Strona główna » Wiedza » Aktualności » Roczny ZUS RMUA dopiero za rok

Roczny ZUS RMUA dopiero za rok

22.02.12

Pracodawcy będą mieli mniej obowiązków informacyjnych wobec zatrudnionych, za których odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS. ZUS RMUA, czyli druk z zestawieniem opłacanych składek, będą swoim ubezpieczonym przekazywali raz w roku, lub na ich życzenie – częściej. Mniejsze formalności w tym zakresie zaczną obowiązywać jednak dopiero za rok.

articleImage: Roczny ZUS RMUA dopiero za rok fot. Thinkstock

Jeszcze przez cały 2012 r. przekazywanie ubezpieczonym druków ZUS RMUA odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z art. 40 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek co miesiąc przekazuje swoim ubezpieczonym informację o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS. Raporty te wystawiane są wraz z rozliczeniem składek za dany miesiąc. Zawierają, oprócz danych dotyczących płatnika i ubezpieczonego, szereg informacji, wśród których znajdują się m. in.: zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na składki : emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Oprócz tego podane są nich: tytuł ubezpieczenia, podstawa wymiaru składek, wymiar czasu pracy, kwota składek w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika, kwoty obniżenia podstawy wymiaru składek wynikające z ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. W raportach miesięcznych znajdują się także podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, rodzaje i przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz informacje o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych na podstawie kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

A zatem, ZUS RMUA jest podsumowaniem informacji zawartych w miesięcznym raporcie rozliczeniowym. Dzięki niemu ubezpieczony ma możliwość na bieżąco sprawdzać, czy powyższe dane są poprawne. Druk ten może mieć dowolną formę; nie musi to być druk ZUS RMUA. Jednak musi zawierać w swojej treści dane, o których mowa powyżej.
Obecnie, płatnik składek ma obowiązek co miesiąc wysyłać ZUS RMUA swoim ubezpieczonym w formie papierowej. Może to również zrobić w formie elektronicznej, ale ubezpieczony musi się wcześniej na to zgodzić.
 
Od 1 stycznia 2013 r. ma to się zmienić. Zmiany wprowadziła ustawa z 16 września 2011 r.
o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Ogranicza ona formalności związane z dokumentowaniem opłaconych składek. Od 2013 r. tylko raz w roku trzeba będzie przekazać ubezpieczonemu informację o opłaconych składkach. Będzie to druk zbiorczy za poprzedni rok, w podziale na poszczególne miesiące. ZUS RMUA w nowej formie będzie wydawany pracownikom do 28 lutego roku za poprzedni rok, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego. Jeśli jednak pracownik o to wystąpi – pracodawca będzie musiał wystawić pracownikowi ZUS RMUA za poprzedni miesiąc. Pracodawcy sporządzą pierwsze zbiorcze zestawienie w 2013 r. Będzie ono dotyczyło opłaconych składek w 2012 r.

22.02.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • regina lukaszewicz IP: 83.21.* 12-01-2013
    uwazam ze rezygnacje z miesiecznych raportow tzw,RMUA prowadzic bedzie do falszestw na wielka skale,o czym wielokrotnie sie przekonalam jak mnie okradali przenoszac moje realne zatrudnienie i wynagrodzenie na martwe dusze gdyz spodzadzala dyrekcja szkoly podwojne listy plac calymi latami.i to sa fakty

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE