Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Stypendia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania.

Dz.U.2018.733
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Stypendium strony polskiej może być przyznane cudzoziemcowi studiującemu na studiach stacjonarnych w kraju swojego zamieszkania, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) jest osobą polskiego pochodzenia w rozumieniu art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.733
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stypendia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania.
Data aktu: 04/04/2018
Data ogłoszenia: 13/04/2018
Data wejścia w życie: 14/04/2018

Produkty polecane

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Jedyna na rynku pozycja kompleksowo omawiająca temat wynagradzania pracowników samorządowych....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 2 stycznia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 17...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł