Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025).

Dz.U.2018.902
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025 2 ), obejmujący obszar 2,54 ha, położony w województwie podlaskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki roślin, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SASANKI W KOLIMAGACH (PLH200025)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne

punktów załamania granicy (PL-1992)2)

XY
123
1614340,29689512,65
2614340,29689499,42
3614341,62689489,10
4614341,88689467,14
5614342,67689456,55
6614347,17689436,97
7614350,88689426,92
8614361,20689413,96
9614372,31689407,87
10614383,69689403,37
11614389,77689399,93
12614395,86689398,88
13614405,38689402,05
14614413,32689404,70
15614418,87689402,05
16614425,75689392,00
17614433,96689383,00
18614444,80689372,95
19614451,68689362,10
20614455,92689357,86
21614459,89689353,90
22614465,18689352,57
23614469,68689354,16
24614472,59689358,92
25614471,26689369,24
26614467,56689380,35
27614465,71689390,67
28614462,27689398,88
29614460,68689407,08
30614458,56689413,96
31614456,18689422,16
32614452,48689427,71
33614448,24689438,56
34614443,48689451,53
35614436,07689465,81
36614431,84689475,60
37614427,61689488,04
38614420,99689503,12
39614413,05689522,70
40614408,56689540,16
41614404,06689555,24
42614397,71689569,27
43614394,53689579,32
44614385,27689592,02
45614380,77689594,93
46614376,28689592,55
47614367,28689586,20
48614361,99689579,85
49614355,90689570,85
50614351,41689556,83
51614346,64689545,98
52614343,73689538,31
53614341,09689525,61
54614340,29689512,65

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne

punktów załamania granicy (PL-1992)2)

XY
123
1614505,81689124,04
2614504,49689116,89
3614504,75689107,10
4614507,13689101,02
5614510,31689092,29
6614513,75689083,82
7614517,72689075,88
8614521,69689068,21
9614529,89689061,06
10614536,50689051,54
11614543,91689040,69
12614547,88689035,40
13614553,17689029,58
14614557,93689019,79
15614562,43689009,47
16614569,05689001,80
17614574,34688998,89
18614580,42688998,09
19614586,51688998,09
20614593,12688998,09
21614600,27689000,74
22614607,41689002,33
23614611,91689002,06
24614618,79688999,42
25614623,29688992,27
26614627,78688984,60
27614631,49688983,01
28614635,46688983,01
29614639,16688984,60
30614642,34688988,04
31614643,66688994,65
32614644,45688999,42
33614644,45689004,71
34614642,86689013,17
35614641,01689021,11
36614635,19689035,13
37614628,05689052,33
38614622,76689062,12
39614614,55689070,06
40614608,47689073,50
41614600,00689074,82
42614592,06689079,85
43614583,07689083,55
44614573,81689087,26
45614560,05689096,78
46614550,52689102,87
47614540,47689114,51
48614533,59689124,30
49614525,39689131,44
50614520,63689132,50
51614513,75689132,50
52614508,98689129,06
53614505,81689124,04

_________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.902
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025).
Data aktu: 13/03/2018
Data ogłoszenia: 15/05/2018
Data wejścia w życie: 30/05/2018

Produkty polecane

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Ryzyko niezdolności do pracy

Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezdolności do pracy. Jego doniosłość...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł