Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zmiany w świadczeniach przedemerytalnych już obowiązują

Zmiany w świadczeniach przedemerytalnych już obowiązują

01.03.11

Od 1 marca obowiązują zmienione zasady rozliczania dodatkowego przychodu przy jednoczesnym pobieraniu świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych. Nowa reguła polega na tym, że nie sumuje się wysokości przychodów ze świadczeniem. To powoduje, że będzie można dorobić więcej bez groźby utraty prawa do świadczenia.

articleImage: Zmiany w świadczeniach przedemerytalnych już obowiązują fot. Thinkstock

Dotychczas obowiązujące przepisy powodowały, że osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne mogły mniej dorobić niż emeryt lub rencista, gdyż kwotę dodatkowego zarobku i świadczenia sumowało się, co miało wpływ na moment zawieszenia lub zmniejszenia prawa do świadczenia.

Dodatkowe przychody z tytułu pracy zawodowej lub prowadzenia działalności gospodarczej osiągnięte w ubiegłym roku będą rozliczone jeszcze wg starych zasad. Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 17, poz. 79) do zawieszania lub zmniejszania świadczeń i zasiłków przedemerytalnych z tytułu przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 2010/2011 stosuje się dotychczasowe przepisy. Rok rozliczeniowy 2010/2011 rozpoczął się 1 marca 2010 r., a kończy się 28 lutego 2011 r. To oznacza, że nowe zasady będą stosowane od 1 marca 2011 r. Natomiast przychody uzyskane w lutym, jak i rozliczenie roku 2010/2011 trzeba rozliczyć w stary, niekorzystny dla świadczeniobiorców sposób.

Nowe zasady, wprowadzone grudniową nowelizacją, obowiązują wszystkich zainteresowanych, zarówno tych, którzy mają stałą pracę jak i tych, którzy pracują dorywczo. Powinni oni podczas zatrudnienia poinformować o tym fakcie ZUS oraz podać wysokość osiąganego dodatkowego zarobku. Jeśli wtedy tego nie uczynią, wówczas muszą dopełnić formalności po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Świadczeniobiorca ma do wyboru dwa sposoby rozliczenia: roczny lub miesięczny, w zależności która forma jest dla niego korzystniejsza. ZUS dokonuje obliczenia, sumując łączną kwotę zarobków osiągniętych przez świadczeniobiorcę podczas roku rozliczeniowego. Porównuje je z roczną dopuszczalną kwotą przychodu oraz roczną graniczną kwotą przychodu. Czynności te stosuje odpowiednio przy rozliczeniu miesięcznym, odnosząc do wartości miesięcznych.

Osoby, które dorabiały do świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych przed 1 marca 2011 r. musiały podawać wysokość zarobków oraz źródło ich osiągania (umowa-zlecenie, umowa o pracę itd.). Jeśli nadal je uzyskują, nie muszą ponownie składać nowych zaświadczeń. Muszą jednak to zrobić, jeśli uległa zmianie wysokość dodatkowych zarobków. Oczywiście zaświadczenia o uzyskiwanym dochodzie muszą złożyć te osoby, które do tej pory nie pracowały a zaczną po 1 marca 2011 r.

Również pracodawcy mają obowiązki informacyjne wobec ZUS. Firmy muszą na bieżąco podawać wysokości osiąganych dochodów przez pracownika pobierającego świadczenie przedemerytalne. Obowiązek ten powstaje niezwłocznie po zatrudnieniu. Natomiast po zakończeniu roku rozliczeniowego – do 31 maja – pracodawca musi przesłać do ZUS informację o wysokości zarobków uzyskanych w kolejnych miesiącach rozliczanego roku. Jest to nowość, bo do tej pory pracodawca informował ZUS o łącznej kwocie przychodu uzyskanej przez uprawnionego w rozliczanym roku. Obowiązek informowania o miesięcznych kwotach uzyskiwanego dochodu umożliwia zastosowanie miesięcznego rozliczania świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych, jeśli taka metoda jest dla ubezpieczonego korzystniejsza.

Agnieszka Rosa 01.03.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
HR Directors Summit 2017
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE