Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Mianowanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy.

Dz.U.2018.356
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy
Na podstawie art. 197 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", na stopień służbowy;
2) osoby uprawnione do składania wniosków;
3) terminy dokonywania mianowań;
4) wzór wniosku o mianowanie.
§  2. 
1.  Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy następuje na wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2.  Przepisu ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.356
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Mianowanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy.
Data aktu: 29/01/2018
Data ogłoszenia: 12/02/2018
Data wejścia w życie: 27/02/2018

Produkty polecane

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł