Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Sprawdź, kiedy przedawnia się prawo do urlopu wypoczynkowego!

Zaległy urlop wypoczynkowy to taki, którego pracownik nie wykorzystał w roku w którym nabył prawo do niego. Jeśli pracownik nie wybierze całego urlopu w danym roku, pracodawca powinien udzielić mu go najpóźniej do 30 września roku następnego po roku.
W ramach topiku:
Urlopy i zwolnienia od pracy
Warto wiedzieć: Zaległy urlop za 2016 r. należy udzielić zatrudnionym na etacie najpóźniej do 30 września 2017 r.
Kadry

A zatem zaległy urlop za 2016 r. należy udzielić zatrudnionym na etacie najpóźniej do 30 września 2017 r. Zasadniczo, zgodnie z art. 161 kodeksu pracy, pracodawca powinien udzielać urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, czyli na bieżąco. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Jednakże co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie krócej  niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlop niewykorzystany w danym roku staje się urlopem.

Pracodawca udziela pracownikowi urlopu zgodnie z planem urlopów lub na wniosek pracownika. Ta ostatnia formuła obowiązuje gdy pracodawca nie musi ustalać planu urlopowego, czyli gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę lub gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Jeśli w zakładzie pracy jest plan urlopu, wówczas jest on podstawą do udzielenia wolnego. Jednakże ostateczna decyzja co do terminu należy do pracodawcy, co znacznie ułatwia udzielanie pracownikom urlopów zaległych. Wprawdzie pracownik określa we wniosku urlopowym termin urlopu wypoczynkowego, jednak nie jest on wiążący dla pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 163 kodeksu pracy, plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

  Dowiedz się, ile trwa urlop macierzyński i rodzicielski Dowiedz się, ile trwa urlop macierzyński i rodzicielski 03-01-2017 Szkolenie

Pracodawca powinien udzielać pracownikowi urlopu chronologicznie, ze względu na kolejność nabywania do niego prawa. A zatem, w pierwszej kolejności należy udzielić urlopu zaległego, a następnie aktualnego. Jeśli obecnie pracownik ma prawo do wypoczynku za 2016 rok oznacza to, że nie został on wykorzystany zgodnie z planem sporządzonym w roku 2016. Należy więc ten urlop ten uwzględnić w planie urlopów na rok 2017 lub w porozumieniu zawartym z pracownikiem. Zaległy urlop za poprzedni rok, udzielony nawet 30 września, uważa się za wzięty w terminie.

Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadała się na temat zaległych urlopów wypoczynkowych. Orzekł m. in., że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wbrew jego woli. Prawo do urlopu dotyczy obu stron stosunku pracy: pracodawca ma obowiązek udzielenia go pracownikowi, a ten nie może skutecznie zrzec się prawa do niego i nie może odmówić wykorzystania udzielonego zgodnie z prawem. Jeśli pracodawca nie udziela zaległego urlopu do 30 września następnego roku kalendarzowego, to narusza obowiązujące przepisy. Nie oznacza to jednak, że pracownik może bez zgody pracodawcy sam go sobie udzielić (sygn. akt I PKN 121/00).

Roszczenie pracownika o zaległy urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. Stanowi o tym art.  291 §1 Kodeksu pracy, który przewiduje taki termin przedawnienia dla roszczeń ze stosunku pracy. Trzyletni  termin jest bezwzględnie obowiązujący i nie może być skracany ani wydłużany przez strony stosunku pracy za pomocą umów czy regulaminów wewnątrzzakładowych. Pracownik mógłby dochodzić swojego prawa do urlopu po upływie terminu przedawnienia tylko wtedy, gdyby pracodawca zrzekł się korzystania z przedawnienia.

Autor: Agnieszka Rosa

Agnieszka Rosa
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Urlopy pracownicze

Zbigniew Góral – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu...
Cena: 129.00

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Silver

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Silver daje Ci dostęp do profesjonalnej bazy...
Cena: 146.37
Promocja: 60.28 zł

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

W publikacji zostały obszernie omówione wszystkie rodzaje urlopów: wypoczynkowe, macierzyńskie i...
Cena: 52.00

Więcej na temat

Dowiedz się, ile trwa urlop macierzyński i rodzicielski

03-01-2017
Urlopy rodzicielskie cieszą się coraz większą popularnością. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka - urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Dowiedz się, ile trwają poszczególne typy urlopów.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Niedobór pracowników zagraża równowadze praca-życie