Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pytania i odpowiedzi

Jak ustalić stawkę godzinową normalnego wynagrodzenia za nadgodziny?

27.03.2017
Do wyliczenia normalnego wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych należy przyjąć premię w kwocie faktycznie wypłaconej - odpowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Magdalena Skalska.

Jak zmiana czasu z zimowego na letni wpływa na rozliczenie czasu pracy?

24.03.2017
Wielu pracodawców może zastanawiać się, jak rozliczyć czas pracy pracowników, którzy pracują w nocy z soboty 25 marca na niedzielę 2017 r., kiedy ma miejsce zmiana czasu z zimowego na letni. Czy pracownikom przysługuje dodatek za pracę w nocy za tę nieprzepracowaną godzinę? Co z nadgodzinami tej nocy? Wątpliwości rozwiewa Joanna Stępniak, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy pracownik może domagać się sprostowania świadectwa pracy?

22.03.2017
Skoro pracownik złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę i treść tego oświadczenia nie budziła żadnych wątpliwości to brak jest podstaw do przyjęcia, iż umowa rozwiązała się w trybie natychmiastowym - wskazuje Agata Kamińska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Likwidacja stanowiska - odprawa dla zwolnionego pracownika

22.03.2017
Jeżeli pracodawca zatrudnia 20 i więcej pracowników, to wówczas będzie zobowiązany do wypłaty odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, wyjaśnia Michał Culepa, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jak naliczać diety, gdy pracownik nocuje w domu?

20.03.2017
Pracodawcy sektora prywatnego mogą indywidualnie określać zasady rozliczania podróży służbowych - w tym przypadku zatem wszystko zależy od decyzji pracodawcy. Pracodawca spoza sektora publicznego muszą co prawda przestrzegać zapisów właściwego rozporządzenia, ale nie reguluje ono w sposób ścisły kwestii sytuacji opisanej w pytaniu. Tym samym także w tym przypadku można postąpić na kilka sposobów - opowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Paweł Ziółkowski.

Praca zmianowa a L4 - jak obliczać dni zwolnienia?

17.03.2017
W przypadku pracy zmianowej, w tym pracy w nocy, pracodawcy mogą mieć wątpliwości, w którym momencie doby pracownik ma powrócić do pracy z L4. Czy zwolnienie lekarskie kończy się o północy? O tym jakie są zasady korzystania z L4 przy pracy zmianowej, opowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Joanna Stępniak.

Oblicz zasiłek chorobowy zleceniobiorcy - to prostsze niż myślisz!

15.03.2017
To, jak należy ustalić, wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy może przysporzyć zleceniodawcy trudności. Nasz ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Piotr Kostrzewa, tłumaczy krok po kroku, jak ustalić kwotę zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy.

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?

13.03.2017
W podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop ze składników jednomiesięcznych zmiennych uwzględnia się kwoty wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, niezależnie od tego za jaki miesiąc przysługiwały. W celu obliczenia stawki za godzinę urlopu należy natomiast zastosować dzielnik będący sumą godzin przepracowanych w miesiącach, za które dany składnik wynagrodzenia wypłacono - wskazuje Kamila Milczarek, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zakwestionowane L4 może uzasadniać dyscyplinarkę

10.03.2017
Jeżeli ZUS podjął decyzję o skróceniu okresu zwolnienia lekarskiego, w tych dniach pracownik ma nieobecność nieusprawiedliwioną. To powoduje, że pracodawca może podjąć decyzję o wręczeniu pracownikowi pisma o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, tłumaczy Małgorzata Skibińska,ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

CV nie jest podstawą do udzielenia 26 dni urlopu wypoczynkowego

08.03.2017
Czy CV jest podstawą do udzielenia 26 dni urlopu wypoczynkowego? Czy jeżeli pracownik nie dostarczył świadectw pracy, pracodawca może naliczyć mu 20 dni urlopu w skali roku? Na to pytanie odpowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Katarzyna Pietruszyńska.

Ubiegasz się o rentę? Zobacz, czy pracodawca może rozwiązać z Tobą stosunek pracy

06.03.2017
Umowa o pracę pracownika może zostać rozwiązana w trybie porozumienia stron lub jednostronnego oświadczenia pracodawcy - wskazuje Joanna Lesińska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Koniec z niższym wynagrodzeniem w pierwszym roku pracy

03.03.2017
Dotychczas pracownik, który podjął pracę pierwszy raz w życiu, musiał liczyć się z otrzymywaniem niższego wynagrodzenia. Jak sytuacja wygląda od 1 stycznia 2017 r., tłumaczy ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Barbara Tomaszewska.

Zorganizuj pracę z domu tak, by była efektywna i zgodna z prawem

02.03.2017
Obecnie coraz więcej pracodawców decyduje się na wprowadzenie możliwości pracy z domu, tzw. home office. By taka forma wykonywania pracy była zgodna z prawem, pracodawca musi dochować pewnych formalności. Szczegóły wyjaśnia Joanna Stępniak, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Przerwa w pracy - kto o niej decyduje?

27.02.2017
Przepisy nie regulują sposobu wykorzystywania przez pracowników 15-minutowej przerwy w pracy. Przyjmuje się, że jest to przerwa na zjedzenie posiłku. Nie oznacza to, że pracodawca może uznać, iż jest to jedyny sposób na wykorzystanie przerwy - wyjaśnia Sebastian Kryczka, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Świadectwa pracy 2017 r. krok po kroku

24.02.2017
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy. Pracodawcy mogą mieć wątpliwości, jak zastosować je w praktyce. Przepisy tłumaczy krok po kroku ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Katarzyna Pietruszyńska.

Podważenie umowy o dzieło - czy inspektor musi je uzasadniać?

22.02.2017
Popularność umów o dzieło sprawia, że budzą one duże zainteresowanie podczas kontroli ZUS. Na pytanie, czy inspektor ZUS, w protokole z kontroli, powinien uzasadniać, dlaczego uważa umowę o dzieło za niezgodną z przepisami, odpowiada Paulina Zawadzka-Filipczyk, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązek zagwarantowania minimalnego wynagrodzenia. Czy dotyczy każdego?

20.02.2017
Obowiązek zagwarantowania minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczy każdego pracodawcy, niezależnie od tego w ilu firmach pracownik jest zatrudniony, wyjaśnia Magdalena Skalska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Wylicz tygodniową normę przepracowanych godzin

17.02.2017
Przy dniach "wystających" poza pełne tygodnie liczy się tylko pierwsze pięć dni bez soboty i niedzieli, co wiąże się z przeciętnie 5-dniową normą czasu pracy. Pełne tygodnie liczy się od pierwszego dnia kalendarzowego pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego - wyjaśnia Magdalena Rycak, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Pracodawco! Sprawdź, jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2017 r.

15.02.2017
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego - wyjaśnia Katarzyna Pietruszyńska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Jak długo obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę?

13.02.2017
W zakresie okresu wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony znajduje zastosowanie art. 36 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy - wskazuje Paulina Zawadzka-Filipczyk, ekspert programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 
1  2  3  4  5    71

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 września 2016 r., w tym m.in.: Kodeks...
Cena: 63.00