Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Specjalny obszar ochrony siedlisk Krowie Bagno (PLH060011).

Dz.U.2017.592
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krowie Bagno (PLH060011)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z dnia 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Krowie Bagno (PLH060011 2 ), obejmujący obszar 535,24 w ha, położony w województwie lubelskim, składający się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KROWIE BAGNO (PLH060011)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1402719,56803004,96
2402716,91803025,46
3402716,91803044,65
4402721,75803057,39
5402641,51803116,75
6402389,49803085,66
7402378,25803068,46
8402348,48803022,16
9402277,71802916,99
10402263,15802895,16
11402249,92802878,62
12402227,44802866,71
13402183,78802845,55
14402133,51802824,38
15402126,89802821,74
16402124,25802735,08
17402123,59802664,97
18402123,59802606,10
19402122,92802597,50
20402128,22802594,85
21402138,14802594,85
22402146,74802596,18
23402154,67802597,50
24402165,92802594,85
25402177,16802588,90
26402232,73802555,83
27402288,95802523,42
28402388,83802473,15
29402426,53802453,30
30402444,39802441,40
31402443,73802401,05
32402445,05802334,90
33402445,72802285,95
34402441,75802237,01
35402443,07802193,35
36402450,35802222,45
37402460,27802242,30
38402481,44802258,17
39402514,51802281,32
40402579,33802325,64
41402614,39802350,12
42402652,09802377,24
43402700,38802411,63
44402755,94802449,33
45402798,94802479,76
46402858,47802522,09
47402890,88802544,58
48402900,80802556,49
49402909,40802581,63
50402906,09802646,45
51402902,78802694,74
52402898,82802727,81
53402894,19802746,33
54402875,66802773,45
55402843,91802817,77
56402808,20802869,36
57402770,49802924,26
58402750,65802952,70
59402728,82802983,13
60402719,56803004,96

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1403994,19799919,26
2403955,83799994,66
3403871,16800155,40
4403798,40800301,58
5403754,74800389,55
6403752,10800406,09
7403750,11800434,53
8403740,19800439,82
9403721,67800443,79
10403711,75800449,75
11403704,47800451,07
12403692,57800454,38
13403685,95800460,33
14403668,09800466,28
15403615,84800482,16
16403568,87800501,34
17403499,42800525,15
18403427,98800552,93
19403338,69800586,01
20403211,02800630,99
21403170,01800538,38
22403128,34800431,22
23403105,19800376,32
24403071,46800298,27
25403032,43800201,04
26403005,97800138,86
27402978,18800140,79
28402983,02800021,51
29402986,77799907,33
30402994,91799589,60
31402999,37799476,71
32403004,21799354,46
33403014,76799079,78
34403024,48798840,85
35403033,74798592,44
36403040,37798528,87
37403045,66798284,13
38403062,13798100,87
39403234,11798103,51
40403265,86797431,47
41403271,88797388,52
42403785,17797432,17
43403966,41797434,82
44403969,06797463,92
45403966,41797604,15
46403966,41797765,55
47403959,79797821,11
48403941,27797866,09
49403947,89797920,33
50403962,44798080,40
51403959,79798195,50
52403958,47798315,88
53403959,79798446,85
54403975,67798581,79
55404011,39798740,54
56404032,55798868,86
57404051,08798986,60
58404082,83799050,76
59404139,05799189,01
60404171,46799263,09
61404213,79799405,30
62404247,53799523,04
63404279,28799643,43
64404301,11799714,20
65404297,80799722,14
66404287,22799724,13
67404250,84799725,45
68404168,82799732,72
69404092,75799738,02
70404058,35799803,50
71404023,96799863,03
72403994,19799919,26

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1404596,78803614,82
2404432,74803524,87
3404332,20803469,30
4404284,57803441,52
5404319,63803391,25
6404363,28803326,43
7404325,58803329,07
8404244,88803345,61
9404159,56803354,87
10404111,27803365,45
11404180,06803254,99
12404240,25803159,08
13404241,58803154,45
14404245,54803145,85
15404258,77803111,45
16404309,71802980,49
17404334,84802922,28
18404359,98802860,10
19404401,65802766,83
20404443,32802663,65
21404470,44802598,16
22404407,60802567,07
23404318,97802520,77
24404233,64802476,45
25404176,75802448,01
26404127,81802422,88
27404183,37802323,00
28404232,98802238,99
29404296,48802123,90
30404327,57802069,00
31404368,58802004,17
32404424,14801918,84
33404502,19801798,46
34404540,56801738,27
35404588,84801666,83
36404653,00801566,95
37404670,20801539,17
38404702,61801509,40
39404741,64801484,27
40404759,50801475,01
41404785,14801467,05
42404817,40801508,17
43405008,58801752,26
44405262,18802097,78
45405321,33802211,42
46405374,68802313,92
47405463,03802322,10
48405507,96802509,62
49405514,04802534,99
50405535,32802685,29
51405553,84802816,03
52405544,15802963,51
53405540,95803071,97
54405522,99803185,45
55405405,56803224,60
56405401,45803308,29
57405401,27803313,13
58404820,22803738,12
59404804,92803747,69
60404793,23803725,29
61404772,73803686,92
62404752,22803650,54
63404694,01803640,62
64404640,44803629,38
65404596,78803614,82

______________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Krowie Bagno (PLH060011) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.592
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Krowie Bagno (PLH060011).
Data aktu: 24/02/2017
Data ogłoszenia: 20/03/2017
Data wejścia w życie: 04/04/2017

Produkty polecane

Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie kompetencjami zarówno pracowników, jak i zespołów, ich...
Cena: 99.00

MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nowości w wydaniu 2017: omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych...
Cena: 259.00

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 września 2016 r., w tym m.in.: Kodeks...
Cena: 63.00