SN: do okresu pracy w warunkach szczególnych można doliczyć służbę wojskową

Okres zasadniczej służby wojskowej pełnionej przed 1975 rokiem może być uznany za okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, dający prawo do wcześniejszej emerytur.

articleImage: SN: do okresu pracy w warunkach szczególnych można doliczyć służbę wojskową fot. Thinkstock

Sprawa dotyczyła byłego pracownika Janusza W., który starał się o wcześniejszą emeryturę. Januszowi W. ZUS odmówił przyznania takiej emerytury, gdyż – jak twierdził Zakład – nie udowodnił on 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach. ZUS odmówił bowiem zaliczenia okresu zasadniczej służby wojskowej do okresu pracy w szczególnych warunkach. W. odbywał tą służbę w okresie 2 lat od kwietnia 1971 r. do maja 1973 r. Bez tego okresu wykazał jedynie 14 lat, 9 miesięcy i 21 dni pracy w szczególnych warunkach, uprawniających do wcześniejszej emerytury.

Od tej decyzji Janusz W. złożył odwołanie. Sąd I instancji zmienił ją i przyznał mu wcześniejszą emeryturę. Odmiennie orzekł jednak sąd II instancji, który uwzględnił apelację ZUS i oddalił odwołanie, utrzymując w mocy pierwotną decyzję ZUS. Sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego, jednak skład orzekający uznał, że istnieje w sprawie istotny problem prawny i zdecydował się przekazać do rozstrzygnięcia przez rozszerzony skład następujące pytanie prawne: czy okres zasadniczej służby wojskowej podlega zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach, wymaganego do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 w związku z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?
Jednak Sąd Najwyższy orzekł inaczej - obradując w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że czas zasadniczej służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r. zalicza się – na warunkach wynikających z tego przepisu – do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym.
W uzasadnieniu uchwały SN wskazał, że obowiązujący wówczas przepis art. 108 ustawy o powszechnym obowiązku obrony nakazywał zaliczać okres służby wojskowej do okresu zatrudnienia, w zakresie wszelkich uprawnień związanych z zatrudnieniem, pracownikom, którzy po odbyciu tej służby podjęli zatrudnienie w tym samym zakładzie pracy, w którym byli zatrudnieni przed powołaniem do służby, albo w tej samej gałęzi pracy. Przepis ten jest na tyle ogólny, że może dotyczyć także kwestii emerytalnych –stwierdził Sąd. Jego zastosowanie oznacza, że pracownik, powołany do wojska, który po zakończonej służbie powrócił do tego samego zakładu pracy, gdzie pracował przed powołaniem, może mieć zaliczony okres zasadniczej służby wojskowej jako okres pracy w szczególnych warunkach. Wymagane jest przy tym, aby przed powołaniem do służby wojskowej pracował w warunkach szczególnych i po powrocie do pracy u tego samego pracodawcy nadal wykonywał pracę w takich warunkach – na zasadach określonych w przepisach o wcześniejszej emeryturze.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 października 2013 r. (sygn. II UZP 6/13).

 

Michał Culepa 31.10.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
ZUS Ebook

Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

SN: do okresu pracy w warunkach szczególnych można doliczyć służbę wojskową

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  Obrazek do artykułu: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? Więcej

 • Od marca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej bez wpływu na otrzymywane świadczenie

  Obrazek do artykułu: Od marca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej bez wpływu na otrzymywane świadczenie

  W marcu emeryt oraz rencista będzie mógł dorobić o 161,53 zł więcej niż w lutym. Od marca wzrośnie bowiem wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej

 • Opieka nad dzieckiem będzie udzielana na godziny?

  Obrazek do artykułu: Opieka nad dzieckiem będzie udzielana na godziny?

  Jak czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Prezydent Bronisław Komorowski wystąpił z inicjatywą legislacyjną i przygotował projekt zmian w Kodeksie pracy oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on, że zamiast obecnie przysługujących rodzicom dwóch dni opieki nad dzieckiem do wykorzystania będzie 16 godzin. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora

PIT 2014