Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Nadanie statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

M.P.18.279
ZARZĄDZENIE Nr 73
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2002 r.
ZAŁĄCZNIK

STATUT AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

§  1.  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwana dalej "ABW", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej "Szefem ABW", i działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, rozkazami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2. 
1.  Szef ABW kieruje ABW przy pomocy zastępców oraz dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3.
2.  Szefa ABW, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca, działający w ramach udzielonych mu przez Szefa ABW pełnomocnictw.
3.  Szef ABW może upoważnić osoby, o których mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2018.279 t.j.
Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Data aktu: 26/06/2002
Data ogłoszenia: 13/03/2018
Data wejścia w życie: 29/06/2002

Produkty polecane

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł