Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Specjalny obszar ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001).

Dz.U.2017.596
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001 2 ), obejmujący obszar 12,91 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim, składający się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK FORTY W TORUNIU (PLH040001)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
1568739,54474312,58
2568683,11474319,64
3568600,03474230,29
4568610,22474090,77
5568716,03474042,96
6568716,03474043,75
7568715,83474072,61
8568715,25474158,18
9568697,22474165,23
10568698,79474194,23
11568707,80474205,21
12568716,81474216,18
13568730,92474215,39
14568795,97474305,53
15568739,54474312,58

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
1568783,35474418,63
2568762,21474386,64
3568796,49474369,22
4568815,91474397,50
5568815,95474397,65
6568812,32474399,99
7568783,35474418,63

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1570426,90476362,29
2570379,59476312,15
3570395,13476282,57
4570401,06476272,12
5570434,19476213,77
6570449,36476198,02
7570486,09476234,76
8570503,88476254,77
9570528,08476281,99
10570560,29476318,77
11570620,84476329,18
12570663,95476339,14
13570699,66476349,06
14570705,93476350,80
15570724,01476354,30
16570674,45476402,70
17570665,08476413,67
18570646,18476435,81
19570630,13476454,60
20570574,48476455,01
21570512,04476441,76
22570467,58476411,49
23570426,90476362,29

4) granica czwartej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
1575112,66475503,66
2575092,53475519,60
3575083,30475517,08
4575081,62475503,66
5575038,43475487,75
6575033,81475486,05
7575028,45475484,09
8575010,05475477,36
9574999,43475473,47
10574996,07475466,76
11575007,81475450,82
12575046,28475415,64
13575076,23475388,25
14575091,13475391,01
15575112,65475356,79
16575100,51475341,34
17575124,40475245,33
18575130,27475233,59
19575141,18475238,62
20575160,45475252,74
21575200,73475282,23
22575218,34475283,07
23575222,53475292,30
24575220,86475301,52
25575213,31475338,43
26575195,69475422,31
27575188,15475432,37
28575112,66475503,66

5) granica piątej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
1575317,12473659,04
2575300,27473659,30
3575297,09473647,99
4575298,79473638,06
5575310,21473571,31
6575316,43473521,57
7575314,36473503,61
8575279,13473414,50
9575271,53473382,03
10575375,15473388,25
11575433,87473507,07
12575420,74473566,48
13575401,40473632,10
14575347,16473649,44
15575340,37473651,61
16575317,12473659,04

_______

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001) składa się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.596
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001).
Data aktu: 09/02/2017
Data ogłoszenia: 20/03/2017
Data wejścia w życie: 04/04/2017

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 1 września 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 1...
Cena: 69.00

Kodeks pracy. Przepisy

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły...
Cena: 13.90
Promocja: 12.51 zł

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 września 2016 r., w tym m.in.: Kodeks...
Cena: 63.00