Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Zleceniobiorcy też dostaną zasiłek macierzyński

Zleceniobiorcy też dostaną zasiłek macierzyński

02.04.12

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy zlecenia ma prawo do zasiłku macierzyńskiego na dziecko, jeśli została zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie przysługuje jej natomiast urlop macierzyński z tego tytułu.

articleImage: Zleceniobiorcy też dostaną zasiłek macierzyński fot. Thinkstock

Osoby zatrudnione na tzw. umowach "śmieciowych" nie są całkowicie pozbawione świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Tak naprawdę to od chlebodawcy zależy, czy taka umowa będzie się zasadniczo różniła od umowy o pracę pod względem przysługujących zatrudnionemu świadczeń. Przywileje zbliżone do pracowniczych zapewnia zleceniobiorcom ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Mogą oni uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, jak również do macierzyńskiego, który będzie im przysługiwał przez taki sam okres jak osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie, która podczas podlegania ubezpieczeniu chorobowemu urodziła lub przyjęła na wychowanie dziecko. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgłaszane są do obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego i im niejako z automatu przysługują świadczenia przewidziane w ustawie zasiłkowej.
Zleceniobiorcy mogą być zgłoszeni, na swój wniosek, do tego ubezpieczenia, jeśli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Taka sytuacja występuje wtedy, gdy umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Jeśli zleceniobiorca pracuje na dwóch umowach zlecenia w dwóch różnych firmach, wówczas jedna z tych umów jest obowiązkowym tytułem ubezpieczeń, a druga - dobrowolnym. Koszt ubezpieczenia – 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (która jest taka sama do ubezpieczenia chorobowego) zostanie potrącony z ich wynagrodzenia. Podstawa wymiaru składki chorobowej dla osób ubezpieczonych dobrowolnie jest miesięcznie ograniczona do kwoty 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (od 1 marca 2012 r. 8966,88 zł – 250 proc. z 3586,75 zł). Oznacza to, że nie ma możliwości opłacania składki od podstawy wyższej, a tym samym pobierania wyższego świadczenia ponad ten limit.
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonym bez okresu wyczekiwania. Oznacza to, że jeśli osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia, zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego urodzi dziecko, wówczas ma prawo do zasiłku macierzyńskiego bez względu na to, jak długo była w tym ubezpieczeniu.

Zleceniobiorca podczas ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy-zlecenia ma prawo nie tylko do zasiłku macierzyńskiego za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego. Może również wystąpić o zasiłek macierzyński za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego, co oznacza wypłatę świadczenia przez dodatkowe 4 tygodnie. O zasiłek macierzyński może również ubiegać się zleceniobiorca – ojciec dziecka, który jest zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego. Uzyska wówczas wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres wskazany w kodeksie pracy jako okres urlopu ojcowskiego (2 tygodnie). Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres oraz za okres urlopu ojcowskiego wymagany jest pisemny wniosek zleceniobiorcy złożony w tej sprawie.

Agnieszka Rosa 02.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE