Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 albo 26 dni, w zależności od tego, jaki urlopowy staż pracy posiada pracownik

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 albo 26 dni, w zależności od tego, jaki urlopowy staż pracy posiada pracownik

12.07.12

Jak prawidłowo wyliczyć staż urlopowy pracownicy, która ukończyła liceum dla dorosłych?

articleImage: Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 albo 26 dni, w zależności od tego, jaki urlopowy staż pracy posiada pracownik fot. Thinkstock

Odpowiedź: Jeśli okresy zatrudnienia pokrywały się z okresem nauki w liceum, korzystniejszym dla pracownicy będzie zaliczenie do urlopowego stażu pracy 4 lat z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej.

Uzasadnienie: Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w trakcie roku kalendarzowego został określony ustawowo i może wynosić 20 albo 26 dni, w zależności od tego, jaki urlopowy staż pracy posiada pracownik. Jest to oczywiście podstawowy wymiar przysługujący pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok kalendarzowy i dotyczy pracowników, którzy nie są objęci przepisami szczególnymi.
 
 
Jak wynika z art. 154 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., wymiar urlopu przysługującego pracownikowi nie jest uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska, czy też zakładowego stażu pracy. Jedyne co go warunkuje to ogólny staż pracy, jaki pracownik osiągnął w czasie całego swojego zatrudnienia, powiększony o okresy równorzędne i wskazane w k.p. okresy nauki.
Od 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 154 § 1 pkt 1 k.p. minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni. Prawo do urlopu w wyższym wymiarze (26 dni) pracownik nabywa po osiągnięciu co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy.
W art. 1541 § 1 k.p. ustawodawca wskazał wprost, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.
Możliwość zaliczenia do urlopowego stażu pracy okresów nauki wynika z art. 155 § 1 k.p. W przepisie tym ustawodawca określił także, ile lat należy wliczyć do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu z tytułu ukończenia poszczególnych szkół.
I tak, z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
5) szkoły policealnej - 6 lat,
6) szkoły wyższej - 8 lat.
 
 
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych jest średnią szkołą ogólnokształcącą. Z tytułu pobierania w niej nauki należy więc zaliczyć do urlopowego stażu pracy 4 lata. Dla określenia uprawnień pracownicy, o której mowa, duże znaczenie ma jednak także zasada, zgodnie z którą, jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 k.p.).
Co do zasady nauka w liceum dla dorosłych trwa 3 lata. Jeżeli okresy zatrudnienia pokrywały się z okresem nauki w liceum, to korzystniejszym dla pracownicy będzie zaliczenie do urlopowego stażu pracy 4 lat z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej.
 
Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 
Abc/Kadry 12.07.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skomentowano 2 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Kasia IP: 176.221.* 07-11-2016
  Witam. Chciałabym się dowiedzieć od kiedy przysługuje mi 26 dni urlopu. Uczyłam się 3 lata w liceum ogólnokształcącym, następnie 5-letnie studia dzienne, po czym prace zawodową na umowę o pracę zaczęłam od 14 listopada 2014 i od tamtej poru pracuje do dziś na umowie o pracę. Czy wymiar 26 dni urlopowych nabywam z dniem 14 listopada?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Joanna Szczecina IP: 188.146.* 04-11-2015
  Mam problem z obliczeniem urlopu wypoczynkowego.
  Zaczęłam pracę w 2008 r na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin i pracuję do chwili obecnej. Po podjęciu pracy, równolegle podjęłam naukę w Liceum dla dorosłych, które ukończyłam po 3 latach. Następnie w 2013 r zaczęłam naukę w szkole policealnej, którą ukończyłam w czerwcu tego roku (przez cały ten okres nauki nieprzerwanie pracowałam). Miałam do czynienia z Prawem Pracy i Kodeksem Pracy, stąd też wiem że: Jeśli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki - zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.Wiem też, że okresy te nie podlegają sumowaniu.
  Wyczytałam również, że Tyle samo lat doliczamy z tytułu nauki odbywanej systemem dziennym jak i wieczorowym, zaocznym czy eksternistycznym.
  Czy zatem jeśli byłam zatrudniona w trakcie zarówno liceum jak i szkoły policealnej to czy przysługuje mi pełny wymiar urlopu (26dni) ???

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE