Świadczenia chorobowe na przełomie roku

Pracownik, który zachoruje na przełomie roku kalendarzowego może liczyć na świadczenie przysługujące w razie niezdolności do pracy powstałej wskutek choroby, tzn.: wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy lub zasiłek chorobowy finansowany z budżetu państwa. Inne są jednak zasady ich pobierania.

articleImage: Świadczenia chorobowe na przełomie roku fot. Thinkstock

Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje na mocy art. 92 kodeksu pracy, w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Pracownik niezdolny do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną ma prawo do wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, jeśli jest w wieku nie przekraczającym 50. rok życia. Jeśli zatrudniony jest w wieku przekraczającym 50 lat – wynagrodzenie chorobowe przysługuje przez pierwsze 14 dni absencji w danym roku.

Wynagrodzenie to stanowi koszt pracodawcy, ponieważ finansuje je z własnych środków. Za czas niezdolności do pracy przekraczającej 33 dni – gdy pracownik jest w wieku do 50 lat życia – od 34 dnia choroby przysługuje zasiłek chorobowy. Natomiast jeśli pracownik ukończył już 50 rok życia – zasiłek chorobowy przysługuje od 15 dnia niezdolności.

Jeśli choroba przypadnie na przełomie grudnia 2011 r. i stycznia 2012 r., to sytuacja pracownika zależy od tego jakie świadczenie pobierał w ostatnim dniu w roku.

A zatem, jeśli 31 grudnia 2011 r. pobiera wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy, wówczas od 1 stycznia 2012 r. nadal je będzie otrzymywał, oczywiście jeśli nadal jest chory. Przy czym, limit 33 lub 14 dni prawa do wynagrodzenia chorobowego w danym roku kalendarzowym liczony jest na nowo od 1 stycznia 2012 r.

Przykładowo, 30-letnia pracownica zachorowała 5 grudnia 2011 r. Jest to jej pierwsza choroba w 2011 r. Przedstawiła zwolnienie lekarskie do 31 grudnia 2011 r. Pracodawca zapłacił jej wynagrodzenie chorobowe za 27 dni. Na początku stycznia pracownica przedstawiła kolejne L-4, od 1 stycznia do 15 stycznia 2012 r. W takiej sytuacji od 1 stycznia 2012 r. limit dni wynagrodzenia chorobowego wypłacanego ze środków pracodawcy – w tym wypadku 33 dni - liczony jest od początku.

Inaczej jednak będzie w sytuacji, gdy pracownik na przełomie roku pobierał zasiłek chorobowy, czyli 31 grudnia 2011 r. ma prawo do zasiłku i od 1 stycznia 2012 r. nadal jest na zwolnieniu lekarskim. Wówczas od 1 stycznia 2012 r. nie nabywa prawa do wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę. Nadal należy mu wypłacać zasiłek chorobowy za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, w wymiarze przysługującym na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Powyższe reguła odnosi się do sytuacji, kiedy pracownik przebywa nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim. Jednak gdyby pracownik kolejne zwolnienie lekarskie otrzymał po przerwie, to uzyska prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Agnieszka Rosa 27.12.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Pozyskiwanie danych osobowych kandydata i pracownika

Świadczenia chorobowe na przełomie roku

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  Obrazek do artykułu: W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  W tym roku pracownicy będą mogli po raz drugi odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawcy zrekompensują podwładnym 2 dni świąteczne -15 sierpnia i 26 grudnia. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 r. Autorka Meritum Prawa Pracy radzi pracodawcom jak oddać dzień wolny zgodnie z przepisami. Więcej

 • Opieka nad dziećmi okresem składkowym do emerytury

  Obrazek do artykułu: Opieka nad dziećmi okresem składkowym do emerytury

  Urlop wychowawczy, który matka wzięła na swoje dziecko przed 1 stycznia 1999 r. podwyższy emeryturę. Wszystko przez zmianę sposobu jego wliczania do obliczenia kapitału początkowego, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora