Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Wzór imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.

Dz.U.2018.1140
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych
Na podstawie art. 9 ust. 1c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 .
ZAŁĄCZNIK
WZÓR IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA DO UDOSTĘPNIENIA FUNKCJONARIUSZOWI STRAŻY GRANICZNEJ DANYCH OSOBOWYCH

 .......................................

 (miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE IMIENNE NR ...

........................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej,

w której funkcjonariusz wydający

upoważnienie pełni służbę)

Na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.1140
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzór imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.
Data aktu: 01/06/2018
Data ogłoszenia: 13/06/2018
Data wejścia w życie: 28/06/2018

Produkty polecane

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł