Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

W 2013 r. o becikowym zdecyduje wysokość dochodu

Od 1 stycznia 2013 r. wejdą w życie nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwanej powszechnie becikowym. Przyznanie becikowego będzie zależało od wysokości osiąganych dochodów. Na wsparcie może liczyć rodzina o dochodzie nie wyższym niż 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Choć tzw. becikowe nie należy do systemu świadczeń rodzinnych, to mimo to powyższa ustawa reguluje zasady jego udzielania. Dotychczas bezikowe należało się każdej rodzinie na nowo narodzone dziecko, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Od nowego roku to się zmienia.

Przyznając prawo do becikowego, gmina będzie stosowała takie samy zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie, jak przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Przy jego obliczaniu gminy wezmą pod uwagę zarobki w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o becikowe. Nowe zasady przyznawania świadczenia będą dotyczyć rodziców, których dziecko urodzi się w 2013 r. To oznacza, że rodzice dzieci, które przyjdą na świat do 31 grudnia tego roku, a którzy wniosek złożą po 1 stycznia 2013 r. dostaną becikowe na starych zasadach. Czyli podsumowując: becikowe na dzieci urodzone do końca 2012 r. należy się bez stosowania kryterium dochodowego.
Tak samo jak obecnie, rodziny o najniższym dochodzie będą mogły dostać dwa świadczenia z powodu urodzenia dziecka. Chodzi o te, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie wyniesie nie więcej niż 539 zł lub 623 zł z niepełnosprawnym dzieckiem. One dostaną dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 1000 zł. Oprócz tego, jeśli złożą odpowiedni wniosek – dostaną kolejne 1000 zł becikowego.
Kryterium dochodowe przyjęte do nabycia prawa do becikowego będzie podlegało weryfikacji w taki sam sposób, jak odbywa się to w przypadku progu dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Nastąpi ona co trzy lata z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin, a propozycja podwyższenia kryterium będzie przedstawiana Komisji Trójstronnej.
Ważną informacją dla rodzin ubiegających się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego jest to, że kwota becikowego nie jest wliczana do dochodów branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Nie będzie ona miałam zatem żadnego wpływu na prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego.

Ubiegający się o becikowe musi złożyć następujące dokumenty: wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie potwierdzające objęcie opieką matki od 10 tygodnia ciąży, zaświadczenie o dochodzie, dokument potwierdzający uzyskanie lub utratę dochodu, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – jeśli o wsparcie ubiega się osoba będąca właścicielem takiego gospodarstwa, oświadczenie, że na dziecko nie zostało pobrane świadczenie np. przez drugiego z rodziców.

Agnieszka Rosa
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 203.92
Promocja: 0.00 zł

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego – z podziałem na...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Tom II "Systemu Prawa Pracy" obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Rodzice będą mogli dłużej zająć się wychowywaniem dzieci