Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

BCC o nowym kodeksie pracy: brakuje zachęt do zawierania umów o pracę

Kadry Płace
Business Centre Club komentuje planowane zmiany w kodeksie pracy i podkreśla, że bez regulacji zachęcających do rozwoju biznesu, miejsca pracy nie będą tworzone. Tymczasem, zdaniem pracodawców, szereg propozycji zmian biegnie dokładnie w odwrotnym kierunku.
W ramach topiku:
Nowy kodeks pracy Zatrudnienie Zbiorowe prawo pracy

Business Centre Club przypomina, że od początku powołania Komisji, niezależnie od bieżących uwag merytorycznych, składał zastrzeżenia co do krótkiego terminu wyznaczonego na przygotowanie dwóch projektów ustaw – Kodeksu Pracy i Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy. Tak krótki termin praktycznie uniemożliwiał dokonanie kompleksowej oceny i dostosowania obowiązujących przepisów do obecnych warunków rynkowych.

Organizacja wyraziła stanowczy sprzeciw wobec szeregu proponowanych regulacji, które nie tylko nie mają na celu ułatwiania wypowiadania umów o pracę, lecz wręcz je zaostrzają. Jako przykład BCC wskazuje pomysł wprowadzenia konieczności uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, a w stosunku do pracodawców zatrudniających powyżej 10 pracowników: wieloetapowość i skomplikowanie procedury wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, czy obowiązek zaoferowania pracownikowi – w przypadku likwidacji jego stanowiska – innej pracy, do której posiada kwalifikacje lub z łatwością może je nabyć.

BCC popiera natomiast wprowadzenie ograniczenia, że ustalenie istnienia stosunku pracy może dotyczyć wyłącznie okresu poprzedzającego 12 miesięcy przed złożeniem pozwu i wyraźne podkreślenie, że ustalenie istnienia stosunku pracy należy do wyłącznej kompetencji sądu, co powinno zakończyć dyskusję nad postulatami, aby stosunek pracy ustalany był w drodze decyzji Państwowej Inspekcji Pracy.

Pracodawcy chwalą też propozycję wydłużenia okresu próbnego do 6 miesięcy, lecz biorąc pod uwagę jednoczesne skrócenie maksymalnego, dopuszczalnego okresu umowy o pracę na czas określony do 540 dni (1,5 roku), podkreślają, że nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące pracodawców.

Środowisko pracodawców oczekiwało, że w projekcie nowego Kodeksu Pracy przewidziane zostaną ułatwienia zachęcające do zawierania umów o pracę. Podkreślają, że nie można niestety tak traktować proponowanych nowych typów umów o pracę (dorywczej, sezonowej i nieetatowej), które obwarowane mają być licznymi warunkami, co w praktyce prowadzić może do ich rzadkiego stosowania.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Książka zawiera wzory dokumentów (np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia) oraz rozporządzenia i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Więcej na temat

Pracodawcy: nowy kodeks pracy to powrót do niechlubnych czasów PRL

27-02-2018
Za dwa tygodnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przedstawi ostateczne propozycje nowych kodeksów pracy, które miały być odpowiedzią na potrzeby rynku pracy XXI wieku. Tymczasem w przepisach pojawiają się pojęcia znane z czasów PRL, oraz takie, które mogą naruszać Konstytucję.

 

Czytaj kolejny
artykuł

PwC: na zakazie handlu stracą wynajmujący powierzchnie handlowe