Roczny ZUS RMUA dopiero za rok

Pracodawcy będą mieli mniej obowiązków informacyjnych wobec zatrudnionych, za których odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS. ZUS RMUA, czyli druk z zestawieniem opłacanych składek, będą swoim ubezpieczonym przekazywali raz w roku, lub na ich życzenie – częściej. Mniejsze formalności w tym zakresie zaczną obowiązywać jednak dopiero za rok.

articleImage: Roczny ZUS RMUA dopiero za rok fot. Thinkstock

Jeszcze przez cały 2012 r. przekazywanie ubezpieczonym druków ZUS RMUA odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z art. 40 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek co miesiąc przekazuje swoim ubezpieczonym informację o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS. Raporty te wystawiane są wraz z rozliczeniem składek za dany miesiąc. Zawierają, oprócz danych dotyczących płatnika i ubezpieczonego, szereg informacji, wśród których znajdują się m. in.: zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na składki : emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Oprócz tego podane są nich: tytuł ubezpieczenia, podstawa wymiaru składek, wymiar czasu pracy, kwota składek w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika, kwoty obniżenia podstawy wymiaru składek wynikające z ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. W raportach miesięcznych znajdują się także podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, rodzaje i przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz informacje o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych na podstawie kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

A zatem, ZUS RMUA jest podsumowaniem informacji zawartych w miesięcznym raporcie rozliczeniowym. Dzięki niemu ubezpieczony ma możliwość na bieżąco sprawdzać, czy powyższe dane są poprawne. Druk ten może mieć dowolną formę; nie musi to być druk ZUS RMUA. Jednak musi zawierać w swojej treści dane, o których mowa powyżej.
Obecnie, płatnik składek ma obowiązek co miesiąc wysyłać ZUS RMUA swoim ubezpieczonym w formie papierowej. Może to również zrobić w formie elektronicznej, ale ubezpieczony musi się wcześniej na to zgodzić.
 
Od 1 stycznia 2013 r. ma to się zmienić. Zmiany wprowadziła ustawa z 16 września 2011 r.
o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Ogranicza ona formalności związane z dokumentowaniem opłaconych składek. Od 2013 r. tylko raz w roku trzeba będzie przekazać ubezpieczonemu informację o opłaconych składkach. Będzie to druk zbiorczy za poprzedni rok, w podziale na poszczególne miesiące. ZUS RMUA w nowej formie będzie wydawany pracownikom do 28 lutego roku za poprzedni rok, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego. Jeśli jednak pracownik o to wystąpi – pracodawca będzie musiał wystawić pracownikowi ZUS RMUA za poprzedni miesiąc. Pracodawcy sporządzą pierwsze zbiorcze zestawienie w 2013 r. Będzie ono dotyczyło opłaconych składek w 2012 r.

22.02.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
ZUS Ebook

Roczny ZUS RMUA dopiero za rok

 • regina lukaszewicz IP: 83.21.* 12-01-2013
  uwazam ze rezygnacje z miesiecznych raportow tzw,RMUA prowadzic bedzie do falszestw na wielka skale,o czym wielokrotnie sie przekonalam jak mnie okradali przenoszac moje realne zatrudnienie i wynagrodzenie na martwe dusze gdyz spodzadzala dyrekcja szkoly podwojne listy plac calymi latami.i to sa fakty

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

 • Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  Obrazek do artykułu: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? Więcej

 • W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  Obrazek do artykułu: W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  W tym roku pracownicy będą mogli po raz drugi odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawcy zrekompensują podwładnym 2 dni świąteczne -15 sierpnia i 26 grudnia. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 r. Autorka Meritum Prawa Pracy radzi pracodawcom jak oddać dzień wolny zgodnie z przepisami. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora

PIT 2014