zł),ale za to świadczenie zostanie powiększone o 100 zł,czyli wychodzi na to samo,będziemy nadal otrzymywać 620 zł i do tego dochodzi to dodatkowe 200 zł o których pisałam niżej,a więc razem wychodzi 820 zł które mają nam wypłacać od maja.I tak ma być na razie do końca roku...

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Asia B IP: 88.199.* 29-04-2013
  Dowiedziałam się w opiece,że dodatkowe pieniążki czyli (200 zł) będzie wypłacane dopiero od maja. Oczywiście te zaległe 200 zł z kwietnia zostaną nam również wypłacone,razem ze świadczeniami w maju.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Zenon Świątkowski IP: 188.47.* 25-04-2013
  Ja nie otrzymałem tych 200 zł.Pobieram (620 zł ) na siostrę niepełnosprawną od urodzenia ze stopniem znacznym.Wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczną ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Wniosek jest mój taki ,że są trzy rodzaje świadczeń 520 zł , 620 zł i 820 zł. Proszę potwierdzic czy to jest tak faktycznie.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • redakcja IP: 217.153.* 30-04-2013
   Wysokość pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego od kwietnia do czerwca 2013 włącznie wynosi:
   520 zł (świadczenie pielęgnacyjne) + 100 zł (dodatek dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego) + 200 zł (z rządowego programu pomocy) = 820 zł
   Wysokość pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego od lipca do grudnia 2013 włącznie:
   620 zł (tyle wynosi świadczenie pielęgnacyjne od lipca) + 200 zł (z rządowego programu pomocy) = 820 zł
   Rzeczywiście w niektórych gminach nastąpiły opóźnienia w wypłacie dodatku z rządowej pomocy. Opóźnienia te mają być jednak nadrobione w maju - przynajmniej tak informował Premier w trakcie swojego wystąpienia 26 kwietnia 2013 r.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE