Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 234).

Rozporządzenie określa wzór rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego oraz wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Do sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w 2012 r. mają zastosowanie jeszcze przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 80, poz. 434).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 21 lutego 2013 r.

 

Data publikacji: 21 lutego 2013 r.