Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Zmiany w prawie

Poznaj nowe zasady weryfikacji prawa do renty lub emerytury

24.03.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która doprecyzowuje, w jakich sytuacjach ZUS może zweryfikować prawo przyznawania renty lub emerytury oraz wysokość tych świadczeń - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy górniczej

24.03.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy górniczej, wyłączającą nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz umożliwiającą związkowcom korzystanie z urlopów górniczych.

Jeden numer konta na wpłaty do ZUS coraz bliżej

23.03.2017
Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny 22 marca pozytywnie zaopiniowała projekt, który usprawni opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zakaz handlu w niedziele - co ze sklepami internetowymi?

23.03.2017
Na wtorkowym posiedzeniu rząd poparł pomysł ograniczenia handlu w niedziele, ale rekomenduje dalsze prace nad projektem. – Przepisy powinny być tak przeredagowane, aby wprost i całkowicie wyłączały handel w internecie spod wprowadzanego zakazu – napisano w komunikacie CIR. Objęcie takim ograniczeniem e-sklepów byłoby dla branży bardzo dotkliwe.

Sejmowa komisja za zmianami w pracy tymczasowej

23.03.2017
Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała w środę przyjęcie wraz z poprawkami rządowego projektu nowelizacji ustawy dot. pracowników tymczasowych. Projekt zakłada m.in. większą ochronę takich pracownic w ciąży.

Nowelizacja ustawy górniczej to nie przywileje - twierdzi "S"

22.03.2017
Niedawna nowelizacja tzw. ustawy górniczej nie przyznaje działaczom związkowym żadnych dodatkowych uprawnień - oceniła w środowym stanowisku górnicza Solidarność. Związek zaprzeczył, jakoby miał być współautorem projektu nowelizacji lub by projekt był z nim konsultowany.

Zakaz handlu w niedziele – projekt do poprawki

22.03.2017
Rada Ministrów zajmując się obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, powinna wziąć pod rozwagę racje wszystkich zaangażowanych stron – czyli konsumentów, przedsiębiorców oraz pracowników. Obywatelski projekt ma bowiem wiele mankamentów, które mogą być szkodliwe z gospodarczego lub społecznego punktu widzenia, zaznaczają Pracodawcy RP.

Rząd za zakazem handlu w niedziele, ale stawia warunki

22.03.2017
Zmiany w zasadach funkcjonowania placówek handlowych powinny zmierzać do pogodzenia interesów różnych środowisk, przedstawiających z jednej strony argumenty natury ekonomicznej, a z drugiej społeczne. W tym interesy pracowników - stwierdził rząd.

Bez szans na reformę pośredniaków w przyszłym roku?

21.03.2017
Przejęcie powiatowych urzędów pracy przez państwo oznacza utratę miliardów złotych dla bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Senat zadecydował o urlopach górniczych

16.03.2017
Senat bez poprawek przyjął w czwartek nowelizację tzw. ustawy górniczej, wyłączającą nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz umożliwiającą związkowcom korzystanie z urlopów górniczych.

Nowa kontrola ZUS: odprowadzający tylko składki zdrowotne też zostaną prześwietleni

16.03.2017
Przedsiębiorcy odprowadzający za pracowników tylko składki zdrowotne muszą się liczyć z tym, że zostaną prześwietleni. Tak jak firmy wykorzystujące zbieg tytułów, informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

3 pytania pracodawców o zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

16.03.2017
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców budzą kontrowersje. Sprawdź, jak ocenia je Konfederacja Lewiatan.

Rząd za opłatą 30 zł za oświadczenie ws. cudzoziemca

15.03.2017
Opłatę w wysokości 30 zł za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców zakłada nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To próba ucywilizowania przepisów - oceniła szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Jaka przyszłość czeka urlopy górnicze?

15.03.2017
Dwie senackie komisje bez poprawek zaakceptowały we wtorek nowelizację tzw. ustawy górniczej. Zmiana prawa wyłącza nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i umożliwia związkowcom korzystanie z urlopów górniczych.

Szkoły będą uczyć 213 zawodów - jest w czym wybierać!

15.03.2017
Minister edukacji Anna Zalewska podpisała nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dokument określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r.

Zmiany w pracy tymczasowej - co sądzą o nich pracodawcy?

10.03.2017
Reprezentatywne organizacje pracodawców (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, BCC i ZRP) wystosowały do Sejmu RP wspólne stanowisko krytykujące procedowane zmiany w obszarze pracy tymczasowej. Zwracają w nim uwagę na negatywne konsekwencje finansowe i gospodarczo-społeczne nowych przepisów dotyczących kobiet w ciąży.

Czas pracy w żegludze śródlądowej zostanie uregulowany

09.03.2017
Pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy na statku będzie wliczane do czasu pracy - zakłada projekt ustawy, regulującej czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej, który zaakceptowała w czwartek po pierwszym czytaniu sejmowa komisja gospodarki morskiej.

Komisja odrzuciła petycję o zaniechanie prac nad zakazem handlu w niedzielę

09.03.2017
Sejmowa komisja ds. petycji nie uwzględniła wniosku o zaprzestanie prac nad obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Podpisaną przez 75 tys. osób petycję przesłało do Sejmu stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych.
2

Sejm za jednym numerem konta ZUS - teraz prace w komisji

09.03.2017
Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w środę w debacie za dalszymi pracami nad rządowym projektem wprowadzającym jeden rachunek do wpłat składek przekazywanych do ZUS, zamiast dotychczasowych czterech.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od A do Z

09.03.2017
Rząd chce wprowadzić mechanizmy, które mają skutecznie zwalczać nadużycia w tzw. uproszczonej procedurze. Przeczytaj o rozwiązaniach zaproponowanych w projekcie, dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
1  2    

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 września 2016 r., w tym m.in.: Kodeks...
Cena: 63.00