Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Specjalny obszar ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026).

Dz.U.2018.905
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026 2 ), obejmujący obszar 202,81 ha, położony w województwie łódzkim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBIASZÓW W PUSZCZY PILICKIEJ (PLH100026)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1396633,29560460,96
2396594,93560504,02
3396684,07560581,88
4396590,38560649,85
5396526,30560696,34
6396523,54560697,98
7396515,36560703,07
8396454,61560657,06
9396425,74560681,42
10396393,34560708,78
11396333,03560762,35
12396287,29560803,71
13396148,55560924,53
14396137,56560930,33
15396120,45560936,99
16396113,32560946,02
17396067,60560988,48
18396078,77561047,04
19396080,19561055,23
20395986,05561076,95
21395765,25561129,47
22395589,95561171,17
23395564,19561177,29
24395543,44561159,30
25395444,59561073,47
26395416,91561049,43
27395250,30560904,40
28395171,44560835,76
29395094,27560768,58
30395069,88560747,62
31395016,31560701,56
32394948,23560643,04
33394945,19560646,55
34394639,94560379,96
35394714,24560294,24
36394812,84560181,05
37394814,84559776,74
38394815,80559752,72
39395024,96559933,24
40395054,58559959,36
41395086,94559987,89
42395092,14559992,48
43395119,08560016,24
44395247,30560129,30
45395280,48560158,56
46395329,91560202,14
47395378,00560146,58
48395386,30560137,00
49395636,55559847,93
50395675,14559803,34
51395722,92559748,15
52396032,09560017,30
53396126,04559910,69
54396156,36559876,32
55396250,01559680,42
56396338,65559498,85
57396423,26559573,42
58396449,98559596,97
59396618,69559745,66
60396698,96559816,41
61396701,14559813,87
62396701,14559813,87
63396837,24559934,88
64396871,23559965,10
65396984,95560066,21
66396897,80560164,04
67396870,85560194,30
68396718,15560365,70
69396713,65560370,75
70396668,88560421,01
71396633,29560460,96
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.905
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026).
Data aktu: 13/03/2018
Data ogłoszenia: 15/05/2018
Data wejścia w życie: 30/05/2018

Produkty polecane

Ryzyko niezdolności do pracy

Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezdolności do pracy. Jego doniosłość...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł