Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pracownicze Programy Emerytalne - o sukcesie zdecyduje odpowiednia komunikacja do pracowników

Ubezpieczenia
Miarą sukcesu wdrożenia PPE w firmie jest stopień partycypacji pracowników i ich zadowolenie z zastosowanego rozwiązania. Skoro więc pracodawca decyduje się na wprowadzenie takiego benefitu – powinien zrobić wszystko, aby pracownicy nie tylko przystąpili do programu, ale i docenili jego wartość.
W ramach topiku:
Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Złożenie wniosku do KNF kończy pierwszy etap tworzenia Programu. Czas, kiedy organ nadzoru rozpatruje wniosek pracodawcy to okres wytężonej pracy dla działu HR – oczywiście, w kooperacji z instytucją finansową, która będzie tym PPE zarządzać, a wcześniej pomoże w jego wdrożeniu. Poza dopracowaniem kwestii operacyjnych i proceduralnych, konieczne jest również przygotowanie komunikacji do pracowników oraz przeszkolenie osób odpowiedzialnych za obsługę PPE w organizacji i tzw. liderów opinii. Funkcje te pełnią najczęściej przedstawiciele strony społecznej oraz szefowie komórek organizacyjnych – czyli osoby, które w sposób naturalny powinny mieć szerszą wiedzę niż „zwykli” uczestnicy Programu – tak, aby w razie potrzeby móc im służyć swoją wiedzą i doświadczeniem.

Niezwykle istotna jest dobra komunikacja, dopasowana do kultury organizacyjnej pracodawcy i poziomu wiedzy pracowników na ten temat. Ważne są bezpośrednie spotkania, podczas których pracownicy dowiedzą się czym jest PPE, jakie są warunki programu w ich firmie, jakie są koszty związane z uczestnictwem, a jakie korzyści i dlaczego warto do programu przystąpić. Niezależnie od ogólnych szkoleń – warto zapewnić pracownikom materiały informacyjne oraz konsultacje pozwalające na indywidualne zadawanie pytań. Nie wszyscy są gotowi do zadawania pytań na forum publicznym – praktyka pokazuje, że możliwość takich indywidualnych konsultacji jest istotna.

Czytaj też: PPE, PPK, a może coś jeszcze? Pracodawcy stoją przed wyborem >>

Ponad 19-letnie doświadczenie we wdrażaniu programów emerytalnych unaoczniło mi, jak ważna jest dobra logistyka całego procesu. Jesteśmy tak skonstruowani, że lubimy wiele rzeczy odkładać na później. W efekcie – jeśli pracodawca zaplanował cykl kilku spotkań dla pracowników – na ogół początkowo frekwencja jest niewielka po to, aby pod koniec cyklu sala była wypełniona po brzegi, a ci dla których zabrakło miejsca dopytywali o kolejne terminy spotkań. Jednak wszędzie tam, gdzie pracodawcy od początku zaplanowali kto w jakim terminie ma przyjść na szkolenie – ten proces przebiega płynnie. W organizacjach nierzadko całe wydziały pod przewodnictwem mistrzów czy kierowników przychodzą o wyznaczonych porach na spotkania. Czasami przed zmianą, czasami po zmianie – terminy każdorazowo ustala się tak, aby pracownicy mogli przyjść na szkolenie przy najmniejszej uciążliwości dla nich i całej organizacji. Najczęściej już po spotkaniu informacyjnym pracownicy składają deklaracje uczestnictwa – w efekcie takie uporządkowanie ułatwia też pracę działom HR, które deklarację od pracownika muszą przyjąć, sprawdzić i przekazać do instytucji finansowej. Oczywiście – zawsze znajdą się tacy, którzy wpadają na konsultacje mówiąc: „nie mogłem być na prezentacji – proszę mi to opowiedzieć  w skrócie” – ale to powinien być wyjątek, a nie reguła.

Czytaj też: Miernikiem sukcesu PPK będzie to, ilu pracowników w nim zostanie >>

Kolejna kwestia – to materiały komunikacyjne i ich dystrybucja do pracowników. Kiedyś pewnie wystarczył plakat i ulotka, artykuł do gazetki firmowej czy audycja w radiowęźle. I te rozwiązania pewnie nadal się sprawdzają w firmach produkcyjnych lub takich, gdzie pracownicy nie mają dostępu do komputera. Ale można też np. pokazać krótkie prezentacje na monitorach w pomieszczeniach wspólnych (np. w wielu firmach widziałam takie rozwiązania w stołówkach pracowniczych). Dla osób na co dzień pracujących na komputerach można zamieścić materiały na stronach intranetowych pracodawcy lub przesłać mailem. Czasem warto zorganizować wideokonferencję. Jest dużo możliwości – warto więc we współpracy z instytucją finansową wybrać takie rozwiązania, które pozwolą skutecznie dotrzeć z wiedzą o PPE do pracowników.

Ważne, by zarówno szkolenia, jak i materiały komunikacyjne były zrozumiałe. Trzeba dostosować język przekazu do różnych grup odbiorców. Nie wszyscy są finansistami – jeśli więc przedstawiciel instytucji finansowej będzie używał specjalistycznej retoryki – pracownicy po prostu nie zrozumieją przekazu. Często mogą się wstydzić swojej niewiedzy więc w efekcie nie będą zadawać pytań. Tymczasem w deklaracji uczestnictwa w PPE znajduje się oświadczenie, z którego wynika, że pracownik rozumie i akceptuje warunki programu i dobrowolnie do niego przystępuje. Życie pokazuje, że ludzie są coraz ostrożniejsi i nauczyli się, aby nie kupować niezrozumiałej dla nich usługi finansowej. Dlatego uważam, że dobra komunikacja to podstawa – bez niej nie będzie oczekiwanej partycypacji w Programie.

Agnieszka Łukawska
Dyrektor ds. programów emerytalnych Skarbiec TFI S.A., Ekspert Instytutu Emerytalnego

  Dowiedz się więcej z książki 116,10
RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Więcej na temat

Nie każdy PPE zwolni z obowiązku tworzenia PPK

21-02-2018
Ogłoszony w dniu 15 lutego 2018 roku projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada, że przepisów tej ustawy nie stosuje się w odniesieniu do podmiotu zatrudniającego (pracodawcy), który prowadzi pracowniczy program emerytalny (PPE) i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Dr Wojewódka: to dobrze, że o PPK już na samym początku ich drogi jest głośno