Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Dlaczego warto wprowadzić w organizacji myślenie krytyczne?

HR
Na Światowym Forum Ekonomicznym opublikowano listę 10 umiejętności niezbędnych do przetrwania w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Lista obejmuje m.in.: rozwiązywanie złożonych problemów, myślenie krytyczne, kreatywność, ocenę i podejmowanie decyzji. Każda z tych umiejętności mieści się w pojęciu krytycznego myślenia.
W ramach topiku:
Zarządzanie Rozwój

O technikach myślenia krytycznego, wyzwaniach zarządzania zasobami ludzkimi i przywództwie przyszłości  z Matem-Thysem Fouriem, prezesem firmy Thinking Dimensions Global, uznanym na świecie ekspertem od modeli i technologii myślenia krytycznego, projektowania i optymalizacji procesów biznesowych, formułowania strategii, facylitacji procesów oraz zarządzania projektami rozmawiała Małgorzata Rzewuska.

Mat-Thys Fourie zauważa, że ludzie są nauczani, aby do rozwiązywania problemów wykorzystywać wiedzę techniczną, ekspercką, np. inżynier chemik zostanie poproszony o rozwiązanie typowego problemu z zakresu chemii. Natomiast myślenie krytyczne skupia się na procesie rozwiązywania problemu. Innymi słowy – na wykorzystaniu określonego toku myślenia, maksymalizującego szanse na szybkie, trafne i ostateczne rozwiązanie problemu, nad którym się pracuje. Dlatego zwykle rekomenduję, aby eksperci łączyli swoją wiedzę z konkretnym tokiem rozumowania, który pozwala błyskawicznie określić, na czym może polegać problem, jaki jest jego charakter i jak do niego podejść w możliwie najlepszy sposób – mówi Mat-Thys Fourie.

Czym jest myślenie krytyczne?
Myślenie krytyczne można określić jako zdolność do zadawania właściwych pytań właściwej osobie, aby uzyskać właściwą informację. W praktyce chodzi o to, aby do każdego rodzaju sytuacji problemowej podejść umiejętnie i adekwatnie oraz korzystać ze wspólnych informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł oraz od interesariuszy.

Dlaczego warto i jak skutecznie wprowadzić w organizacji myślenie krytyczne?
Na Światowym Forum Ekonomicznym opublikowano listę 10 umiejętności niezbędnych do przetrwania w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Lista obejmuje m.in.: rozwiązywanie złożonych problemów, myślenie krytyczne, kreatywność, ocenę i podejmowanie decyzji. Każda z tych umiejętności mieści się w pojęciu krytycznego myślenia.
Aby rozpocząć tworzenie krytycznie myślącej organizacji, niezbędne jest wsparcie procesu rozwijania podstawowych umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji wśród pracowników ze strony wyższej kadry zarządzającej. Osobiście zacząłbym od wdrażania umiejętności i technik krytycznego myślenia jako narzędzi prowadzenia spotkań. Dobrze wyszkolony trener wewnętrzny będzie w stanie w widoczny sposób zmienić podejście grupy do pracy nad decyzjami. W kolejnym kroku zidentyfikowałbym obszary, w których wprowadzenie umiejętności rozwiązywania problemów istotnie i w mierzalny sposób wpłynie na wyniki organizacji, i zaproponowałbym pracownikom program rozwojowy wyposażający ich w niezbędne umiejętności, techniki i postawę.

Jak myślenie krytyczne wpływa na relacje z pracownikami i kulturę organizacyjną?
Jeżeli skutecznie wprowadzimy umiejętności krytycznego myślenia w organizacji, powinniśmy zaobserwować następujące zmiany:
> lepszą współpracę pomiędzy silosami w celu uzyskania niezbędnych informacji i uzgodnienia rozwiązań,
> lepsze wsparcie dla decyzji mających jednocześnie wpływ na wiele obszarów firmy,
> bardziej efektywne spotkania,
> lepsze wykorzystanie ekspertów z unikalnymi kompetencjami i wiedzą,
> wzrost zaangażowania i morale dzięki lepszym i zrozumiałym dla pracowników decyzjom.

Mat-Thys Fourie wyjaśnia również, jakie kompetencje charakteryzują lidera przyszłości, w jaki sposób zastosowanie technik krytycznego myślenia wpływa na dynamiczne przywództwo i realizację celów oraz jaki model przywództwa sprawdza się najlepiej w dzisiejszych czasach i dlaczego. Całą rozmowę można przeczytać w artykule "Robić więcej, mając mniej", opublikowanym w grudniowym numerze miesięcznika Personel Plus >>
 

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Ekspert Lewiatana: brak kwalifikacji przyczyną bezrobocia