Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » W 2013 r. o becikowym zdecyduje wysokość dochodu

W 2013 r. o becikowym zdecyduje wysokość dochodu

19.11.12

Od 1 stycznia 2013 r. wejdą w życie nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwanej powszechnie becikowym. Przyznanie becikowego będzie zależało od wysokości osiąganych dochodów. Na wsparcie może liczyć rodzina o dochodzie nie wyższym niż 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

articleImage: W 2013 r. o becikowym zdecyduje wysokość dochodu fot. Thinkstock

Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Choć tzw. becikowe nie należy do systemu świadczeń rodzinnych, to mimo to powyższa ustawa reguluje zasady jego udzielania. Dotychczas bezikowe należało się każdej rodzinie na nowo narodzone dziecko, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Od nowego roku to się zmienia.

Przyznając prawo do becikowego, gmina będzie stosowała takie samy zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie, jak przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Przy jego obliczaniu gminy wezmą pod uwagę zarobki w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o becikowe. Nowe zasady przyznawania świadczenia będą dotyczyć rodziców, których dziecko urodzi się w 2013 r. To oznacza, że rodzice dzieci, które przyjdą na świat do 31 grudnia tego roku, a którzy wniosek złożą po 1 stycznia 2013 r. dostaną becikowe na starych zasadach. Czyli podsumowując: becikowe na dzieci urodzone do końca 2012 r. należy się bez stosowania kryterium dochodowego.
Tak samo jak obecnie, rodziny o najniższym dochodzie będą mogły dostać dwa świadczenia z powodu urodzenia dziecka. Chodzi o te, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie wyniesie nie więcej niż 539 zł lub 623 zł z niepełnosprawnym dzieckiem. One dostaną dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 1000 zł. Oprócz tego, jeśli złożą odpowiedni wniosek – dostaną kolejne 1000 zł becikowego.
Kryterium dochodowe przyjęte do nabycia prawa do becikowego będzie podlegało weryfikacji w taki sam sposób, jak odbywa się to w przypadku progu dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Nastąpi ona co trzy lata z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin, a propozycja podwyższenia kryterium będzie przedstawiana Komisji Trójstronnej.
Ważną informacją dla rodzin ubiegających się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego jest to, że kwota becikowego nie jest wliczana do dochodów branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Nie będzie ona miałam zatem żadnego wpływu na prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego.

Ubiegający się o becikowe musi złożyć następujące dokumenty: wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie potwierdzające objęcie opieką matki od 10 tygodnia ciąży, zaświadczenie o dochodzie, dokument potwierdzający uzyskanie lub utratę dochodu, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – jeśli o wsparcie ubiega się osoba będąca właścicielem takiego gospodarstwa, oświadczenie, że na dziecko nie zostało pobrane świadczenie np. przez drugiego z rodziców.

Agnieszka Rosa 19.11.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 5 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sylwia IP: 31.175.* 26-03-2013
  Mam pytanie odnośnie dziecka adoptowanego. Dziecko jest z nami od grudnia 2012 (postanowienie o ustalenie nas jako tymczasowej rodziny zastępczej), natomiast prawomocny wyrok sądu o przysposobieniu dostaniemy na początku kwietnia.
  Chciałam zapytać na jakich zasadach zostanie przyznane nam becikowe??? Czy będą to stare zasady, bo dziecko mieszka u nas od 2012 r, czy na nowych, bo pesel otrzyma w 2013.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • MK IP: 77.91.* 03-01-2013
  Może ktoś jest zorientowany, czy przy wyliczeniu swojego dochodu mogę dołączyć dochody rodziców - jestem u nich zameldowana i nie jestem w formalnym związku, a wówczas dzieląc dochód na członka gospodarstwa domowego z rodzicami mój dochód nie przekroczy 1922zł? Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • MW IP: 80.238.* 02-01-2013
  Termin na złożenie wniosku o jednorazową zapomogę wynosi 12 miesięcy, zatem jeśli dzoecko urodzi się np. 1 lutego 2013 a wniosek zosłanie złożony w 2013 roku to dochód na członka rodziny netto brany pod uwagę będzie za 2012 czyli rok poprzedzający złożenie wniosku i nie bierze się pod uwagę nowonarodzonego dziecka. Ale jeśli poczeka się ze złożeniem wniosku do stycznia 2014 to dochód brany pod uwagę będzie już za 2013 i dzielony już przez 3 osoby- łącznie z nowonarodzonym. Warto to rozważyć szczególnie jeśli mają się urodzić dwojaczki lub więcej a dochód mogłby przekroczyć granicę 1922zł netto. Powodzenia

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • jq IP: 77.88.* 01-01-2013
  niech ktoś w końcu napisze czy nowe dziecko jest liczone do dochodu czy nie, bo wszyscy jak trole powtarzają 1922 na osobe

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • a IP: 89.72.* 13-12-2012
  zasw o dochodzie za 2011 rok!badzmy precyzyjni

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE