Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047).

Dz.U.2018.919
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047 2 ), obejmujący obszar 26,95 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKA ŹRÓDLISKOWE KOŁO ŁABĘDNIKA (PLH280047)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1705732,46630307,38
2705659,18630317,16
3705673,45630337,89
4705660,12630351,93
5705663,86630383,95
6705665,08630494,59
7705608,54630535,78
8705596,67630544,42
9705628,17630615,81
10705528,79630685,95
11705514,19630769,54
12705473,22630806,29
13705473,83630806,61
14705505,20630822,89
15705538,68630840,25
16705605,98630875,19
17705629,32630887,29
18705632,07630888,18
19705631,01630888,05
20705448,28630955,94
21705446,60631001,20
22705397,15631009,58
23705391,28631030,54
24705387,09631079,16
25705335,12631100,11
26705301,59631096,76
27705288,18631058,20
28705237,05630994,50
29705242,08630950,91
30705229,51630915,71
31705303,27630865,41
32705386,60630883,17
33705388,33630870,76
34705392,96630854,17
35705398,35630841,24
36705414,60630819,17
37705428,74630785,59
38705442,07630731,27
39705434,13630673,48
40705452,36630633,00
41705460,30630616,51
42705472,78630535,51
43705480,46630391,60
44705470,28630256,02
45705476,50630241,77
46705500,71630209,40
47705529,61630195,81
48705561,97630178,21
49705618,51630161,58
50705630,28630173,42
51705630,06630173,49
52705672,76630207,61
53705710,50630249,45
54705732,40630303,45
55705732,73630306,20
56705732,87630307,33
57705732,46630307,38

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
1706163,07629613,98
2705946,39629628,93
3705941,05629505,77
4705938,77629357,87
5705938,70629352,57
6705938,32629327,82
7705937,40629267,53
8705936,52629210,42
9705935,67629154,57
10705934,64629086,38
11706099,80629078,01
12706136,88629136,61
13706147,51629153,44
14706147,00629196,56
15706146,32629254,84
16706145,74629305,09
17706145,40629333,86
18706146,22629341,60
19706154,98629336,61
20706163,22629431,26
21706168,85629496,00
22706169,42629553,04
23706170,02629613,74
24706163,07629613,98

______

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.919
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047).
Data aktu: 13/03/2018
Data ogłoszenia: 16/05/2018
Data wejścia w życie: 31/05/2018

Produkty polecane

Ryzyko niezdolności do pracy

Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezdolności do pracy. Jego doniosłość...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł