Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Badania okresowe i kontrolne funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1127
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
Na podstawie art. 53 ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej;
2) wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne;
3) wzór orzeczenia lekarskiego.
§  2.  Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej realizujących zadania:
1) prewencyjne, ochronne, rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, konwojowe i reprezentacyjne są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) wspomagające w zakresie organizacyjnym, logistycznym, technicznym i analitycznym są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3.  Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  4.  Wzór orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ REALIZUJĄCYCH ZADANIA PREWENCYJNE, OCHRONNE, ROZPOZNANIA PIROTECHNICZNO-RADIOLOGICZNEGO, KONWOJOWE I REPREZENTACYJNE

grafika
ZAŁĄCZNIK Nr  2

RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

grafika
ZAŁĄCZNIK Nr  3

RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ REALIZUJĄCYCH ZADANIA WSPOMAGAJĄCE W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM, LOGISTYCZNYM, TECHNICZNYM I ANALITYCZNYM

grafika
ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

SKIEROWANIE NA BADANIE nr ………../20…… r

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.1127
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania okresowe i kontrolne funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.
Data aktu: 01/06/2018
Data ogłoszenia: 12/06/2018
Data wejścia w życie: 13/06/2018

Produkty polecane

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł