Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Potrącenie z trzynastki z tytułu zajęcia komorniczego

Potrącenie z trzynastki z tytułu zajęcia komorniczego

20.02.08
articleImage: Potrącenie z trzynastki z tytułu zajęcia komorniczego fot. Thinkstock
Otrzymaliśmy pisma w sprawie zajęcia wynagrodzenia dwóch pracowników z tytułu egzekucji należności niealimentacyjnych (zajęcie komornicze). Jeden pracownik od stycznia 2008 r. otrzymuje najniższe wynagrodzenie więc nie mamy możliwości potrącenia jakiejkolwiek kwoty o czym poinformowaliśmy komornika. Drugi pracownik ma potrącane zajęcie do wysokości najniższego wynagrodzenia. W marcu pracownicy otrzymają dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r.
W jaki sposób należy obliczyć wysokość zajęcia w miesiącu marcu każdego z pracowników? Czy należy potrącić 100% trzynastki czy jedynie 50% należnego świadczenia? Czy przy obliczaniu wysokości zajęcia należy zsumować wynagrodzenie z całego miesiąca czyli pensje zasadniczą i trzynastkę i z tego odprowadzić 50% przy zapewnieniu najniższej krajowej, czy może oddzielnie obliczyć i odprowadzić 50% z samej trzynastej pensji?
Jak sprawa wygląda w sytuacji otrzymania przez pracownika świadczeń (dodatek świąteczny lub zapomoga) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy te świadczenia podlegają egzekucji jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane trzynastką, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. Powoduje to, że ustalając kwotę potrącenia komorniczego z wynagrodzenia należy zsumować wynagrodzenie zwykłe z trzynastką i zastosować reguły dotyczące potrąceń, z tym, że w myśl art. 87 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. W pozostałych przypadkach stosuje się zasady ogólne.


Zgodnie z art. 87 § 3 oraz art. 871 § 1 pkt 1 k.p. potrącenia należności innych niż alimentacyjne mogą być dokonywane do wysokości połowy wynagrodzenia. Jednocześnie wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
Uwzględniając fakt, iż mamy do czynienia z potrąceniem należności niealimentacyjnych płatnik powinien zsumować wynagrodzenie zwykłe i trzynastkę, przy czym wolna od potrąceń będzie kwota stanowiąca 50% tak ustalonego wynagrodzenia, nie mniej jednak, niż kwota najniższego wynagrodzenia po potrąceniu danin publicznych.
Co do zapomóg, to w myśl art. 834 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) dla celów egzekucji dochody ustala się wraz ze wszystkimi dodatkami i wartością świadczeń w naturze, lecz po potrąceniu podatków i opłat należnych z mocy ustawy. Nie podlegają jednak egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych, a należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Przedłużenie okresu wypowiedzenia jest dopuszczalne za zgodą pracownika

  Obrazek do artykułu: Przedłużenie okresu wypowiedzenia jest dopuszczalne za zgodą pracownika

  Wydłużenie okresu wypowiedzenia w trakcie trwania stosunku pracy zasadniczo jest dopuszczalne, o ile odbywa się za akceptacją pracownika. Nie ma możliwości dowolnego przesunięcia w czasie momentu, z którym rozpoczyna się okres wypowiedzenia, tłumaczy... Więcej

 • SN: Przyszła przyczyna uzasadnia wypowiedzenie

  Obrazek do artykułu: SN: Przyszła przyczyna uzasadnia wypowiedzenie

  Upływ kadencji jest zasadnym powodem zwolnienia, nawet jeśli nie nastąpił on jeszcze w momencie wręczenia wymówienia. Przyczyna wypowiedzenia może być bowiem przyszła, ale musi być pewna. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 11 sierpnia 2016 r., donosi... Więcej

 • Kary dla pracowników, którzy nie chcą wypoczywać

  Obrazek do artykułu: Kary dla pracowników, którzy nie chcą wypoczywać

  Wypoczynek niewykorzystany w jednym roku kalendarzowym przechodzi na następny rok. Szef udziela go do końca trzeciego kwartału. Dawne wakacje mogą zacząć się ostatniego dnia września, donosi "Rzeczpospolita". Więcej

 • Profesjonalni designerzy poszukiwani

  Obrazek do artykułu: Profesjonalni designerzy poszukiwani

  Z badania PARP wynika, że nieco ponad połowa polskich firm korzysta z usług projektantów, ale incydentalnie. Świadomość roli profesjonalnego designu w działalności przedsiębiorstw rośnie – do tego, że w ogóle nie korzystają z takich usług przyznaje... Więcej

 • Zalando stworzy tysiąc miejsc pracy w okolicach Szczecina

  Obrazek do artykułu: Zalando stworzy tysiąc miejsc pracy w okolicach Szczecina

  Ponad 130 tys. mkw. powierzchni magazynowej powstanie w Gryfinie w Zachodniopomorskiem na potrzeby Zalando. Magazyn od połowy przyszłego roku będzie obsługiwać rynki polski, niemiecki i skandynawski popularnej platformy odzieżowej. Jego obsługą... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE