W jaki sposób wypełnić ZUS Z-3, jeżeli pracownik wynagradzany jest stawką godzinową?

articleImage: W jaki sposób wypełnić ZUS Z-3, jeżeli pracownik wynagradzany jest stawką godzinową? fot. Thinkstock
Wynagrodzenie pracownika zostało określone w stawce godzinowej.
Czy w razie wystawienia zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 wysokość tego wynagrodzenia należy wpisać w pkt 10, kolumna 6 czy też może 7?
Dotychczas ZUS wskazywał, że wynagrodzenie w stawce godzinowej winno być wykazywane w kolumnie 7 (zmienne wynagrodzenie miesięczne brutto), jednakże ostatnio określono, że wynagrodzenie to powinno być wykazywane w kolumnie 6 (stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto), dodając zarazem, że jeżeli pracownik nie przepracował pełnego miesiąca - wynagrodzenie to powinno być wykazane po uzupełnieniu. Podstawą tego poglądu jest pismo ZUS z dnia 29 listopada 2007 r., znak: 992800/6000/123/2007/SKn/4.
W związku z tym, w której kolumnie powinno być wykazane wynagrodzenie godzinowe pracownika na zaświadczeniu ZUS Z-3, a jeżeli w kolumnie 6 - to na jakich zasadach należy dokonać uzupełnienie tego wynagrodzenia (gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych)?

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określone stawką godzinową powinno być wykazane w kolumnie 6 tabeli zawartej w pkt 10 druku ZUS Z-3. Natomiast uzupełnienie przedmiotowego wynagrodzenia - w przypadku wykonywania pracy przez pracownika jedynie przez część miesiąca - powinno być dokonane poprzez przyjęcie wynagrodzenia, jakie osiągnąłby pracownik, gdyby przepracował cały miesiąc.


Dokumenty stanowiące podstawę wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 65, poz. 742, z późn. zm.) - dalej r.o.d. Jednym z takich dokumentów jest druk ZUS Z-3 "Zaświadczenie płatnika składek", którego wypełnienie przez płatnika składek jest niezbędne wówczas, gdy zasiłek wypłacany jest ubezpieczonemu przez terenową jednostkę organizacyjną ZUS. Podstawowe informacje dotyczące wypełnienia tego druku zawarte są w stanowiącym integralną jego część pouczeniu. Z pouczenia tego wynika, że w kolumnie 6 tabeli umieszczonej w pkt 10 druku ZUS Z-3 wykazuje się stałe wynagrodzenie zasadnicze lub inne miesięczne składniki wynagrodzenia w stałej wysokości.
W najczęściej stosowanym przez pracodawców czasowym systemie wynagradzania stawka wynagrodzenia zasadniczego określana jest w odniesieniu do takich jednostek miary czasu jak miesiąc, tydzień, dzień lub godzina. Nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie określone w stawce innej niż miesięczna (np. stawce godzinowej) jest wynagrodzeniem zasadniczym, a jego wysokość miesięczna jest wynikiem przemnożenia stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym. Wysokość "wynagrodzenia godzinowego" wynika z umowy o pracę, a co za tym idzie wynagrodzenie to należy uznać za stałe wynagrodzenie zasadnicze. Stąd też wynagrodzenie pracownika określone stawką godzinową powinno być wykazane w kolumnie 6 tabeli zawartej w pkt 10 druku ZUS Z-3. Należy przy tym zaznaczyć w druku ZUS Z-3, że wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem godzinowym.
Zasady tzw. uzupełniania wynagrodzenia zostały określone w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.) - dalej u.ś.p. Należy przyjąć, że uzupełnienie wynagrodzenia określonego w stawce godzinowej - w przypadku, gdy pracownik przepracował jedynie część miesiąca - powinno być dokonane poprzez przyjęcie wynagrodzenia, jakie osiągnąłby pracownik, gdyby przepracował pełny miesiąc (tj. podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w tym miesiącu).

Piotr Kostrzewa 07.05.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

W jaki sposób wypełnić ZUS Z-3, jeżeli pracownik wynagradzany jest stawką godzinową?

 • Piotrek IP: *.*.* 29-10-2007
  Być może Kaczyńskiemu chodziło o to, że korporacje utrudniają dostęp do zawodów prawniczych. Nie jestem zwolennikiem PiS-u ale prawdą jest, że dostęp do zawodu jest bardzo ograniczony stąd rodzą się pomysły o zjawiskach korupcjogennych. Jest faktem, że PiS nie lubi krytyki, podobnie jak korporacje, szczególnie gdy chce się lekko uchylić \"furtkę do zawodu\".

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek IP: *.*.* 06-10-2007
  Korporacje to wg premiera siedlisko zła. Zła dość specyficznie definiowanego, albowiem to przedstawiciele samorządów najczęściej krytykują działania rządu, zwłaszcza ministra Ziobro. A PiS krytyki bardzo nie lubi. No cóż, tylko prawdziwa cnota krytyki się nie boi...

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Obrazek do artykułu: Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

  Współczynnik ekwiwalentowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy i jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. W 2014 r. współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,83, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora