Wysokość wynagrodzenia kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim

articleImage: Wysokość wynagrodzenia kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim fot. Thinkstock
 

Czy kobieta w ciąży w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim zawsze otrzymuje pełne wynagrodzenie?


 

Okres spowodowanej chorobą niezdolności do pracy pracownicy w ciąży jest każdorazowo opłacany kwotą 100% wynagrodzenia, nawet jeśli choroba nie ma związku z ciążą pracownicy. Przesądza o tym treść art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy - dalej k.p. W ciągu pierwszych 33 dni niezdolności do pracy pracownicy należy się tzw. wynagrodzenie chorobowe, zaś po tym okresie otrzymuje ona zasiłek chorobowy (art. 92 § 1 i 4 k.p.). Również to ostatnie świadczenie wypłacane jest w ww. wysokości, co wynika z treści art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) – dalej u.ś.p.


 

Okres niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą jest traktowany przez ustawodawcę w sposób szczególny w sytuacji, gdy przypada on w czasie ciąży pracownicy. Co do zasady bowiem przewiduje się wynagrodzenie chorobowe na poziomie 80%. Tylko w przypadkach nadzwyczajnych enumeratywnie wyliczonych w art. 92 § 1 k.p. pracownikowi niezdolnemu do pracy zapewnia się w czasie choroby 100% wynagrodzenia. Wśród nich wymienia się m.in. chorobę przypadającą w czasie ciąży pracownicy. W myśl art. 92 § 1 pkt 2 k.p. w ciągu pierwszych 33 dni niezdolności do pracy (w skali danego roku kalendarzowego) pracownicy należy się wynagrodzenie chorobowe w ww. wysokości. Po tym okresie pracownica ta uprawniona jest do zasiłku chorobowego (art. 92 § 4 k.p.). Jak wskazuje się w art. 11 ust. 2 u.ś.p., miesięczny zasiłek chorobowy wynosi wówczas 100% podstawy wymiaru zasiłku, co oznacza, iż wysokość obydwu świadczeń, wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, jest taka sama. Podkreślić należy, iż świadczenia te przysługują pracownicy w ciąży w okresie jej niezdolności do pracy bez względu na to, czy choroba pracownicy ma jakikolwiek związek z ciążą. Ustawodawca bowiem wymaga jedynie, aby choroba pracownicy przypadała w czasie jej ciąży (art. 92 § 1 pkt 2 k.p. oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 u.ś.p.). Gdy chodzi natomiast o okres, przez jaki ww. świadczenia są pracownicy wypłacane, wynosi on 270 dni (art. 8 u.ś.p.). Taki okres zasiłkowy ustanawia się bowiem w odniesieniu do pracownicy w ciąży. W jego trakcie pracownica w ciąży niezdolna do pracy z powodu choroby otrzymuje najpierw wynagrodzenie chorobowe (33 dni w roku kalendarzowym), a następnie zasiłek chorobowy.

Magdalena Kuba 13.09.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

Wysokość wynagrodzenia kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Obrazek do artykułu: Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorczych mam

  Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Obrazek do artykułu: Od 1 marca 2014 r. nowe kwoty najniższych emerytur i rent

  Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

Aktualności - Kadry