Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty potrzebne do urlopu ojcowskiego 2017 r.: kompletna lista!

26.05.2017
Ojcowie coraz częściej korzystają z przysługujących im 2-tygodniowych urlopów ojcowskich. Dowiedz się, jakie dokładnie należy złożyć dokumenty żeby móc skorzystać z tego uprawienia w 2017 r..
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy kobieta w ciąży może prowadzić samochód służbowy?

24.05.2017
Co do zasady, brak przeciwwskazań prawnych do prowadzenia pojazdów służbowych przez kobiety w ciąży. Jednak w indywidualnych przypadkach, mogą istnieć przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego rodzaju czynności przez pracownice w ciąży - wyjaśnia Tomasz Dyjeciński, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka będzie wartość wynagrodzenia za 1 godzinę urlopu?

22.05.2017
Zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - wyjaśnia Katarzyna Pietruszyńska, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy brak zaangażowania uzasadnia wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony?

19.05.2017
W przypadku wypowiadania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej z pracownikiem na czas nieokreślony, pracodawca jest zobowiązany do podania konkretnej przyczyny tego wypowiedzenia. Można zastanawiać się, czy brak inicjatywy i zaangażowania pracownika uzasadnia rozwiązanie z nim stosunku pracy. Tę i inne kwestie szczegółowo wyjaśnia Paulina Zawadzka-Filipczyk, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy należy wystawić osobne świadectwo pracy za pracę na okres próbny?

17.05.2017
Pracodawca nie musi wydawać świadectwa pracy po zakończeniu umowy na okres próbny, o ile zamierza nawiązać z pracownikiem kolejną umowę o pracę w ciągu 7 dni po ustaniu umowy na okres próbny. Z jednym wyjątkiem - mianowicie nawet w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy obejmujące okres zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny, jeśli z takim wnioskiem wystąpi pracownik - wskazuje Małgorzata Skibińska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy cała kwota wynagrodzenia podlega składkom na ubezpieczenie społeczne?

15.05.2017
Obliczając wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, jeśli wynagrodzenie pracownika zostało ustalone w stałej miesięcznej stawce, stosuje się zasady wynikające z przepisów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - dalej r.s.u.w - wyjaśnia Barbara Tomaszewska, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jak można zatrudnić studenta na bezpłatne wakacyjne praktyki?

12.05.2017
Zbliżają się wakacje, wielu pracodawców organizuje bezpłatne praktyki dla studentów. Czy za takie praktyki można nie wypłacać wynagrodzenia? Jaką umowę można zawrzeć ze studentem? Wszystko krok po kroku wyjaśnia Małgorzata Skibińska, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy można zawrzeć umowę zlecenia bez wynagrodzenia?

10.05.2017
Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej nie oznacza, ze umowa zlecenia nie może być nieodpłatna. Minimalna stawka godzinowa powinna obowiązywać tylko w przypadku gdy umowa zlecenia jest odpłatna. Umowa zlecenia może mieć charakter nieodpłatny tylko wówczas, gdy z umowy lub z okoliczności wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia - podkreśla Barbara Tomaszewska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może podjąć zatrudnienie?

09.05.2017
Zasadą jest zatrudnianie osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 lat - wyjaśnia Anna Borysewicz, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy karty MultiSport podlegają składkom ZUS?

09.05.2017
Co powinien zrobić pracodawca, żeby nie musieć odprowadzać składek ZUS od kart MultiSport zakupionych dla pracowników? Wszystko krok po kroku wyjaśnia Paweł Ziółkowski, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Nieobecność powyżej 30 dni obniża wymiar urlopu wypoczynkowego

05.05.2017
Jak 30-dniowa nieobecność w pracy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego? Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się pracownik, który ma nieusprawiedliwione nieobecności w pracy? Wątpliwości rozwiewa Maria Sobieska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy: co po zakończeniu zlecenia?

28.04.2017
Zleceniobiorcy (nie będący uczniami lub studentami do 26 r.ż.) mogą dobrowolnie odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe. Jednym ze świadczeń, które można uzyskać z tego ubezpieczenia, jest zasiłek macierzyński. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Piotr Kostrzewa, wyjaśnia, co dzieje się w przypadku, gdy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego, nastąpi rozwiązanie umowy zlecenia.

Czy sobota i niedziela są dniami urlopu?

26.04.2017
Gdy urlop pracownika normalnie pracującego od poniedziałku do piątku udzielony jest na okres dwóch tygodni, to sobota i niedziela nie są dniami urlopu. Pracodawca może wezwać pracownika do pracy w weekend przypadający w środku dwutygodniowego wolnego, pod warunkiem, że to wezwanie nie naruszy zasady dotyczącej konieczności udzielenia co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku - wyjaśnia Anna Sokołowska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy umowę o pracę można wypowiedzieć mailowo?

24.04.2017
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Wymóg zachowania formy pisemnej spełnia wypowiedzenie przesłane mailem zawierające podpis elektroniczny. Okres wypowiedzenia liczy się od daty, kiedy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy doszło do drugiej strony stosunku pracy w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią - odpowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Katarzyna Pietruszyńska.

W jakim języku przeprowadzić szkolenie BHP dla Ukraińców?

21.04.2017
Polscy przedsiębiorcy mogą zastanawiać się, jak zorganizować szkolenia BHP w taki sposób, by równocześnie spełnić wymogi stawiane przez prawo oraz zapewnić zrozumiały przekaz dla pracowników pochodzących z innych krajów (np. Ukrainy.) Grzegorz Łyjak, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, proponuje rozwiązania tego problemu.

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu przed nabyciem do niego prawa?

19.04.2017
Brak jest podstawy prawnej do udzielenia urlopu wypoczynkowego wcześniej tj. przed nabyciem prawa do tego urlopu - wyjaśnia Maria Sobieska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W jakich przypadkach za nadgodziny przysługuje 200% dodatek?

18.04.2017
W zależności od tego, kiedy ma miejsce wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych (nadgodziny), pracownikowi przysługuje różnej wysokości dodatek do podstawowego wynagrodzenia. Joanna Stępniak, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśnia, czy możliwe jest, by dodatek wyniósł 200 proc.

Czy po porodzie, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu, zasiłek będzie wypłacał ZUS?

12.04.2017
Pracodawca może jedynie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie potrącić z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy kwotę nienależnie wypłaconego zasiłku chorobowego. W przypadku, gdy umowa o pracę ulega rozwiązaniu w dniu porodu płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest ZUS - opowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Piotr Kostrzewa.

Ile wynosi norma czasu pracy nauczyciela akademickiego?

10.04.2017
Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych - wyjaśnia Joanna Lesińska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy inspektor PIP ma prawo przeprowadzić kontrolę w Wielkanoc?

07.04.2017
Już w przyszłym tygodniu rozpoczynają się Święta Wielkanocne. Dniami ustawowo wolnymi od pracy są Niedziela Wielkanocna (16 kwietnia) oraz Poniedziałek Wielkanocny (17 kwietnia). Czy w te dni pracodawcy mogą spodziewać się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)? Wątpliwości rozjaśnia Jarosław Masłowski, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
1  2  3  4  5    72

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 24 stycznia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 12...
Cena: 63.00
Promocja: 56.70 zł

Kalendarz księgowo-kadrowy 2017

Praktyczny i elegancki kalendarz zawiera m.in.: – funkcjonalne kalendarium (dzień na jednej...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego – z podziałem na...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł