Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022.

M.P.17.688
ZARZĄDZENIE Nr 56
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022, zwany dalej "Komitetem".
2.  Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Zadaniem Komitetu jest prowadzenie prac w celu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską prawa do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022, w szczególności przez ich inicjowanie, nadawanie im kierunku oraz dokonywanie przeglądu stopnia zaawansowania tych prac.
2.  W ramach wykonywanych zadań Komitet opiniuje projekty, programy, opracowania i analizy przygotowane w procedurze ubiegania się o przyznanie prawa do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022.
§  3. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) współprzewodniczący:
a) Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
b) Prezydent Miasta Łodzi;
2) pozostali członkowie:
a) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
Ministra Cyfryzacji,
Ministra Energii,
Ministra Finansów 1 ,
Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministra Rozwoju 2 ,
Ministra Skarbu Państwa 3 ,
Ministra Sportu i Turystyki,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Zdrowia,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) Wojewoda Łódzki;
3) sekretarz - pracownik Ministerstwa Rozwoju wyznaczony przez przedstawiciela Ministra Rozwoju.
2.  Do udziału w pracach Komitetu, na prawach członka, zaprasza się:
1) Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałka Województwa Łódzkiego;
3) Prezydenta Miasta Łodzi, jako współprzewodniczącego;
4) Prezesa Zarządu PKP S.A.;
5) Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
3.  Członkowie Komitetu oraz osoby na prawach członka Komitetu, o których mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2017.688 t.j.
Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022.
Data aktu: 14/07/2015
Data ogłoszenia: 12/07/2017
Data wejścia w życie: 14/07/2015

Produkty polecane

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 2 stycznia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 17...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Wypowiedzenie stosunku pracy

Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypowiedzenie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł