Wysokość wynagrodzenia kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim

articleImage: Wysokość wynagrodzenia kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim fot. Thinkstock
 

Czy kobieta w ciąży w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim zawsze otrzymuje pełne wynagrodzenie?


 

Okres spowodowanej chorobą niezdolności do pracy pracownicy w ciąży jest każdorazowo opłacany kwotą 100% wynagrodzenia, nawet jeśli choroba nie ma związku z ciążą pracownicy. Przesądza o tym treść art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy - dalej k.p. W ciągu pierwszych 33 dni niezdolności do pracy pracownicy należy się tzw. wynagrodzenie chorobowe, zaś po tym okresie otrzymuje ona zasiłek chorobowy (art. 92 § 1 i 4 k.p.). Również to ostatnie świadczenie wypłacane jest w ww. wysokości, co wynika z treści art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) – dalej u.ś.p.


 

Okres niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą jest traktowany przez ustawodawcę w sposób szczególny w sytuacji, gdy przypada on w czasie ciąży pracownicy. Co do zasady bowiem przewiduje się wynagrodzenie chorobowe na poziomie 80%. Tylko w przypadkach nadzwyczajnych enumeratywnie wyliczonych w art. 92 § 1 k.p. pracownikowi niezdolnemu do pracy zapewnia się w czasie choroby 100% wynagrodzenia. Wśród nich wymienia się m.in. chorobę przypadającą w czasie ciąży pracownicy. W myśl art. 92 § 1 pkt 2 k.p. w ciągu pierwszych 33 dni niezdolności do pracy (w skali danego roku kalendarzowego) pracownicy należy się wynagrodzenie chorobowe w ww. wysokości. Po tym okresie pracownica ta uprawniona jest do zasiłku chorobowego (art. 92 § 4 k.p.). Jak wskazuje się w art. 11 ust. 2 u.ś.p., miesięczny zasiłek chorobowy wynosi wówczas 100% podstawy wymiaru zasiłku, co oznacza, iż wysokość obydwu świadczeń, wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, jest taka sama. Podkreślić należy, iż świadczenia te przysługują pracownicy w ciąży w okresie jej niezdolności do pracy bez względu na to, czy choroba pracownicy ma jakikolwiek związek z ciążą. Ustawodawca bowiem wymaga jedynie, aby choroba pracownicy przypadała w czasie jej ciąży (art. 92 § 1 pkt 2 k.p. oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 u.ś.p.). Gdy chodzi natomiast o okres, przez jaki ww. świadczenia są pracownicy wypłacane, wynosi on 270 dni (art. 8 u.ś.p.). Taki okres zasiłkowy ustanawia się bowiem w odniesieniu do pracownicy w ciąży. W jego trakcie pracownica w ciąży niezdolna do pracy z powodu choroby otrzymuje najpierw wynagrodzenie chorobowe (33 dni w roku kalendarzowym), a następnie zasiłek chorobowy.

Magdalena Kuba 13.09.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
 
Ebook - badania lekarskie

Wysokość wynagrodzenia kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  Obrazek do artykułu: W 2015 roku pracownik odbierze dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

  W tym roku pracownicy będą mogli po raz drugi odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawcy zrekompensują podwładnym 2 dni świąteczne -15 sierpnia i 26 grudnia. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 r. Autorka Meritum Prawa Pracy radzi pracodawcom jak oddać dzień wolny zgodnie z przepisami. Więcej

 • Nowe zasady ustalania wysokości emerytur wejdą w życie 1 maja

  Obrazek do artykułu: Nowe zasady ustalania wysokości emerytur wejdą w życie 1 maja

  21 kwietnia została ogłoszona znowelizowana ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa, która wchodzi w życie 1 maja 2015 r. podwyższa wysokość świadczeń emerytalnych ustalonych według nowych i starych zasad. Więcej

 • Opieka nad dziećmi okresem składkowym do emerytury

  Obrazek do artykułu: Opieka nad dziećmi okresem składkowym do emerytury

  Urlop wychowawczy, który matka wzięła na swoje dziecko przed 1 stycznia 1999 r. podwyższy emeryturę. Wszystko przez to, że czas jego korzystania liczony jest jako okres składkowy uwzględniany do obliczenia kapitału początkowego, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Aktualności - Kadry