Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048).

Dz.U.2018.906
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048 2 ), obejmujący obszar 7,45 ha, położony w województwie wielkopolskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GLINIANKI W LENARTOWICACH (PLH300048)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1450926,23418621,36
2450903,47418668,13
3450868,08418701,00
4450817,52418722,49
5450773,27418728,81
6450723,98418717,43
7450707,54418712,38
8450665,83418708,58
9450611,47418725,02
10450572,29418725,02
11450560,91418714,91
12450562,17418654,23
13450559,65418644,12
14450549,53418634,00
15450534,37418609,99
16450533,10418591,03
17450539,42418575,86
18450557,12418560,69
19450584,93418561,95
20450650,66418567,01
21450669,62418569,54
22450691,11418563,22
23450715,13418537,94
24450765,69418503,81
25450806,14418469,68
26450852,91418443,13
27450880,72418419,11
28450897,15418409,00
29450908,53418406,47
30450913,58418424,17
31450907,26418453,24
32450908,53418492,43
33450909,79418507,60
34450917,38418534,14
35450927,49418555,63
36450931,28418578,39
37450926,23418621,36
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.906
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048).
Data aktu: 13/03/2018
Data ogłoszenia: 15/05/2018
Data wejścia w życie: 30/05/2018

Produkty polecane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł