Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Dr Wojewódka: to dobrze, że o PPK już na samym początku ich drogi jest głośno

Ubezpieczenia
Liczne uwagi zgłoszone do projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) pokazują jednoznacznie, jak istotna jest kwestia dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Mało bowiem który projekt rządowy w tym obszarze, może poza zniesieniem limitu 30-krotności, wywołał tyle emocji i żywiołowych reakcji - uważa dr Marcin Wojewódka, Wiceprezes Instytutu Emerytalnego.
W ramach topiku:
Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

To dobrze, że o PPK już na samym początku ich drogi jest głośno i że stają się przyczynkiem do dyskusji o tym, jak powinien wyglądać nasz system emerytalny. Co więcej, nie jest to już rozmowa teoretyków, ale praktyczne ćwiczenia na żywych organizmach pracodawców, pracobiorców, a czasami także polityków.

Zgłoszono niezwykle dużo uwag, różnego kalibru i o zróżnicowanym charakterze. Na pewno są takie, które nie mogą być na poważnie rozważane, gdyż przekreślają całą ideę przyświecającą PPK. Do tego rodzaju postulatów zaliczyłbym odstąpienie od automatycznego zapisu do PPK czy zmiany w zakresie podmiotów zobowiązanych do finansowania składek do PPK. Ale jednocześnie nad wieloma uwagami zgłoszonymi w czasie konsultacji społecznych pomysłodawcy PPK powinni się poważnie pochylić, gdyż są one jak najbardziej zasadne, a ich uwzględnienie pozwoli na wypracowanie lepszego projektu ustawy.

Czytaj też: Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe obowiązki dla pracodawców >>

Oczywiście, konsekwencje przyjęcia niektórych z propozycji zmian mogą mieć istotne znaczenie dla całego systemu PPK, a także dla terminu wejścia w życie tych regulacji. Przykładowo, dopuszczenie do zarządzania PPK innych podmiotów niż planowane w projekcie ogłoszonym 15 lutego 2018 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, siłą rzeczy będzie musiało prowadzić do opóźnienia startu PPK. Pytanie, czy można sobie na to pozwolić, ponieważ wkrótce miną już dwa lata od zapowiedzi wprowadzenia PPK.

  Dowiedz się więcej z książki 116,10
RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

Natomiast inne uwagi, jeśli zostałyby uwzględnione, np. modyfikujące zasady naliczania składek do PPK, mogą skutkować zmniejszeniem realnego znaczenia kapitałów, generowanego dzięki PPK dla naszej gospodarki.

Wśród zgłoszonych uwag jest wiele tzw. kwiatków, np. przedstawiciele lekarzy domagają się, aby lekarze byli dodatkowo wynagradzani z tytułu wystawiania zaświadczeń lekarskich uprawniających do wypłaty środków z PPK w razie poważnego zachorowania, przedstawiciele licznych organizacji związkowych wskazują na zasadność dopuszczenia przedstawicieli pracowników w zakresie podejmowania decyzji o wyborze instytucji finansowej zarządzającej danym PPK.

Czytaj też: Nie każdy PPE zwolni z obowiązku tworzenia PPK >>

Z kolei wśród uwag zgłoszonych pod koniec marca 2018 roku przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na szczególną zasługują te dotyczące powiązania PPK z systemem zabezpieczenia emerytalnego np. dotyczące jednoznacznego uregulowania relacji między PPK a Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) czy Funduszem Pracy (FP). To bardzo ważne postulaty z punktu widzenia systemowego oraz długoterminowego zakotwiczenia PPK w całym systemie emerytalnym w naszym kraju. Przykładowo, niezwykle ważną dla przyszłości PPK jest podniesiona kwestia długoterminowego zabezpieczenia odpowiednich środków w ramach Funduszu Pracy dla wypłat dopłat rocznych.

Teraz czeka nas kilkanaście ciekawych tygodni prac pozaparlamentarnych, w którym to okresie zostanie uformowany ostateczny kształt propozycji PPK.

dr Marcin Wojewódka, Instytut Emerytalny 

Czytaj też: Pracownicze Plany Kapitałowe nie dla samozatrudnionych >>

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

Więcej na temat

Miernikiem sukcesu PPK będzie to, ilu pracowników w nim zostanie

08-03-2018
Ministerstwo Finansów szacuje, że z Pracowniczych Planów Kapitałowych skorzysta 11 mln pracujących Polaków. Każdy pracownik zostanie do PPK zapisany obowiązkowo, ale w każdej chwili będzie mógł zrezygnować z oszczędzania na emeryturę.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Kultura popełniania błędów - tego trzeba się nauczyć