Zleceniobiorcy też dostaną zasiłek macierzyński

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy zlecenia ma prawo do zasiłku macierzyńskiego na dziecko, jeśli została zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie przysługuje jej natomiast urlop macierzyński z tego tytułu.

articleImage: Zleceniobiorcy też dostaną zasiłek macierzyński fot. Thinkstock

Osoby zatrudnione na tzw. umowach "śmieciowych" nie są całkowicie pozbawione świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Tak naprawdę to od chlebodawcy zależy, czy taka umowa będzie się zasadniczo różniła od umowy o pracę pod względem przysługujących zatrudnionemu świadczeń. Przywileje zbliżone do pracowniczych zapewnia zleceniobiorcom ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Mogą oni uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, jak również do macierzyńskiego, który będzie im przysługiwał przez taki sam okres jak osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie, która podczas podlegania ubezpieczeniu chorobowemu urodziła lub przyjęła na wychowanie dziecko. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgłaszane są do obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego i im niejako z automatu przysługują świadczenia przewidziane w ustawie zasiłkowej.
Zleceniobiorcy mogą być zgłoszeni, na swój wniosek, do tego ubezpieczenia, jeśli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Taka sytuacja występuje wtedy, gdy umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Jeśli zleceniobiorca pracuje na dwóch umowach zlecenia w dwóch różnych firmach, wówczas jedna z tych umów jest obowiązkowym tytułem ubezpieczeń, a druga - dobrowolnym. Koszt ubezpieczenia – 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (która jest taka sama do ubezpieczenia chorobowego) zostanie potrącony z ich wynagrodzenia. Podstawa wymiaru składki chorobowej dla osób ubezpieczonych dobrowolnie jest miesięcznie ograniczona do kwoty 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (od 1 marca 2012 r. 8966,88 zł – 250 proc. z 3586,75 zł). Oznacza to, że nie ma możliwości opłacania składki od podstawy wyższej, a tym samym pobierania wyższego świadczenia ponad ten limit.
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonym bez okresu wyczekiwania. Oznacza to, że jeśli osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia, zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego urodzi dziecko, wówczas ma prawo do zasiłku macierzyńskiego bez względu na to, jak długo była w tym ubezpieczeniu.

Zleceniobiorca podczas ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy-zlecenia ma prawo nie tylko do zasiłku macierzyńskiego za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego. Może również wystąpić o zasiłek macierzyński za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego, co oznacza wypłatę świadczenia przez dodatkowe 4 tygodnie. O zasiłek macierzyński może również ubiegać się zleceniobiorca – ojciec dziecka, który jest zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego. Uzyska wówczas wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres wskazany w kodeksie pracy jako okres urlopu ojcowskiego (2 tygodnie). Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres oraz za okres urlopu ojcowskiego wymagany jest pisemny wniosek zleceniobiorcy złożony w tej sprawie.

Agnieszka Rosa 02.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter HR i Prawa Pracy

VI Konwent Prawa Pracy

Zleceniobiorcy też dostaną zasiłek macierzyński

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Pracodawco, pamiętaj o ZUS IWA za 2014 rok

  Obrazek do artykułu: Pracodawco, pamiętaj o ZUS IWA za 2014 rok

  Płatnicy składek mają czas do 2 lutego 2015 r. na złożenie „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2014 r., przypomina ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

 • Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Obrazek do artykułu: Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy. Czy w związku z powyższym zakład pracy jest zobowiązany wypłacić pracownicy jakąś odprawę lub odszkodowanie? Kiedy to powinno... Więcej

 • Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  Obrazek do artykułu: Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

  W jaki sposób należy poprawnie wystawić zwolnienie lekarskie? Sprawa dotyczy różnic między datami wystawienia zwolnienia a okresem niezdolności do pracy. Ile dni wstecz i do przodu lekarz może wpisać (przykładowo jest wtorek - data wystawienia) - ile maksymalnie można się cofnąć i ile naprzód zapisać w zwolnieniu? Więcej

Aktualności - Kadry

Tego samego autora

PIT 2014