Wypowiedzenie umowy o pracę jest dokonane, jeżeli zostanie doręczone adresatowi w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią

Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?

articleImage: Wypowiedzenie umowy o pracę jest dokonane, jeżeli zostanie doręczone adresatowi w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią fot. Thinkstock

Odpowiedź: Wypowiedzenie umowy o pracę jest dokonane, jeżeli zostanie doręczone adresatowi (pracownikowi lub pracodawcy) w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią. Dla skutecznego doręczenia wypowiedzenia wystarczy więc, że pracownik mógł się zapoznać z jego treścią.

Uzasadnienie: Jeżeli pracodawca wysłał wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przyjmuje się że pracownik zapoznał się z treścią pisma o wypowiedzeniu z datą odbioru przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ta data oznacza, że pracownik zapoznał się z oświadczeniem woli pracodawcy o wypowiedzeniu mu umowy o pracę. Informację z poczty o dacie odbioru pisma należy złożyć w aktach osobowych pracownika wraz z jednym egzemplarzem wypowiedzenia - drugi egzemplarz jest przeznaczony dla pracownika.
Magdalena Stojek-Siwińska
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych