Strona główna » Wiedza » Aktualności » Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

02.01.14

Współczynnik ekwiwalentowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy i jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. W 2014 r. współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,83,  czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

articleImage: Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r. fot. Thinkstock
 
Przepis art. 171 § 1 k.p. stanowi, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca nie ma jednak obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – dalej r.u.u.w., określa jak ustalić współczynnik potrzebny do ustalenia ekwiwalentu za urlop.Zobacz także:
 
 
Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:
1) dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie zasad określonych w § 15-17 przez współczynnik, a następnie:
2) dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie
3) mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
Przepis § 19 ust. 1 r.u.u.w. stanowi, że współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ten ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.
 
 
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.
W 2014 r. współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,83 (w 2013 r. wynosił 20,92).
 
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
02.01.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Wakacje, czyli czas na urlop wypoczynkowy

  Obrazek do artykułu: Wakacje, czyli czas na urlop wypoczynkowy

  Pracodawca udziela swoim pracownikom urlopu według planu urlopu i grafiku, który ustala z szefami działów. Sam plan i grafik nie wystarczą by wyjechać na urlop. Pracownik musi mieć zgodę na wolne, a potwierdzeniem tego jest podpis pracodawcy na... Więcej

 • Nowe urlopy wychowawcze a ustalanie urlopu wypoczynkowego

  Obrazek do artykułu: Nowe urlopy wychowawcze a ustalanie urlopu wypoczynkowego

  Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie od 1 października 2013 r., wprowadziła zmiany w zasadach dotyczących udzielania urlopów wychowawczych, a tym samym nastąpiły zmiany w udzielaniu urlopów wypoczynkowych. Więcej

 • Kolejność urlopów wypoczynkowych

  Obrazek do artykułu: Kolejność urlopów wypoczynkowych

  Obowiązujące przepisy nie zobowiązują pracodawców do udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych według określonej kolejności. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi niewykorzystanego urlopu, a obowiązkiem pracownika jest wykorzystanie... Więcej

 • Poznaj światowe trendy w rozwoju talentów podczas Śniadania HR

  Obrazek do artykułu: Poznaj światowe trendy w rozwoju talentów podczas Śniadania HR

  Świat dynamicznie się zmienia. Zmieniają się również narzędzia HR, które decydują o powodzeniu programów talentowych i sukcesji. Uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach na temat rozwoju pracowników, firma 4 Business & People wybrała 10... Więcej

 • Eksperci: mamy do czynienia z nowym rynkiem pracy

  Obrazek do artykułu: Eksperci: mamy do czynienia z nowym rynkiem pracy

  To najlepsza sytuacja na rynku pracy w III RP - mówi Krzysztof Inglot z Work Service, komentując środowe dane GUS dot. bezrobocia. Pracodawcy coraz częściej mają kłopot ze znalezieniem chętnych do pracy - ocenia Grzegorz Baczewski z Konfederacji... Więcej

 • MAŁGORZATA ŁUSZCZYŃSKA IP: 83.14.* 27-03-2014
  Mam problem i proszę o pomoc, mam pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu i chcę wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy gdyż się zwalnia. Jak mam to zrobić, księgowa zrobiła to w banalny sposób po prostu policzyła mi jak za urlop wykorzystany.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE