Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pomorska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.18.527
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 909 i 1178, z 2002 r. poz. 592, z 2003 r. poz. 33 oraz z 2004 r. poz. 9 i 695), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2.  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2 246,2929 ha, położone na terenach miast: Biała Podlaska, Brodnica, Bydgoszcz, Czarnków, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Inowrocław, Kwidzyn, Lipno, Łeba, Malbork, Piła, Rypin, Stargard, Starogard Gdański, Tczew, Toruń i Włocławek oraz gmin: Barcin, Chojnice, Czarna Woda, Czarnków, Człuchów, Gniewino, Grudziądz, Janikowo, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Liniewo, Lipno, Łysomice, Nakło nad Notecią, Pakość, Police, Solec Kujawski, Sztum, Świecie, Tczew i Wąbrzeźno.
3.  Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.
4.  Zarządzającym strefą jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.
§  2.  Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 1
ZAŁĄCZNIK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Żarnowiec

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: Kartoszyno, karta mapy 1, Nadole, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 104/2 i 128/2 (pobocze drogi Tyłowo - Lubkowo) i biegnie przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 104/2. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 104/2, 199/47 i 199/48 i dalej w kierunku północno-wschodnim do pkt 5 po granicy działki 199/39. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 206 (pobocze drogi Tyłowo - Lubkowo) do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 7 po granicy działki 199/36, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/36 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/20 do pkt 9, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/20 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/20 do pkt 11, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/18 i 199/39 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną po granicy działki 199/47 do pkt 13, a następnie biegnie w kierunku północnym po granicy działki 199/47 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 15 po granicy działek: 199/44 i 199/45 do pkt 16, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 17 po granicy działki 199/45 do pkt 18. Od pkt 18 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 19 po granicy działki 199/45 do pkt 20, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/45 do pkt 21. Od pkt 21 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 199/19 i 199/37 do pkt 22, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 23. Od pkt 23 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 24 po granicy działki 199/37 do pkt 25, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 26. Od pkt 26 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 27 po granicy działki 205 do pkt 28, a następnie w kierunku południowo-zachodnim biegnie po granicy działek: 199/127, 199/130 do pkt 29. Od pkt 29 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 30 po granicy działki 199/131 do pkt 31, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 205/1 do pkt 32. Od pkt 32 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 33. Od pkt 33 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 34 do pkt 35 po granicy działki 199/133, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 36, 37 po granicy działki 204 do pkt 38. Od pkt 38 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 39 po granicy działek: 35/5, 36/5 i 204 do pkt 40. Od pkt 40 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 41 i 42 po granicy działek: 199/124 i 199/123 do pkt 43, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 199/123, 293/34 do pkt 44. Od pkt 44 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 45 i 46 po granicy działek: 293/34, 293/35 i 293/21 do pkt 47, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 48 po granicy działki 293/37 do pkt 49. Od pkt 49 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 50 po granicy działki 293/37 do pkt 51, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 52. Od pkt 52 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 53, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/16 do pkt 54. Od pkt 54 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 293/8 do pkt 55, następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/87 do pkt 56, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 57. Od pkt 57 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 58. Od pkt 58 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 59 po granicy działki 199/160 do pkt 60, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 200 do pkt 61. Od pkt 61 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/74 i 199/119 do pkt 62, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 199/119 i 293/23 do pkt 63. Od pkt 63 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 293/41 i 293/42 do pkt 64, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 293/42 do pkt 65. Od pkt 65 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/140 do pkt 66, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 199/25 do pkt 67. Od pkt 67 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 68, 69, po granicy działki 207 do pkt 70, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 71. Od pkt 71 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 przez pkt 72 do pkt 73, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 74. Od pkt 74 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/167 do pkt 75. Od pkt 75 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 76 po granicy działki 199/63 do pkt 77, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 207 do pkt 78. Od pkt 78 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 199/66 do pkt 79, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 80, 81 po granicy działki 199/133 do pkt 82. Od pkt 82 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 83, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 84 po granicy działki 199/133 do pkt 85. Od pkt 85 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 86, 87 po granicy działki 199/73 do pkt 88, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt: 89, 90 po granicy działek: 203/2, 199/45, 199/47 do pkt 91. Od pkt 91 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/47 do pkt 92, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 93 po granicy działek: 199/48 i 104/2 do pkt 94. Od pkt 94 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 104/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Kartoszyno, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, leżącego na granicy działek: 198/23, 198/22 i 205, w kierunku północno-zachodnim do pkt 2 po granicy działki 205 (droga Tyłowo - Lubkowo) i następnie w kierunku zachodnim do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 205 i 19/3 i następnie przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim do pkt 6 wzdłuż granicy działki 204. Od pkt 6 granica biegnie przez pkt: 7, 8 do pkt 9 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 204 (droga Tyłowo - Lubkowo). Od pkt 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 10 po granicy działki 198/11 i następnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11 po granicy działki 198/11. Od pkt 11 granica biegnie przez pkt 12 do pkt 13 w kierunku południowym po granicy działki 198/11 i następnie w kierunku wschodnim do pkt 14, po granicy działki 198/26. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 15, 16, 17 do pkt 18 po granicy działek: 198/26 i 198/24 i następnie w kierunku wschodnim do pkt 19 po granicy działki 198/2. Od pkt 19 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 po granicy działki 198/2 i następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 21 do pkt 22 po granicy działek 198/2 i 198/25. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 23 po granicy działki 198/22 i następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 198/22 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tczew

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 5, karta mapy 1, Rokitki, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 117/6, 119, 120/5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 117/6, 117/7, 117/10, 117/9 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 117/9 do pkt 3, a następnie, przecinając działkę 116/2 (polna droga), granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 111 przez pkt: 4, 5 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 7, następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 112/2 do pkt 9 i dalej w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 112/4, 109/1, 109/3, 109/4 do pkt 10 położonego na styku obrębów ewidencyjnych miasto Tczew i gmina Tczew. Od pkt 10 granica biegnie po granicy działek: 23/30, 23/25, 23/24 i 23/23 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 23/23 i 21/23 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 23/23, 23/24, 23/25, 23/30 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie przez pkt: 14 i 15 po granicy działek: 23/30 i 23/29 do pkt 16. Od pkt 16 biegnie przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych 5 i Rokitki, po granicy działek: 23/21 i 112/4 do pkt 17. Od pkt 17 biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 112/4, 116/5, 117/15, 117/9, 117/10 do pkt 18. Od pkt 18 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 117/11 (ulica Skarszewska) przez pkt 19 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 21 po granicy działek 117/2 i 117/6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 5, karta mapy 1, Rokitki, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, leżącego na styku działek: 118, 117/4 i 117/11 przez pkt: 2 i 3, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 117/11 (ulica Skarszewska), przecinając linię styku obrębów 5 i Rokitki, do pkt 4. Od pkt 4 biegnie przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 165/16 i 23/28 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie przez pkt 7 po granicy działki 23/28 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 9 po granicy działek: 23/28 i 165/16 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie przez pkt 11 po granicy działki 165/9 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 165/9, 165/7, 165/6, 117/4, przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych 5 i Rokitki, do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 2, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 10/2 i 3/2 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 3/2 do pkt 2, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 3/2 i 3/4 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 3/4 i 3/2 do pkt 4, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 3/4 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 3/4 i 3/3 do pkt 6, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 10/2 (ulica Malinowska) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 2, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 14/3 i 14/1, przez pkt: 2, 3, 4 w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 10/2 (ulica Malinowska) do pkt 5. Od pkt 5 biegnie po granicy działek: 10/3 i 10/7 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 7. Od pkt 7 biegnie po granicy działek: 10/4 i 10/7 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9. Od pkt 9 biegnie po granicy działek: 4/6 i 10/7 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie po granicy działek: 10/7 i 10/5 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11, a następnie po granicy działek: 10/5 i 10/7 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 12 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie po granicy działek: 10/7 i 10/6 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 14 i dalej po granicy działki 10/6 przez pkt: 15, 16, 17, 18 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 19. Od pkt 19 biegnie po granicy działki 6/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 21. Od pkt 21 biegnie po granicy działki 10/8 przez pkt: 22 i 23 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 24 i następnie po granicy działki 18/7 przez pkt: 25 i 26 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 27. Od pkt 27 biegnie po granicy działki 18/6 w kierunku południowym do pkt 28 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 29. Od pkt 29 biegnie po granicy działki 19/4 w kierunku południowym do pkt 30 i następnie przez pkt 31 po granicy działek: 10/11 i 10/12 do pkt 32. Od pkt 32 biegnie po granicy działek: 10/15, 10/16 i 10/17 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 33, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 10/17 do pkt 34. Od pkt 34 biegnie po granicy działek: 10/17 i 10/14 przez pkt 35 w kierunku północno-wschodnim do pkt 36, a następnie po granicy działek: 10/8 i 14/1 przez pkt 37 w kierunku północno-zachodnim do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kwidzyn

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 14, 16 i 17, karta mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działki 24/10 z działką 24/9, na południe po granicy działki 24/10 do pkt 2 położonego na styku granic działek: 24/10 i 24/11 i dalej do pkt 3 położonego na styku granic działek: 24/11 i 24/12. Od pkt 3 biegnie po granicy działki 24/12 przez pkt 4 do pkt 5 położonego na styku granic działek: 24/12 i 25, a następnie dalej po granicy działki 24/11 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8 położonego na styku granic działek: 3/27 i 24/10. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 24/10 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9 położonego na styku granic działek: 3/27 i 24/17 i dalej po granicy działki 24/17 przez pkt 10 do pkt 11 położonego na styku granic działek: 24/20 i 24/19. Od pkt 11 biegnie po granicy działki 24/20 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 12 i dalej po granicy działki 24/15 przez pkt: 13, 14, 15 do pkt 16 położonego na styku granic działek: 3/29 i 5/45 (ulica Lotnicza) i dalej w kierunku północno-zachodnim do pkt 17. Od pkt 17 biegnie po granicy działki 24/15 w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 18 i 19 do pkt 20, położonego na styku granic działek: 24/15 i 24/19 i dalej po granicy działki 24/19 do pkt 21 położonego na styku granic działek: 24/19 i 24/14. Od pkt 21 po granicy działek: 24/19, 24/17 i 24/10 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 22 i 23 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 24 w kierunku wschodnim do pkt 25, położonego na styku granic działek: 3/58 i 2/8 (nieczynny tor kolejowy do Kisielic) i następnie południową stroną torów przez pkt: 26 i 27 do pkt 28 położonego na styku granic działek: 3/58 i 3/68 i dalej granica biegnie w kierunku południowym do pkt 29 położonego na styku granic działek: 3/58 i 3/35. Od pkt 29 biegnie do pkt 30 położonego na styku granic działek: 3/66 i 3/47 i dalej po granicy działek: 3/47 i 3/49 w kierunku południowym do pkt 31 położonego na styku granicy działek: 3/49 i 3/50. Od pkt 31 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 32 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 33 położonego na styku granicy działek: 3/66 i 3/43, następnie biegnie w kierunku południowym przez pkt 34 do pkt 35 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 36 położonego na styku granicy działek: 3/45 i 3/51. Od pkt 36 biegnie po granicy działki 3/51 w kierunku południowym przez pkt: 37, 38 i 39 do pkt 40 położonego przy torze kolejowym do INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN S.A. na styku granicy działek: 3/51 i 3/42. Od pkt 40 granica biegnie wschodnią stroną toru kolejowego po granicy działki 3/21 w kierunku północnym przez pkt: 41, 42 i 43 do pkt 24, od którego rozpoczęto opis.

Z Kompleksu 1 wyłączone są działki: 3/59, 3/60 i 3/65, których granica biegnie, począwszy od pkt 44 położonego na styku granicy działek: 3/64 i 3/65, w kierunku północnym po granicy działki 3/64 do pkt 45 położonego na styku granicy działek: 3/64 i 3/59 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 46

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.527 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Pomorska specjalna strefa ekonomiczna.
Data aktu: 15/12/2008
Data ogłoszenia: 13/03/2018
Data wejścia w życie: 30/12/2008

Produkty polecane

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł