Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Określenie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion.

Dz.U.18.1132
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 3 września 1996 r.
w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion
Na podstawie art. 7a pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz tryb nadawania tym jednostkom imion.
§  2.  Sztandar może być nadany następującym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej:
1) Komendzie Głównej Straży Granicznej;
2) Biuru Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
3) oddziałom Straży Granicznej;
4) ośrodkom szkolenia Straży Granicznej;
5) ośrodkom Straży Granicznej.
§  3. 
1.  Imię może być nadane następującym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej:
1) oddziałom Straży Granicznej;
2) ośrodkom szkolenia Straży Granicznej;
3) ośrodkom Straży Granicznej;
4) placówkom Straży Granicznej;
5) dywizjonom Straży Granicznej.
2.  Jednostce organizacyjnej Straży Granicznej może być nadane imię:
1) oddziału formacji granicznej lub jednostki wojskowej szczególnie zasłużonej w walkach o ochronę granic Państwa Polskiego albo
2) regionu bohatersko wsławionego walką o utrzymanie polskości, bezpośrednio związanego terenem służbowego działania jednostki organizacyjnej, albo
3) osoby nieżyjącej, szczególnie zasłużonej w ochronie granicy państwowej, zajmującej poczesne miejsce w tradycji Narodu Polskiego.
Rozdział  2

Wzór sztandaru

§  4.  Sztandar jednostki organizacyjnej Straży Granicznej składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
§  5. 
1.  Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu, koloru białego po stronie głównej, a zielonego po stronie odwrotnej

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.1132 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion.
Data aktu: 03/09/1996
Data ogłoszenia: 12/06/2018
Data wejścia w życie: 11/10/1996

Produkty polecane

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1

Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł